Mateřská škola Dolany – Véska
 
Identifikátor zařízení: 107 626 357
Sídlo: 783 16 Dolany – Véska č.p. 64
Telefonní číslo: 585 396 568
E-mail: msveska@zsdolany.cz
Web: http://msveska.webnode.cz
Počet tříd: 2
Umístění MŠ: v samostatně stojícím rekonstruovaném objektu
  v budově se 2 NP jsou umístěny šatny, sociální zařízení, 2 herny, jídelna, výdejna jídla, ložnice, sklad lehátek, kancelář; kolem objektu vlastní zahrada s prolézačkami a pískovištěm
   
Počet dětí
Celodenní docházka: 40 dětí
   
Činnost: realizována podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Kouzelný čas ve školce“
   
Personální zabezpečení:
Vedoucí učitelka Podivínská Monika
Učitelky: Bc. Opluštilová Jana
  Mgr. Petrů Šárka
 
šk. asistent: Bc. Fusová Nikola
uklízečky:  Šolc Veronika
  Dvořáková Ivana
Zápis dětí do MŠ: květen 2020

Celoroční plán činnosti 2019_2020