Ve čtvrtek 19. 12. se vybraní žáci naší školy zúčastnili konverzační soutěže na Gymnáziu ve Šternberku. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích a to jak v jazyce anglickém, tak i v jazyce německém. Diplom za krásné 1. místo v jazyce německém získaly dvě žákyně, Kim Chiara Konzen z 9. B v kategorii 9. ročníků a Alice Hradil ze 7. A v kategorii 8. ročníků. Na pěkném 3. místě v jazyce anglickém v kategorii žáků 8. ročníků s rozšířenou výukou jazyků se umístila Laura Anna Spurná ze 7. A. Vítězům gratulujeme a všem soutěžícím přejeme hodně štěstí v příštím ročníku soutěže.
Mgr. V. Vávrová

I v letošním roce pokračují žáci II. stupně pod vedením paní Mgr. E. Hejtmánkové v tvorbě školního časopisu. S koncem měsíce prosince tak přinášíme nové číslo, v kterém na Vás čeká spousta zajímavostí  ze života školy, články žáků o významných výročích, anglické kvízy, logické hlavolamy, pěkné výtvarné práce a mnoho dalšího. Prohlédnout časopis si můžete zde, žákům budou rozdány do tříd.

Školní časopis – I. díl

V úterý 17. prosince v dopoledních hodinách v prostorách školní jídelny si připravili pro naše nejmenší děti z mateřských škol vánoční dílničky žáci z II. stupně, a to pod vedením paní učitelky Mgr. M. Gazdíkové. Během dopoledne naši školu postupně navštívily děti z Mateřské školy Dolany, Mateřské školy Dolany – Véska a Mateřské školy Tovéř. Bylo pro ně připraveno spoustu zajímavého vánočního tvoření. To vše bylo doprovázeno příjemnou předvánoční atmosférou. Věříme, že se všem dětem u nás líbilo a odnesly si domů nejen dobrou náladu, ale i nějaký pěkný vlastnoručně vytvořený výrobek.

všechny fotografie najdete zde

Na začátku prosince na naší škole proběhla Miniolympiáda z anglického jazyka na I. stupni. Soutěžilo celkem 27 žáků ze 4. a 5. tříd. Vítězem se stal Martin Mentlík ze 4. B, druhé místo obsadila Barbora Zappeová a Anna Zemánková, obě z 5. A. Na pěkném třetím místě skončila Beata Girašková a Petr Labanc také z 5. A. Všem nadějným angličtinářům gratulujeme. Souběžně se konala písemná část Olympiády z AJ na II. stupni. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích. V první kategorii žáků z 6. a 7. ročníků se na prvním místě se stejným počtem bodů umístily tři žákyně Emma Bilská z 6. C, Viktorie Jemelková ze 7. C a Anna Šinclová ze 7. B, druhé místo obsadila Laura Anna Spurná ze 7. A a krásné třetí místo Barbora Labancová ze 7. B. Ve druhé kategorii z 8. a 9. ročníků zvítězili dva žáci, Patrik Maksant a Vojtěch Todt, oba z 9. B, druhé místo obsadili Adam Šťastný z 8. A a Antonín Jemelka z 9. C. Na třetím místě skončily dvě žákyně, Barbora Kráčmarová z 9. C a Alexandra Meiznerová z 8. A. Všem účastníkům soutěže gratulujeme a těšíme se na další ročníky soutěže. Do ústního kola, které proběhne v lednu, postupují všichni výše jmenovaní. Vítězové z každé kategorie budou reprezentovat naši školu v okresním kole.

Mgr.V.Vávrová

Stejně jako v loňském roce, tak i letos se žáci 7.C rozhodli před Vánocemi přispět na dobrou věc. A protože se nedokázali shodnout na jednom konkrétním projektu, vybírali jsme peníze na dvě hromádky.
Koza pro Tibet – je projekt společnosti MOST Pro Tibet. Za 900Kč nakoupí zdravou kozu, která zajistí tibetským nomádům obživu v prostředí drsných himálajských hor. Na této hromádce se ovšem objevilo 1800Kč, takže kromě kozy jsme zakoupili i dárky: Lékaři pro Tibet, Učebnice Tibetštiny, Tužky a sešity a Otop na zimu. Konkrétní obsah dárků najdete na protibet.cz
Olomoucký útulek pro psy – na této hromádce přistálo 1500Kč, které půjdeme ve čtvrtek 19. 12. osobně do útulku předat a útulek si prohlédnout.
Všem žákům, kteří přispěli, patří velké poděkování.
Mgr. Viktor Langer

V úterý 10.12. 2019 navštívily čtvrté třídy Hvězdárnu v Prostějově. Děti se dozvěděly spoustu nových informací o střídání dne a noci, ročních obdobích a souhvězdích. Pozorovaly noční oblohu, nejvíce však Měsíc pomocí dalekohledů. Exkurze byla zajímavá a doufejme, že dětem pomůže při zvládnutí učiva. Mgr. Sedlářová Bronislava