Měsíční plány

6. 1. – Zahájení výuky v novém roce 2020

8. 1. – Návštěva obecního úřadu v Dolanech – VI. B

9. 1. – Prodloužené konzultace 14:30 – 17:30

10. 1. – Návštěva obecního úřadu v Dolanech – VI. A

16. 1. – Schůzka žákovského parlamentu – 13:25

18. 1. – 24. 1. – Lyžařský výcvikový zájezd Kouty nad Desnou

20. 1. – Krajské kolo CEPS Cupu – Lipník nad Bečvou – V. třídy

21. 1. – Uzavření pololetní klasifikace

27. 1. – Beseda o Černobylu – vybraní žáci IX. tříd – Šternberk

28. 1. – Školní kolo Pythagoriády – V. – VIII. třídy

29 .1. – Beseda s Celní správou – VII. třídy

30. 1. – Projektový den žákovského parlamentu a předání pololetního vysvědčení (I.stupeň – 11:10, II. stupeň – 12:05) , hudení vystoupení cimbálové muziky Réva – tělocvična školy

31. 1. – 9. 2. 2020 – Pololetní a jarní prázdniny

3. 12. – Jazyková soutěž v AJ – školní kolo – I. stupeň

4. 12. – Beseda s J. Štreitem – Kino BOHUŇOVICE – žáci VIII. tříd

5. 12. – Mikulášské koledování – I. stupeň

5. 12. – Divadelní představení Samet – žáci IX. tříd – Olomouc

6. 12. – Divadelní představení Robin Hood – VI. třídy

6. 12. – Exkurze – Adventní Vídeň – vybraní žáci VIII. a IX. tříd

9. 12. – Jazyková soutěž v AJ pro II. stupeň

10. 12. – Poprvé na hvězdárně – Prostějov – žáci IV. tříd

10. 12. – Divadlo na Šantovce – žáci II. tříd

12. 12. – Zasedání žákovského parlamentu – 13:30 učebna Z

17.12. – Vánoční dílničky pro mateřské školy

17.12. – Maňáskové divadlo – Školní družina

19. 12. – Konverzační soutěž v AJ a NJ – Gymnázium Šternberk

20. 12. – Projektový den Vánoční tvoření + kulturní vystoupení hudební skupiny MARBO v tělocvičně školy

21. 12. – 5. ledna 2020 – Vánoční prázdniny

31. 10. – Zasedání žákovského parlamentu – 13:20 hod.

5. 11. – Okresní kolo ve stolním tenise – vybr. žáci – Velký Týnec

5. 11. – Testy profesní orientace – II. skupina – od 8:00 hod.

8. 11 – Matematická soutěž v logickém myšlení – Mor. Beroun – vybr. žáci

12. 11. – Okresní kolo CEPS Cupu – florbal – V. třídy – ZŠ Dolany

13. 11. – Divadelní představení Petr a Lucie – žáci VIII. tříd

13. 11. – Program DDM Olomouc – Fotografie – IX. B

14. 11. – Třídní schůzky a konzultace o prospěchu od 16:30 hod. Od 15:45 – schůzka Rady SRPŠ, od 16:00 – Schůzka k přijímacím zkouškám

15. 11. – Matemánie – matem.soutěž Gymnázium Šternberk

16. 11. – 23. 11 – Mezinárodní vzdělávací pobyt Caserta (Itálie) – vybraní žáci

20. a 25. 11. – program DDM Olomouc Fotografie – IX. C a IX. A

27. a 28. 11. – Scholaris – burza středních škol Olomouc – IX. třídy

30. 11. – 8:00 – 12:00 – Den otevřených dveří

1.října – Beseda trestní odpovědnost – IX. C

2.října – Divadelní předst, – Noc na Karlštejně – MD Olomouc VII. třídy

3.října – Logická olympiáda- školní kolo – III. – V. třída

3. října – Beseda trestní odpovědnost – IX. A, IX B

3. října – Zasedání žákovského parlamentu (od 13:25 hod.)

9. října – Logická olympiáda – školní kolo – VI. – IX. třídy

10.října – Branný závod – Sv. Kopeček – vybraní žáci

10. října – Planeta Země – Kolumbie – kino Metropol – VII. třídy

11. října – Projektový den 72 hodin

16. října – Přírodovědný klokan – vybraní žáci II. stupně

16. října – Návštěva archivu Olomouc – VII. třídy

16. října – Exkurze IX. třídy – Miele , M.L.S. Holice, Koyo Olomouc (24.10.)

22. října – Divadelní představení v AJ – V. třídy, VIII. B, IX. A – Metropol

24. října – Logická olympiáda – školní kolo – II. třídy

25. října – Projektový den Bezpečnost na internetu

28. října – Státní svátek

29. – 30. října – Podzimní prázdniny

2. září – 8:30 – Slavnostní zahájení školního roku – areál školy

3. září – třídnické hodiny (I.stupeň – 11:10, II.stupeň – 12:05

5. září – Schůzka žákovského parlamentu – 13:20 – učebna Zeměpis

5. září – Třídní schůzky rodičů I. tříd – 16:00

12. září – I. lekce plavání – CZ Bohuňovice – žáci III. tříd

16. – 18. září – Zastav se, rozhlédni se a zamávej – dopravní výchova (I. – III. třídy)

16. – 19. září – Adaptační pobyt žáků VI. tříd – Třemešek

19. září – Schůze SRPŠ (16:00) a společné třídní schůzky (16:30)

28. září – Den české státnosti – státní svátek