Egypt ve výtvarné výchově

V hodinách VV s 6.A jsme propojili výtvarné umění s dějepisem. Žáci si osvěžili poznatky z umění Starověkého Egypta. Zopakovali si, jakou podobu měla v Egyptě architektura, malířství a sochařství. Poté si žáci vybrali konkrétní předmět, osobu, boha, nebo architekturu a ve skupině vytvořili výtvarné dílo. Z děl jsme vytvořili krásnou nástěnku ve vestibulu školy, kde si můžete prohlédnout například Tutanchamonovu masku, trojrozměrnou otevírací pyramidu s hrobkou, nebo bohy. Díla se všem žákům velmi vydařila. Mgr. S. Endlicherová

Comments are closed.
Nejnovější příspěvky