Rozvoj aktivit doprovázejících vzdělávání v ZŠ a MŠ Aloise Štěpánka, Dolany

Od 1. února 2017 do 31. ledna 2019 naše škola realizovala projekt financovaný z EU s názvem Rozvoj aktivit doprovázejících vzdělávání na ZŠ a MŠ Aloise Štěpánka, Dolany. Realizace probíhala jak v mateřské škole tak i základní.

V mateřské škole Dolany a Dolany – Véska během jednoho roku posílila pracovní tým chůva, která vypomáhala při adaptaci nejmladším dětem, které ještě neměly tři roky. Pedagogičtí pracovníci se účastnili dalšího vzdělávání zaměřeného na oblasti – osobnostní a sociální rozvoj, péče o děti mladší tří let a logopedická prevence.

V základní škole jsme realizovali v průběhu dvou let kroužky – čtenářské dílny, čtenářský klub, klub zábavné logiky, kroužek doučování pro žáky II. stupně a kroužek přípravy na vyučování pro žáky I. stupně. Naše školní poradenské pracoviště bylo rozšířeno o služby školního psychologa, který je k dispozici žákům, pedagogům i rodičům každou středu, čtvrtek a pátek. Během dvou let se nám podařilo výrazně modernizovat knižní fond naší knihovny a rovněž jsme zakoupili celou řadu logických her a hlavolamů. V dvou učebnách, kde kroužky probíhaly, došlo k instalaci interaktivních tabulí.

Na realizaci celého projektu škola obdržela finanční částku 1 255 994 Kč. Na tento projekt pak plynule naváže nový projekt s názvem Rozvoj aktivit v ZŠ a MŠ Dolany II. 

přehled kroužků – II. pololetí 2016_2017

přehled kroužků I. pololetí 17_18

přehled kroužků II. pololetí 17_18

přehled kroužků I. pololetí 18_19

PCR testy

Registrace – PCR test

Letní tábory

Distanční výuka

Erasmus +

IS pro rodiče a žáky

Office365

Objednávky ŠJ

Nové příspěvky

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _