Environmentální výchova

V rámci projektu Recyklohraní se do plnění prvního úkolu pustili s elánem i žáci 5.A třídy. Měli vytvořit občasník nebo časopis, ve kterém by informovali o ekologických aktivitách a recyklaci drobného elektra a baterii. Nápadů a zpracování bylo mnoho a vznikali drobné publikace nejen s vtipnými názvy, ale i velmi zajímavým obsahem plným článků, kvízů, úvah a obrázků . Práce žáky bavila a za jejich aktivní přístup si zaslouží velkou pochvalu. Mgr. I. Sitková

Pátek 11. října byl dnem, kdy se žáci naší školy, pod vedením svých pedagogů, zapojili do dobrovolnického projektu 72 hodin. I letos se věnovali celé řadě zajímavých činností – někteří se pustili do úklidu okolí školy či blízkého okolí, věnovali se úklidu zahrad v mateřských školách, jiní vyrazili do zvířecích útulků či koňské stáje. Dvě třídy rovněž navštívili DPS Véska a DPS Chválkovice, kde si pro seniory připravili zajímavý program či pomohli s úklidem blízkého okolí. Některé třídy vyráběli hmyzí hotely a jedna třída se pustila do výroby policistů, které bychom rádi po domluvě s vedením obce umístili na dopravně rušná místa v Dolanech. Žáci rovněž připravili zábavný program v tělocvičně pro děti z mateřských škol. Pevně věříme, že se tento projektový den líbil, a že si žáci uvědomili význam pomoci druhým a zájmu o své nejbližší okolí. Všem ostatním dobrovolníkům ZDAR !!!

O průběhu dne se můžete dočíst i zde –

všechny fotografie najdete zde

Třída 1. A se zapojila do projektu Recyklohraní a během minulého týdne splnila 1. úkol. Společně jsme se zamýšleli nad tříděním odpadu. Děti znají třídění papíru, plastu i skla, ale byly překvapené, kolik dalších věcí se může odevzdávat k recyklaci, např. kovy, textil, obuv a hračky, nápojové kartony, bioodpad či baterie a drobné elektrozařízení. Formou koláže jsme vytvořili časopis zaměřený na recyklaci a třídění odpadu. Děti práce velice zaujala a pracovaly s nadšením.

Mgr.D. Krylová

Podívejte se, jak se s řešením IV. úkolu z projektu Recyklohraní vypořádali žáci IV. A a V. A třídy. Vytvořili velmi pěkné a zajímavé deskové hry. Při pohledu na ně si snad každý řekne, tu bych si zahrál také! Moc děkujeme všem žákům a pedagogům za zapojení do projektu během celého školního roku !!

všechny fotografie najdete zde

Po celý školní rok plnily některé třídy úkoly z projektu Recyklohraní. Nejlépe si vedly třídy II. A, IV. A a V. A. Na závěr čekal na děti úkol s názvem – Člověče nezlob se a recykluj! Děti měly za úkol vytvořit vlastní deskovou či karetní recyklační hru, kterou si i následně zahrály. O tom, jak se jim jejich úkol podařil, se můžete přesvědčit na přiložených fotkách. Pro nejaktivnější třídy bude čekat na konci školního roku drobná odměna. 

Ve středu 17. 4. jsme si vyzkoušeli, jak se dá žít bez v dnešní době nezbytné a potřebné elektrické energie. Důvodem byla odstávka elektrické energie tento den v Dolanech. My jsme naštěstí hodnotili pouze strávený kratší čas v prostorách školy. Větší část dne byly děti již doma. Náš program se skládal ze tří částí:
1. rozhovor o době, kdy elektrospotřebiče nebyly a lidé používali jiné nástroje (přípravou byl pracovní list)
2. tvorba miniprojektů s těmito rozdíly
3. pohyb jako jedna z přirozených činností člověka (sportovní aktivity v tělocvičně)
Děti tento den v „tmavé“ škole hodnotily velmi dobře, kdy na základě závěrečného dotazníku označily ve škále bodů 1 – 10 téměř všichni „desítku“ jako nejlepší možnost.

Mgr. I. Daduová