Den fyzického zdraví ve druhých třídách

26. 10. proběhl i ve druhých třídách projektový Den fyzického zdraví. Druháčci se nejdříve rozhýbali s abecedou a potom si zdokonalili „fyzičku“ v tělocvičně. Ve třídě je pak čekalo luštění tematicky laděné křížovky, pohyb s matematikou a v neposlední řadě kouzelná krabice, kterou pro děti připravila žákyně 6. A třídy. Děti z ní „lovily“ věci. Ty pak třídily do skupin podle toho, zda jsou pro jejich zdraví prospěšné či nikoliv. Všichni jsme si tento den moc užili. Za druhé třídy M. Tylšarová.

Comments are closed.