Samostatná práce

Vážení rodiče, čas výuky na dálku a zasílání úkolů nám skončil. Chtěl bych Vám proto tímto velmi poděkovat za perfektní spolupráci, komunikaci a ochotu věnovat se svým dětem během výuky na dálku. Společně jsme to zvládli !!!

Jako poděkování Vám všem, kteří jste s námi perfektně spolupracovali a věnovali se svým dětem, zasíláme vysvědčení.
Děkuji moc za spolupráci, odpočiňte si a užijte klidné a pohodové léto (bez úkolů, edookitu a školních povinností…..).

Mgr. Petr Pirliomov

Vysvědčení pro rodiče

Po celou dobu výuky na dálku byla pro žáky připraveno velké množství výtvarných aktivit. Některé z nich jsme Vám před časem již prezentovali. Žáci se například inspirovali současným  brazilským umělcem Victorem Nunesem. Victor Nunes je brazilský umělec, který spojuje běžné předměty jednoduchou linkou, aby vytvořil obrázky, které pobaví. A my jsme se ním ve VV v 8.B a 9.C inspirovali. https://www.objevit.cz/obycejne-predmety-poslouzily-k-tvorbe-ilustraci-t49518. Během výuky na dálku se také žáci inspirovali opt-artem (také známý jako optické umění, vznikl v 60. letech 20. století.), nebo se žáci pokoušeli o spojení kresby a malby a umístění vytvořeného v krajině.

Tématem dobrovolného úkolu bylo i seznámení s významným sochařem Albertem Giacomettim a vytvoření sošky, inspirované jeho tvorbou. Giacomettiho sochy jsou charakteristické nepřirozeně protáhlým a úzkým tělem. Většina dětí tvořila z drátu, obaleného alobalem.

A na závěr ještě jedna pěkná básnička – V českém jazyce jsme se na dálku věnovali i Janu Werichovi a jeho pohádce Chlap, děd, vnuk, pes a hrob (Fimfárum), která má podtitulek Úsporná pohádka pomocí jednoslabičných slov aneb chvála češtiny. Dannymu Kročilovi z 8.B se na základě inspirace Werichem podařily vytvořit velmi pěkné texty jen z jednoslabičných slov.) – básnička

Již několik týdnů probíhá výuka žáků v rámci školních skupin na I. stupni a od 8. června také výuka žáků na II. stupni. Přinášíme Vám několik zajímavých postřehů z výuky, kterou pro žáky pedagogové připravili.

Dramatizace učiva Jan Hus – Děti ze 4.A vytvořily dvě party, naučily se texty a zahrály si o Janu Husovi , který pobýval v Kostnici a pak byl upálen.

Z hodiny Hejného matematiky ve skupině III. tříd, kde jsme se věnovali prostředí Náhodná procházka. Děti si nejdříve ve skupinkách vyrobily vlastní šachovnici a poté se s pomocí plyšáků a mincí seznamovaly s tématem pravděpodobnost.

Tvořivé činnosti ve skupině II. B – vyráběli jsme sádrové želvičky, které si následně děti namalovaly, pak zvířecí záložky do knížek, vyráběli jsme také z krabiček od sirek a zvířátka z vlnité lepenky…

V VI. A třídě se zaměřili pozornost na na téma členovci a žáci měli možnost se pod mikroskopem podívat na žihadlo vosy, nohu z vosy, nohu z pavouka a kusadla z pavouka.

Vážení rodiče, od pondělí 8. června se mohou výuky účastnit i přihlášení žáci z II. stupně. Výuka bude probíhat v dopoledních hodinách a bude zahrnovat pět vyučovacích hodin – třídnické hodiny a opakovací hodiny z matematiky, českého jazyka, cizího jazyka, přírodních a společenských věd. Ukončení bude cca v rozmezí od 12:00 do 12:20 hod. Veškeré podrobnosti Vám byly zaslány přes informační systém. Nejdůležitější shrnuji zde:

1) Žáci jdou do školy organizovaně, mají sraz na určených místech a v určeném čase
2) První den docházky musejí žáci odevzdat třídnímu učiteli čestné prohlášení (viz. příloha – níže). Bez tohoto dokumentu nemůžeme Vaše dítě do školy přijmout.
3) Účast ve výuce je dobrovolná, žáci jsou rozděleni po třídách, pouze u VIII. tříd je rozdělení dle skupin do anglického jazyka, z důvodu většího počtu přihlášených.
4) Pro žáky nemůžeme zajistit obědy ve školní jídelně.
5) Pokud budete chtít své dítě přihlásit dodatečně – je to možné, ale záleží na počtu žáků ve skupinkách (zde jich může být pouze 15). Obraťte se na svého třídního učitele.

Na základě rozhodnutí vlády ČR a doporučení z MŠMT otevřeme od 8. června školní skupiny pro žáky II. stupně. Abychom dodrželi všechna doporučení a pravidla, budou nahlášení žáci docházet vždy po ročnících v jednotlivých dnech. Žáci budou rozděleni dle svých tříd, výuka bude probíhat v dopoledních hodinách, bez možnosti obědů. Více informací najdete ve zprávě v informačním systému Edookit. Přihlášky tentokráte vyplňovat nemusíte, zašlete ale do úterý zprávu svému třídnímu učiteli, že máte zájem o docházku svých dětí.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Vážení rodiče, dnes v pondělí 25. května ve škole přivítáme po dvouměsíční pauze žáky prvního stupně, kteří se přihlásili k dobrovolné výuce formou školních skupin. Souběžně s nimi probíhá i příprava přihlášených žáků na přijímací zkoušky a to až do 4. června 2020. V tomto týdnu máte rovněž možnost po předchozí domluvě navštívit pedagogy naší školy a konzultovat s nimi organizační záležitosti či otázky hodnocení. První stupeň – středa, druhý stupeň – čtvrtek. Během pobytu ve škole platí následující pravidla – Po vstupu si prosím vydezinfikujte ruce, na chodbách a ve společných prostorách je možno se pohybovat pouze s ochranou úst a nosu. Během pobytu ve škole dodržujte prosím bezpečné odstupy. Pro vyzvedávání dětí využívejte boční vchod do školní družiny, v ostatních případech hlavní vchod. Z organizačních důvodů zůstává uzavřena asfaltová plocha u školy – slouží k nástupu žáků a k pobytu venku v průběhu dne. Obědy máte nahlášené dle přihlášek, pro další přihlášky a odhlášky prosím kontaktujte paní vedoucí ŠJ.

Zjednodušený přehled výuky I. stupně

Registrace LO

IS pro rodiče a žáky

Objednávky ŠJ

Schránka důvěry

Office365

Návštěvnost stránek

Visits today: _