Preventivní beseda pro žáky VIII. tříd

20.4. navštívil naši školu pan komisař z policejního ředitelství olomouckého kraje. Nachystal si pro 8. ročníky besedu zaměřenou na prevenci užívání návykových látek. Žáci zhlédli film dle skutečných událostí o drogové problematice. V průběhu filmu byly pokládány třídě dotazy k zamyšlení a na závěr filmu došlo k otevřené diskuzi. Žáci se dozvěděli různé informaci o trestech a zákonech v souvislosti s návykovými látkami a jeden z žáků si dokonce vyzkoušel testování na přítomnost drog. V úplném závěru měli žáci možnost ptát se pana policisty na příběhy z terénu a policejního života. Beseda se všem velmi líbila a my děkujeme panu komisaři za poučné zpestření výuky. Mgr. S. Endlicherová

Comments are closed.