Hanácký advent

Ve středu 7. prosince naši školu navštívila paní Bronislava Millá, znalkyně hanáckého folkloru z Velké Bystřice. Setkání proběhlo ve dvou blocích se třídami 2.A, 2.B a 3.A, 4.A a 5.A. Paní Millá sama na sobě ukázala dětem, jak vypadá tradiční hanácký kroj, z čeho se skládá. Prošla s dětmi všechny důležité hanácké adventní tradice, ukázala i přinesené rekvizity, které její povídání trefně doplňovaly. Díky jejímu umění opravdu zaujmout své posluchače se krásně prolnuly hanácké tradice s tím, jak vnímáme adventní dobu dnes. Děkujeme nejen paní Millé za prohloubení našich znalostí o hanáckých zvycích, ale také paní Janě Šolcové, která dala podnět k tomu, aby k takovémuto setkání mohlo dojít. Mgr. Jana Horáková

Comments are closed.
Nejnovější příspěvky