Voices of the Great world

V letošním školním roce naše škola pracuje na zahraničním projektu zabývajícím se historii 1. světové války. Projekt se nazývá VOICES OF THE GREAT WAR a pracují na něm žáci devátých tříd základních škol a studenti víceletých gymnázií z ČR, Německa, Velké Británie a Francie.  Cílem projektu je povzbudit v žácích zájem o historii i dění ve vlastní zemi, zejména pak zájem o místa, kde sami žijí. Projekt by měl také poukázat na to, že za dějinnými událostmi se mnohdy skrývají citlivé osudy lidí, že válka vždy přináší velké útrapy a potíže jak těm, co bojují, tak těm, co zůstávají doma bez ohledu na zemi, ve které žijí.

Věříme, že prostřednictvím projektu se nám podaří zvýšit u žáků i učitelů zájem o studium anglického,  německého i francouzského jazyka, motivovat k dalšímu studiu jazyka, kultury i dějin a vnést tak do vyučování jakýsi evropský rozměr.

Mgr. Lenka Guňková

1. Seminář účastníků projektu v Bonnu – více informací zde
Konference

 

 

2. Návštěvy výstav – v  souvislosti s tématem projektu jsme nejprve jsme v hodinách dějepisu prostudovali fakta a průběh 1. světové války, dále jsme navštívili výstavy pořádané právě k tématu  1. světové války (Tváře velké války – Vlastivědné muzeum v Olomouci, Výstava legionářů – Dům armády v Olomouci).

no images were found

 všechny fotografie nejdete zde

3. Žáci pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky Guňkové vytvořili video-pohlednici z naší školy

 

4. Žáci deváté třídy vytvářeli v hodinách výtvarné výchovy LOGO k projektu, který by nejlépe vystihl historické téma  a naši vlast. Podobný postup probíhá i v zemích zapojených v projektu VOICES OF THE GREAT WAR.

logo1

logo2

 

5.  Bádání v archivu Olomouc – V prvním čtvrtletí školního roku  2014/2015 jsme navštívili  Archiv v Olomouci, kde jsme se zabývali přímo osudy naší obce Dolany. Dostupným materiálem pro zmíněnou dobu je zejména  kronika obce a školní kronika, které jsou uloženy právě v archivu. Prostudovali jsme i dobový tisk, který vycházel v Olomouci. Zajímavé informace bychom rádi uspořádali a vydali formou sborníku.

no images were found

 všechny fotografie zde

6. Pietní akt za zemřelé v 1. světové válce – Dne 9. 11. 2014 se uskutečnilo v naší obci u příležitosti stoletého výročí rozpoutání první světové války PIETNÍ SETKÁNÍ . Zmíněná událost byla zahájena mší svatou za zemřelé a padlé v 1. světové válce z Dolan, Toveře, Bělkovic-Lašťan, Vésky a Pohořan s prosbou o dar pokoje a míru ve světě. Po této mši následoval průvod k památníku obětem 1. světové války, kde proběhl samotný vzpomínkový akt s proslovem pana starosty Dolan, Ing. Rudolfa Pečinky, a pana faráře Vojtěcha Koukala. Tato vzpomínka a pietní akt byly doplněny čtením jmen zemřelých a padlých z Dolan a blízkého okolí, čehož se ujaly žákyně IX. třídy – Kateřina Vašutová, Anna Vrtalová a Iveta Čtvrtlíková.  Každé osobě, zemřelé či padlé, byla zapálena svíčka, čehož se rovněž ujala děvčata IX. třídy – Jana Hegrová a Tereza Sedláčková.

no images were found

 fotogalerie zde

7. Výměna a ukázka učebnic – Dalším krokem v naší práci bude ukázka a posuzování učebnic dějepisu ze zmíněných zemí. Budeme mít tak daleko lepší představu o tom, jak se prezentuje učivo k 1. světové válce v různh zemích, kolik prostoru je tématu věnováno a jakými doprovodnými materiály je učivo obohaceno (mapy, fotografie apod.). Žáci tak mohou i sami posoudit, jaká učebnice by je nejvíce zaujala.

8. Registrace žáků – Žáci budou svou práci prezentovat ostatním zemím v angličtině prostřednictvím internetu. Začátkem roku 2015 budou žáci zaregistrováni na stránkách e-twinningu, kde budou moci konzultovat a prezentovat svoji práci na projektu. Při odkrývání minulosti tak propojíme několik předmětů – zejména dějepis, výchovu k občanství, výtvarnou výchovu, anglický jazyk a informatiku. Věříme, že prostřednictvím projektu podpoříme u žáků zájem o studium anglického  jazyka, o studium dějin i kultury, a vneseme tak do vyučování jakýsi evropský rozměr.

 

 

 

PCR testy

Registrace – PCR test

Letní tábory

Distanční výuka

Erasmus +

IS pro rodiče a žáky

Office365

Objednávky ŠJ

Nové příspěvky

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _