Při počátečním přihlášení strávníka bude inkasována částka odpovídající počtu stravovacích dnů v daném měsíci násobených cenou stravy. V každém dalším měsíci bude stravné odpovídat počtu stravovacích dnů v měsíci po odečtu odhlášených obědů za uplynulý měsíc.
Po skončení školního roku budou případné přeplatky u dětí MŠ převedeny do dalšího školního roku, u dětí ZŠ budou vráceny na běžné účty nebo vyplaceny v hotovosti u účetní školy.

Stravné lze platit:

1.Inkasním způsobem z kteréhokoliv běžného účtu u kterékoliv banky 

U tohoto způsobu placení je zapotřebí zřídit v bance inkasní souhlas k našemu běžnému účtu č. 181 268 451 / 0300. Nezadávejte žádný variabilní ani specifický symbol. Kopii inkasního souhlasu pošlete do školní jídelny nebo přepošlete e-mailem na adresu : jidelna@zsdolany.cz

2. Poštovní poukázkou, kterou obdržíte začátkem každého měsíce, způsob plateb je stejný jako u účtů. Vzhledem k výši poštovních poplatků doporučuji využít inkasní způsob placení stravného.

Ceny stravného od 1.3.2021 :

MŠ polodenní             34,- Kč

MŠ celodenní             41,-Kč

MŠ celodenní 7-letí    45,-Kč

ZŠ 6-10 let                 26,-Kč

ZŠ 11-14 let               29,-Kč

ZŠ 15-letí                   34,-Kč

Cïzí strávníci              69,-Kč

                                                                                                          M.Kolářová

                                                                                                                 ved.ŠJ

PCR testy

Registrace – PCR test

Letní tábory

Distanční výuka

Erasmus +

IS pro rodiče a žáky

Office365

Objednávky ŠJ

Nové příspěvky

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _