IGELITART – výtvarná výchova

S žáky 6.A jsme se ve výtvarné výchově zaměřili na téma nakládání s odpady. V úvodní části hodiny jsme si povídali o eco artu a ukázali si práci různých umělců, kteří se ve své umělecké práci zabývají ekologií a ochranou přírody. Poté jsme si povídali o množství vznikajícího odpadu a pokud už je odpad vyprodukován, měl by být znovu využit. Proto jsme z plastových odpadů, které žáci měli doma určené k vyhození, vytvořili praktické výrobky, jako krmítka, značkové kabelky, bublifuk, nebo módní obuv. Při výrobě si žáci užili spoustu legrace a dokázali, že jsou velmi kreativní. Mgr. S. Endlicherová

Comments are closed.