Odkaz na webové stránky projektu:

webové stránky – Erasmus projekt

 https://twinspace.etwinning.net/72408

Od 1. září 2018 jsme zahájili realizaci projektu financovaného s EU (Erasmus +) s názvem Our common past and contemporary European values (Společná minulost a společné evropské hodnoty). V rámci tohoto projektu budeme spolupracovat s dvěma zahraničními školami: IC DE AMICIS-DA VINCI, v italské CASERTĚ a Agrupamento de Escolas D. João v portugalské Baixa da Banheira. Žáci budou pracovat na dlouhodobých úkolech a rovněž se budou moci účastnit výjezdu do zahraničí: duben 2019 – Portugalsko (7 dní) a říjen 2019 – Itálie (7 dní). Každého výjezdu se zúčastní 8 žáků a 3 učitelé. Veškeré výdaje budou hrazeny se získaného grantu. Kritéria výběru budou následující: účast na práci v rámci projektu (odpolední kroužek či v průběhu výuky), průběžný prospěch ve výuce anglického jazyka.

Odkaz na internetové stránky partnerských škol:

IC DE AMICIS-DA VINCI (Itálie, Caserta) – www.icsdeamicis-davinci.it 

Agrupamento de Escolas D. João (Portugalsko, Baixa de Banheira) – http://aedjoao1.ccems.pt/

Mezinárodní setkání v České republice (28.11. – 2. 12. 2018)

V úterý v odpoledních a večerních hodinách přivítali naši žáci v Praze na letišti své kamarády a učitele z partnerských škol v Itálii a Portugalsku. Po příjezdu do Dolan se zahraniční studenti ubytovali v rodinách našich žáků. Na středu pak byl připraven bohatý program. Nejdříve jsme naše partnery přivítali v tělocvičně školy, pozdravit je přišel i starosta obce Dolany Ing. R. Pečinka. Následně probíhaly v učebně Zeměpisu prezentace o jednotlivých zemích, regionech a školách. Společně jsme vyzkoušeli i komunikaci přes e-twining a na závěr vybrali logo našeho projektu. V odpoledních hodinách pak proběhla exkurze po obci Dolany a místní farnosti. Ve čtvrtek 29. listopadu naši vybraní žáci společně s dětmi se školy z Portugalska a Itálie navštívili Olomouc. Nejprve naše kroky vedly do Arcibiskupského paláce, kde proběhla prohlídka s velmi milou paní průvodkyní. Tuto prohlídku vedla v anglickém jazyce tak, aby byla pro nás všechny nerodilé mluvčí dobře srozumitelná. Katedrála svatého Václava byla naším dalším cílem. Prohlédli jsme si ji i zevnitř. Dále jsme prošli historické centrum Olomouce – včetně obou náměstí, kde žáci měli rozchod – a exkurzi jsme zakončili v Pevnosti poznání. Po celou tu dobu žáci i fotografovali a natáčeli krátká videa. V pátek jsme společně s našimi partnery sdíleli některé z našich tradičních zvyků. Na úvod mohli žáci shlédnout vystoupení v krojích a následně si i vyzkoušet, jak jim kroj sluší. Společně si zazpívali některé moravské písně a vyzkoušeli si i vlastní choreografii. Následoval společný kvíz – soutěž o vědomostech jednotlivých zemí – o jejich minulosti, současnosti, tradicích a zvyklostech. No a na závěr jsme pak společně zdobili vánoční perníčky, které si i někteří rovnou snědli. I na víkend jsme pro naše hosty připravili bohatý program. V sobotu se zúčastnili Dne otevřených dveří a mohli si tak projít školu a seznámit se s ní. Mnozí z žáků se rovněž zapojili do připravených zábavných činností – střelba, logické hry nebo keramika. Společně s našimi žáky si připravili rovněž krátké vystoupení v tělocvičně školy. V poledne se konalo setkání nejen učitelů, ale rovněž i žáků a v podvečer všichni společně zavítali na Rozsvěcování vánoční stromu v Dolanech. V neděli ráno pak naši partneři v doprovodu pedagogů školy odjeli do Prahy, kde byla připravená exkurze v anglickém jazyce. Celý výlet, až na rozmary počasí, se velmi vydařil a našim zahraničním partnerům se moc líbil. V pondělí v dopoledních hodinách pak naši hosté odletěly zpět do svého domova.

všechny fotografie najdete zde

PCR testy

Registrace – PCR test

Letní tábory

Distanční výuka

Erasmus +

IS pro rodiče a žáky

Office365

Objednávky ŠJ

Nové příspěvky

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _