plakát projektu

 

Rozvoj aktivit v ZŠ a MŠ Dolany II – reg.číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011213

Od 1. února 2019 do 31. ledna 2021 realizuje naše škola projekt financovaný z EU s názvem Rozvoj aktivit v ZŠ a MŠ Dolany II. Realizace probíhá v MŠ, ZŠ a ŠD. 

V Mateřské škole Dolany a Dolany – Véska bude v průběhu projektu působit školní asistent, který vypomůže pedagogickým pracovníkům při práci s dětmi. Pedagogičtí pracovníci se budou rovněž vzdělávat a to formou pravidelných supervizních setkání a vzájemných setkání s pedagogickými pracovníky z jiné mateřské školy. V průběhu budeme rovněž realizovat pro děti projektové dny za účasti odborníka z praxe. 

V Základní škole budeme v průběhu dvou let realizovat kroužky – čtenářský klub, klub zábavné logiky, kroužek doučování pro žáky I. a II. stupně a klub komunikace v cizím jazyce. Na škole bude i nadále působit školní psycholog. Pedagogové se budou vzdělávat formou supervizních setkání. V průběhu budeme rovněž realizovat pro děti projektové dny za účasti odborníka z praxe a odborná setkání s rodiči. 

Ve Školní družině bude v průběhu projektu působit školní asistent, který vypomůže pedagogickým pracovníkům při práci s dětmi. Ve školní družině budeme realizovat projektové dny a klub zábavné logiky. 

Na realizaci celého projektu škola obdrží finanční částku 2 084 588 Kč. 

přehled aktivit II. pololetí 18_19

přehled aktivit I. pololetí 19_20

přehled aktivit II. pololetí 19_20

PCR testy

Registrace – PCR test

Letní tábory

Distanční výuka

Erasmus +

IS pro rodiče a žáky

Office365

Objednávky ŠJ

Nové příspěvky

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _