Environmentální výchova

14. ledna si děti z 1. A splnily další úkol z projektu Recyklohraní. Tentokrát jim s plněním pomáhali pan Dlouhý, Široký a Bystrozraký. S panem Dlouhým měřily vzdálenost k nejbližšímu červenému kontejneru. S panem Širokým zjišťovaly, jak velká je nádoba kontejneru. A pan Bystrozraký dětem poradil s pracovním listem. Měly totiž určit, co do červeného kontejneru patří a co se do něj hodit nesmí. Děti se při plnění úkolu dobře bavily, i když jim u toho byla trochu zima. Mgr. D. Krylová

V rámci projektu Recyklohraní se do plnění prvního úkolu pustili s elánem i žáci 5.A třídy. Měli vytvořit občasník nebo časopis, ve kterém by informovali o ekologických aktivitách a recyklaci drobného elektra a baterii. Nápadů a zpracování bylo mnoho a vznikali drobné publikace nejen s vtipnými názvy, ale i velmi zajímavým obsahem plným článků, kvízů, úvah a obrázků . Práce žáky bavila a za jejich aktivní přístup si zaslouží velkou pochvalu. Mgr. I. Sitková

Pátek 11. října byl dnem, kdy se žáci naší školy, pod vedením svých pedagogů, zapojili do dobrovolnického projektu 72 hodin. I letos se věnovali celé řadě zajímavých činností – někteří se pustili do úklidu okolí školy či blízkého okolí, věnovali se úklidu zahrad v mateřských školách, jiní vyrazili do zvířecích útulků či koňské stáje. Dvě třídy rovněž navštívili DPS Véska a DPS Chválkovice, kde si pro seniory připravili zajímavý program či pomohli s úklidem blízkého okolí. Některé třídy vyráběli hmyzí hotely a jedna třída se pustila do výroby policistů, které bychom rádi po domluvě s vedením obce umístili na dopravně rušná místa v Dolanech. Žáci rovněž připravili zábavný program v tělocvičně pro děti z mateřských škol. Pevně věříme, že se tento projektový den líbil, a že si žáci uvědomili význam pomoci druhým a zájmu o své nejbližší okolí. Všem ostatním dobrovolníkům ZDAR !!!

O průběhu dne se můžete dočíst i zde –

všechny fotografie najdete zde

Třída 1. A se zapojila do projektu Recyklohraní a během minulého týdne splnila 1. úkol. Společně jsme se zamýšleli nad tříděním odpadu. Děti znají třídění papíru, plastu i skla, ale byly překvapené, kolik dalších věcí se může odevzdávat k recyklaci, např. kovy, textil, obuv a hračky, nápojové kartony, bioodpad či baterie a drobné elektrozařízení. Formou koláže jsme vytvořili časopis zaměřený na recyklaci a třídění odpadu. Děti práce velice zaujala a pracovaly s nadšením.

Mgr.D. Krylová

Podívejte se, jak se s řešením IV. úkolu z projektu Recyklohraní vypořádali žáci IV. A a V. A třídy. Vytvořili velmi pěkné a zajímavé deskové hry. Při pohledu na ně si snad každý řekne, tu bych si zahrál také! Moc děkujeme všem žákům a pedagogům za zapojení do projektu během celého školního roku !!

všechny fotografie najdete zde

Po celý školní rok plnily některé třídy úkoly z projektu Recyklohraní. Nejlépe si vedly třídy II. A, IV. A a V. A. Na závěr čekal na děti úkol s názvem – Člověče nezlob se a recykluj! Děti měly za úkol vytvořit vlastní deskovou či karetní recyklační hru, kterou si i následně zahrály. O tom, jak se jim jejich úkol podařil, se můžete přesvědčit na přiložených fotkách. Pro nejaktivnější třídy bude čekat na konci školního roku drobná odměna. 

ŠKOLA NA-DÁLKU

Vysvědčení pro rodiče

IS pro rodiče a žáky

Nové příspěvky

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _