Environmentální výchova

Děti ze 2. B se ve školní skupině proměnily na jeden den v malé přírodovědce. Nejdříve při krátké vycházce do okolí školy nasbíraly různé květiny. Po příchodu do třídy s pomocí atlasu zjistily, jak se rostliny jmenují a pro každou kytičku vytvořily jmenovku s jejím rodovým i druhovým jménem. Na lavici uspořádaly malou výstavku. Na závěr si zahrály na ilustrátory a snažily se co nejvěrněji nakreslit některou z nasbíraných květin. Být přírodovědcem děti velmi bavilo a místo plánovaných dvou hodin u činnosti vydržely celý den. Mgr. M. Tylšarová

V minulém týdnu se skupina 2.A věnovala týdennímu projektu O včelách. Zapojily se děti nejen ve škole, ale i ty které se učí doma. Začalo to otázkou „Co bylo dřív Dinosaurus nebo včela?“
Celý projekt se prolínal do všech ostatních předmětů. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací o včelách. Například jak to chodí v úlu, co všechno včely vyrábějí, jakým způsobem se včely dorozumívají, čím se živí… Také jsme včelu a její části sledovali pod mikroskopem. Bylo velmi zajímavé pozorovat např. včelí žihadlo.
Celý týden si děti vytvářely Lapbook, do kterého lepily a psaly zajímavé informace o včelách. Na projekt navázala i školní družina, ve které děti výtvarně zpracovaly včelí úl s poletujícími včelkami. Také při procházkách venku pozorovaly život včel a změny přírody s přicházejícím létem.
Na konci projektu jsme si zahráli na opravdové včelaře. Paní učitelka Daniela Krylová nám zapůjčila opravdový oblek pro včelaře. Děti si ho mohly obléknout a zkusit si, jak se takový včelař cítí. Na závěr jsme si všichni zamlsali. Ochutnali jsme med s vlašskými ořechy.
Co tedy bylo dřív? Dinosaurus nebo včela? ( včela). Mgr. J. Stenchláková

Žáci IV. B vyráběli jednotlivá pohoří v rámci hodin Výtvarné výchovy. Vše trvalo přibližně 3 – 4 týdny. Inspirace vznikla při probíraném učivu ve vlastivědě a to konkrétně Povrch České republiky. Náhodně jsme si zvolili několik pohoří z naší republiky a žáci pak pracovali ve skupinách. Výtvory žáků můžete shlédnout ve vestibulu nebo zde na fotkách. Mgr. I. Faltová

Ve čtvrtek 20. února naši školu navštívili lektoři s programem Tonda obal na cestách, zahrnujícím kromě poutavé přednášky také výstavku užitečných materiálů, získaných recyklací odpadů. Žáci využili i možnost se aktivně zapojit, a to cestou her s tématikou recyklace s následnou diskuzí. Doufejme, že program zanechal stopy v co největším počtu žáků, protože myšlenkou programu není jen třídění odpadů, ale i prostá snaha bojovat proti lhostejnosti a sobectví. Mgr. P. Provaz

14. ledna si děti z 1. A splnily další úkol z projektu Recyklohraní. Tentokrát jim s plněním pomáhali pan Dlouhý, Široký a Bystrozraký. S panem Dlouhým měřily vzdálenost k nejbližšímu červenému kontejneru. S panem Širokým zjišťovaly, jak velká je nádoba kontejneru. A pan Bystrozraký dětem poradil s pracovním listem. Měly totiž určit, co do červeného kontejneru patří a co se do něj hodit nesmí. Děti se při plnění úkolu dobře bavily, i když jim u toho byla trochu zima. Mgr. D. Krylová

V rámci projektu Recyklohraní se do plnění prvního úkolu pustili s elánem i žáci 5.A třídy. Měli vytvořit občasník nebo časopis, ve kterém by informovali o ekologických aktivitách a recyklaci drobného elektra a baterii. Nápadů a zpracování bylo mnoho a vznikali drobné publikace nejen s vtipnými názvy, ale i velmi zajímavým obsahem plným článků, kvízů, úvah a obrázků . Práce žáky bavila a za jejich aktivní přístup si zaslouží velkou pochvalu. Mgr. I. Sitková

PCR testy

Registrace – PCR test

Letní tábory

Distanční výuka

Erasmus +

IS pro rodiče a žáky

Office365

Objednávky ŠJ

Nové příspěvky

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _