Měsíční plány

1. 6. –  Den dětí – I. stupeň sportovní areál, II. stupeň v rámci výuky

2 – 3. 6. – Konzultační hodiny pro rodiče – pouze na základě předchozí registrace

3. 6. – Fotografování žáků I. stupně 

3. 6. – Zasedání žákovského parlamentu – 13:15 hodin – učebna Zeměpisu

7. 6. – Výukový program sdružení ARPOK – IX. A 

9. 6. – Fotografování žáků II. stupně  

9. 6. – Schůzka s rodiči a žáky budoucích prvních tříd  – 16:00

10. 6. – Beseda s lektorkou Domu světla – HIV, – IX. třídy

17. 6. – Exkurze do Pevnosti poznání – IX. A 

17. 6. – Schůzka s rodiči a žáky budoucích šestých tříd – 16:00 

18. 6. – Uzavření klasifikace  

24. – 25. 6. – Třídnické hodiny 

28. – 29. 6. – Branný a sportovní den – I. a II. stupeň  

30. 6. – Slavnostní ukončení školního roku – 8:30 – areál školy 

1.7. – 31. 8. 2021 – Hlavní prázdniny 

 

4. 1. – 22. 1. – Prezenční výuka žáků I. a II. tříd, distanční výuka pro žáky III. – IX. tříd (dle rozvrhu v IS Edookit)

22. 1. Uzavření klasifikace za I. pololetí 

28. 1. Předání vysvědčení za I. pololetí

29. 1. Pololetní prázdniny 

 

 

30. 11. – Návrat žáků do škol

2. – 8.    – Online třídní schůzky

9. – 10. – Prodloužené konzultace – pouze po předchozí domluvě

18.  – Online burza středních škol – pro žáky IX. tříd

23. -12. – 3. 1. 2020 – Vánoční prázdniny

Distanční a prezenční výuka dle rozvrhu v IS Edookit 

Další organizace dle aktuálních opatření

2. 11. – Distanční výuka dle rozvrhu v IS Edookit 

16. 11. – 20. 11. – První výzva pro distanční vzdělávání ,Projektový den Turistický průvodce (II. stupeň) 

16. 11. – Vyhlášení školní výtvarné soutěže  

18. 11. – Návrat žáků I. a II. tříd do školy 

Další organizace dle aktuálních opatření

Veškeré další plánované akce jsou z epidemiologických důvodů zrušeny

Třídní schůzky přesunuty na začátek měsíce prosince. Hodnocení k 1. čtvrtletí bude zveřejněno na začátku měsíce prosince. 

5. 10. – Logická olympiáda – III. – V. třídy (školní kolo) 

6. 10. – Zasedání žákovského parlamentu – 12:30 – I. stupeň, 13:30 – II. stupeň 

7. 10. – Dopravní výchova Šternberk – IV. třídy

7. 10. – Přednáška Trestní odpovědnost – IX.A 

8. 10. – Logická olympiáda – VI. – IX. třídy (školní kolo) 

9. 10. – Přednáška Trestní odpovědnost – IX.B  

12. 10. – Přednáška na zeměpisné téma – VII. třídy 

14. 10. – Uzavření ZŠ a ŠD – z rozhodnutí Vlády ČR z 12. 10. 2020 

od 14. 10. – Distanční výuka 

26. – 27. 10 – Volný den dle rozhodnutí MŠMT

28. 10. – Státní svátek 

29. – 30. 10. – Podzimní prázdniny 

1.9. Slavnostní zahájení školního roku – 8:00 hod – I. stupeň, 8:45 – II. stupeň – areál ZŠ (po zahájení jdou žáci domů, žáci prvních tříd jdou na ZUŠ, ŠD bude v provozu od 9:00 hod. do 15:30 hod.)

3. 9. 16:00 hod. – Třídní schůzky žáků prvních tříd

4. 9. – IX.B, VII. C – Turistický výlet po okolí Dolan

9. 9. – VI. A – Turistický výlet po okolí Dolan

9. 9. – Třídní schůzky – 16:00 – (II a III. třídy), 16:30 (IV. a V. třídy)

10. 9. – 1. lekce plavání pro 3. třídy – CZ Bohuňovice

10. 9. – Třídní schůzky – 16:00 (VI. a VII. třídy), 16:30 (VIII. a IX. třídy)

10. 9. – Jednání školské rady – 17:00 – učebna Zeměpisu

11. 9. – Příběhy pana TYDýta – první třídy

11. 9. – Turistický výlet po okolí Dolan – VII. C, VIII. A

14. 9. – Příběhy pana Tydýta – II. třídy, Dopravní výchova – V. třídy

15. 9. – Turistický výlet po okolí Dolan – IV. třídy

18. 9. – Arcidiecézní muzeum a palác v Olomouci – exkurze – VI. A a VI. C

21. – 24. 9. – Adaptační pobyty VI. tříd – Pohořany – turistická základna – vždy dva dny bez přespání

24. 9. – Seznamovací akce III. tříd – Turistická základna Pohořany

28. 9. – Den české státnosti

30. 9. – IX. třídy – Program v Arcibiskupském paláci

PCR testy

Registrace – PCR test

Letní tábory

Distanční výuka

Erasmus +

IS pro rodiče a žáky

Office365

Objednávky ŠJ

Nové příspěvky

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _