Pevnost poznání V. třídy

Koncem měsíce září žáci pátých tříd navštívili Pevnost poznání v Olomouci. Zvolili jsme pro ně vzdělávací program Tajemství šifer, který už svým názvem lákal zejména šikovné matematiky, kterých máme v těchto třídách dost😊. Poznali zde záhady kryptografie, do jejíž historie se zapsal dokonce i Julius César. Vynalezením šifry dokázal zakódovat tajné zprávy. Žáci ve spojení s místními exponáty zvládli rozluštit zašifrované vzkazy a získali mnohé zkušenosti z oblasti různých šifer a kódů. Skvěle zde byla zakomponována forma práce ve skupinách, princip řešení problému, závislosti, vztahů a práce s daty. Také velmi důležité komunikativní dovednosti žáků. Doprovodnými programy byly stálé expozice Živá voda a Rozum v hrsti, kde viděli živočichy v nadživotní velikosti nebo se naopak pohledem do mikroskopů dostali do fascinujícího okem neviděného světa. Pokud se nebáli, mohli vstoupit do osmimetrové makety lidského mozku nebo poznat přístroj z Mezinárodní vesmírné stanice „gyroskop“. Všechny zážitky byly opravdu jedinečné a přinesly žákům mnohá poznání.
Mgr. Irena Dadu, Mgr. Romana Tomášková

Comments are closed.