V minulém týdnu se skupina 2.A věnovala týdennímu projektu O včelách. Zapojily se děti nejen ve škole, ale i ty které se učí doma. Začalo to otázkou „Co bylo dřív Dinosaurus nebo včela?“
Celý projekt se prolínal do všech ostatních předmětů. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací o včelách. Například jak to chodí v úlu, co všechno včely vyrábějí, jakým způsobem se včely dorozumívají, čím se živí… Také jsme včelu a její části sledovali pod mikroskopem. Bylo velmi zajímavé pozorovat např. včelí žihadlo.
Celý týden si děti vytvářely Lapbook, do kterého lepily a psaly zajímavé informace o včelách. Na projekt navázala i školní družina, ve které děti výtvarně zpracovaly včelí úl s poletujícími včelkami. Také při procházkách venku pozorovaly život včel a změny přírody s přicházejícím létem.
Na konci projektu jsme si zahráli na opravdové včelaře. Paní učitelka Daniela Krylová nám zapůjčila opravdový oblek pro včelaře. Děti si ho mohly obléknout a zkusit si, jak se takový včelař cítí. Na závěr jsme si všichni zamlsali. Ochutnali jsme med s vlašskými ořechy.
Co tedy bylo dřív? Dinosaurus nebo včela? ( včela). Mgr. J. Stenchláková

Vážení rodiče,
v tomto týdnu od 8. – 14. června 2020 proběhnou volby zástupců rodičů do Školské rady. Volby budou probíhat přes informační systém, hlasování je anonymní. Vybíráte si tři své zástupce z šesti kandidátů a to kliknutím na tři Vámi vybrané. Hlasovat můžete prostřednictvím informačního systému do neděle 14. června 23:59 – a to v kolonce ankety. K platnosti voleb je nutná 1/3 účast, tedy z 662 zák. zástupců, odevzdaných platných 221 hlasů. Na regulérnost voleb bude dohlížet volební komise: ředitel školy, předsedkyně stávající školské rady Mgr. J. Hausnerová a zástupce rodičů paní Bc. Andrea FrÖmmelová. Výsledky budou zveřejněny 18. června 2020 na webových stránkách školy. Souběžně s volbami zástupců rodičů, probíhají i volby zástupců pedagogů, 17. června jmenuje tři své zástupce i Rada obce Dolany. V případě, že nemůžete využít hlasování přes inform.systém, je možné si vyzvednout hlasovací lístky v kanceláři školy.

Děkujeme Vám všem za účast.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Vážení rodiče, od pondělí 8. června se mohou výuky účastnit i přihlášení žáci z II. stupně. Výuka bude probíhat v dopoledních hodinách a bude zahrnovat pět vyučovacích hodin – třídnické hodiny a opakovací hodiny z matematiky, českého jazyka, cizího jazyka, přírodních a společenských věd. Ukončení bude cca v rozmezí od 12:00 do 12:20 hod. Veškeré podrobnosti Vám byly zaslány přes informační systém. Nejdůležitější shrnuji zde:

1) Žáci jdou do školy organizovaně, mají sraz na určených místech a v určeném čase
2) První den docházky musejí žáci odevzdat třídnímu učiteli čestné prohlášení (viz. příloha – níže). Bez tohoto dokumentu nemůžeme Vaše dítě do školy přijmout.
3) Účast ve výuce je dobrovolná, žáci jsou rozděleni po třídách, pouze u VIII. tříd je rozdělení dle skupin do anglického jazyka, z důvodu většího počtu přihlášených.
4) Pro žáky nemůžeme zajistit obědy ve školní jídelně.
5) Pokud budete chtít své dítě přihlásit dodatečně – je to možné, ale záleží na počtu žáků ve skupinkách (zde jich může být pouze 15). Obraťte se na svého třídního učitele.

Vážení rodiče budoucích žáků prvních tříd, v příštím školním roce budou otevřeny dvě první třídy. Třídní učitelkou I. A třídy bude paní Mgr. J. Stenchláková (celkem 22 dětí, 11 chlapců a 11 dívek), třídní učitelkou I. B třídy bude paní Mgr. M. Tylšarová (celkem 23 dětí, 12 dívek a 11 chlapců). Své dítě najdete uvedené pod registračním číslem, které jste obdrželi při zápisu. Jmenné seznamy budou k nahlédnutí v mateřských školách nebo v ředitelně školy. Veškeré další podrobnosti ohledně organizace výuky v první třídě se dozvíte na společné schůzce 16. června ve školní jídelně.

I. A – 16. června 2020 od 16:00 hodin

I. B – 16. června 2020 od 16:45 hodin

Rozdělení žáků do I. tříd

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Na základě rozhodnutí vlády ČR a doporučení z MŠMT otevřeme od 8. června školní skupiny pro žáky II. stupně. Abychom dodrželi všechna doporučení a pravidla, budou nahlášení žáci docházet vždy po ročnících v jednotlivých dnech. Žáci budou rozděleni dle svých tříd, výuka bude probíhat v dopoledních hodinách, bez možnosti obědů. Více informací najdete ve zprávě v informačním systému Edookit. Přihlášky tentokráte vyplňovat nemusíte, zašlete ale do úterý zprávu svému třídnímu učiteli, že máte zájem o docházku svých dětí.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Vážení rodiče, zveřejňujeme seznam dětí přijatých do Mateřské školy Dolany a Mateřské školy Dolany – Véska pro školní rok 2020/2021. Své dítě zde najdete pod registračním číslem, které jste obdrželi emailem. Schůzky s rodiči přijatých dětí proběhnou na konci měsíce června, o termínu Vás budeme informovat emailem. Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude rozhodnutí o nepřijetí s odůvodněním zasláno doporučeně poštou nebo si jej mohou vyzvednout v ředitelně školy. Celkem k zápisu přišlo 44 dětí, z toho přijatých k předškolnímu vzdělávání do MŠ Dolany je 20 a MŠ Dolany – Véska je 13. S případnými dotazy se obracejte na ředitele školy (tel: 607 592 284). 

Seznam přijatých

 

ŠKOLA NA-DÁLKU

Vysvědčení pro rodiče

IS pro rodiče a žáky

Nové příspěvky

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _