Dopravní výchova 4. tříd

Dopravní výchova ve 4. třídách je zaměřena zejména na bezpečnost a správné chování mladého cyklisty v silničním provozu. Na podzim absolvovali žáci teoretickou část v DDM Šternberk, kde se seznámili s důležitými dopravními značkami, řešili situace na křižovatkách, připomenuli si povinné vybavení jízdního kola a důležitost reflexních prvků na oblečení účastníků silničního provozu. Celé výukové dopoledne pak uzavřeli správným zodpovězením testových otázek z dopravní výchovy.
Na jaře navázali praktickou částí, která proběhla na dětském dopravním hřišti ve Šternberku. V první části výuky proběhla jízda zručnosti, která je pro pohyb cyklisty na komunikaci také velmi nezbytná. V druhé části žáci jezdili podle dopravních předpisů a značek. Všichni zvládli obě části velmi dobře a zasloužili si „Průkaz mladého cyklisty“, který náleží dětem od 10 let.
Mgr. Irena Daduová

Comments are closed.