archiv – 2015/2016

V čtvrtek 30. 6. proběhlo ve sportovním areálu obce Dolany slavnostní zakončení školního roku 2015/2016. Nejlepší žáci byli odměněni pochvalou ředitele školy s knižní odměnou a čtyři nejlepší třídy ve sběru papíru získaly krásný dort. Rozloučili jsme se také s žáky, kteří nás opouštějí a odcházejí na jiné školy. Nezbývá než popřát všem žákům a jejich rodičům krásné léto plné pěkných a příjemných zážitků.

Školní rok 2016/2017 bude zahájen 5. 9. 2016 Slavnostním zahájením v 8:00 hodin. 1. a 2. 9. 2016 je vyhlášeno ředitelské volno, provoz ŠD je z důvodu malého zájmu rodičů přerušen. Provoz Mateřské školy Dolany bude zahájen 15. srpna v nové budově.

Úřední hodiny kanceláře školy v době prázdnin – úřední hodiny v době prázdnin

no images were found

všechny fotografie najdete zde

 

 

Závěr školního roku patří již tradičně dvěma akcím, které pro své žáky naši pedagogové organizují – jde o sportovní a branný den. Pro žáky II. stupně byl sportovní den připraven na pondělí – 27. června a to ve sportovním areálu obce Dolany. Žáci tak měli možnost vyzkoušet si dovednosti ve třech kolektivních soutěžích – malé kopané, ringu a indiánské košíkové. I přes zamračené počasí nikdo z přítomných nelitoval své účasti a pro ty nejlepší byly připraveny sladké odměny.

V úterý 28. června proběhl na naší škole branný den, který začal cvičným požárním poplachem. I letos nám stačil na jeho zdárné provedení jeden pokus – žáci se evakuovali z budovy ve velice pěkném čase 2 min. a 33 vteřin. Následně v doprovodu svých třídních učitelů vyrazili k fotbalovému hřišti, kde pro ně byly připraveny branné disciplíny a úkoly. Žáci I. stupně absolvovali své disciplíny formou branného pochodu a žáci II. stupně soutěžili mezi sebou v družstvech. Velké poděkování si za organizaci celého dne zaslouží nejen pedagogové, ale i žáci VIII. a IX. tříd, kteří jednotlivá stanoviště zajišťovali.

Ve středu 29. června si užili svůj sportovní den žáci I. stupně. Počasí opět přálo a rovněž i disciplíny, které si pedagogové připravili, byly zábavné, zajímavé a děti tak měly možnost rozvíjet po celé dopoledne své sportovní nadání.

no images were found

všechny fotografie najdete zde

no images were found

všechny fotografie zde

Ještě těsně před koncem školního roku vydává redakce školního časopisu, letošní III. díl. Žáci jej budou mít k dispozici ve svých třídách a nebo je k nahlédnutí zde. A o čem se dozvíte v tomto třetím vydání?  Dočtete se například o návštěvě ministryně školství v naší škole nebo o projektovém dnu – Škola hledá talent. Přejeme všem zajímavé počtení a děkujeme všem členům redakce, kteří pod vedením Mgr. Hejtmánkové další číslo pro Vás připravili.  Časopis ke stažení zde ve formátu pdf – školní časopiš III – díl

úvodní strana

Dne 7.6. 2016 navštívila třída VII.A Arcibiskupský palác v Olomouci. Arcibiskupský palác je místem, které je oficiálním sídlem olomouckých biskupů a arcibiskupů, místem, kde na trůn nastoupil František Josef I. a před bitvou u Slavkova se radil rakouský císař s ruským carem, místem ,kde pobývala císařovna Marie Terezie nebo papež sv. Jan Pavel II.
Žáci se zúčastnili výukového programu, který jim přiblížil vybrané historické události formou přizpůsobenou jejich věku i znalostem. Informace k daným tématům byly střídány se samostatnou a skupinovou prací, a také s tvořivými aktivitami.
Návštěvou Arcibiskupského paláce jsme chtěli podpořit u žáků radost z poznávání historie, a také rozšířit jejich povědomí o dějinách našeho regionu.
Mgr. L. Guňková

no images were found

Opět po dvou letech jsme se sešli v tělocvičně naší školy a žáci pod vedením svých pedagogů si pro rodiče a veřejnost připravili další ročník Školní akademie. V letošním programu, na jehož tvorbu dohlížela paní Mgr. I. Pohlová, převládali taneční vystoupení. Mimo ně měli samozřejmě rodiče možnost shlédnout i několik dramatizací pohádek nebo pěvecká vystoupení. Nutno podotknout, že program byl velice zajímavý a každý, kdo si udělal v pátečním odpoledni čas a dorazil do tělocvičny, se jistě nenudil. Celou akademii slovem doprovodili žáci IX. ročníku – David Šnirych a Jana Císařová. Bezmála 90 minutový program pak vyvrcholil závěrečnými tanečními vystoupeními, přičemž žáci IX. B dokonce své vystoupení na přání publika opakovali. Všem z Vás, kteří jste se přišli na Školní akademii podívat děkujeme za návštěvu a doufáme, že jste se nejen bavili, ale rovněž si odnesli dobrou náladu a kulturní zážitek.

no images were found

všechny fotografie najdete zde

 

1. června jsme na naší škole oslavili Den dětí. Pan školník J. Látal a žáci IX. ročníků si pro své mladší spolužáky připravili zábavné dopoledne ve sportovním areálu obce Dolany. S organizací nám vypomohli také členové SDH Dolany, Vojenská policie a pan Mynařík, který nám zprostředkoval kontakt na Vojenskou policii a zároveň připravil i jedno ze stanovišť s brannou tématikou. Celkem tak bylo pro děti připraveno 17 stanovišť, na kterých mohli plnit zajímavé, zábavné a dovednostní úkoly. V průběhu dopoledne si členové VP také připravili ukázku zásahu s vycvičeným psem. Počasí bylo nádherné, děti si užily spoustu zábavy a na závěr také za své snažení získaly sladkou odměnu. Po půl dvanácté jsme dětský den zakončili tradičním zápasem v plážovém volejbalu mezi žáky IX. A, IX: B a týmem učitelů naší školy. Tentokráte byl výsledek vyrovnaný, jednou vyhráli žáci a jednou učitelé. Za celou organizaci bychom chtěli poděkovat panu J. Látalovi, panu Mynaříkovi, žákům IX. tříd, Vojenské policii a SDH Dolany….. a také překrásnému počasí.

no images were found

všechny fotografie najdete zde

 

PCR testy

Registrace – PCR test

Letní tábory

Distanční výuka

Erasmus +

IS pro rodiče a žáky

Office365

Objednávky ŠJ

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _