archiv 19_20

V úterý 30. června proběhlo v dopoledních hodinách slavnostní ukončení školního roku. Na úplný začátek bylo připraveno vystoupení žáků z tanečního kroužku, následně jsme se přivítali po 3,5 měsících a rozloučili se s žáky IX. tříd, kteří odcházejí na střední školy. Třídám, které byly aktivní v projektu recyklohranní a sběru papíru byly předány sladké odměny. Následně třídní učitelé ve třídách rozdali žákům vysvědčení a slovní hodnocení za výuku na dálku. Ještě jednou děkujeme všem žákům a rodičům za výbornou spolupráci během výuky na dálku, přejeme Vám všem klidné a pohodové léto.

Slovo ředitele školy

Školní rok 2020/2021 bude zahájen 1. 9. 2020 Slavnostním zahájením v 8:30 hodin opět na prostranství u školy. Webové stránky budou aktualizovány v druhé polovině měsíce srpna .

Úřední hodiny kanceláře školy v době prázdnin najdete zde – úřední hodiny prázdniny.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

V mnoha zemích včetně České republiky se třetí neděli v červnu slaví Den otců. V tomto roce připadne Den otců právě na tuto neděli 21. června.
Děti ze 4.B si v rámci zábavné výuky angličtiny vytvořily projekty o svém tátovi, dědečkovi nebo strýčkovi. K anglickým větám s využitím známé slovní zásoby ještě přidaly i vyjádření v mateřském jazyce, kterým byla například krátká básnička nebo vlastní přání. Takže, milí tatínkové, dědečkové či strýčkové, VŠE NEJLEPŠÍ! Mgr. I. Daduová

Vážení rodiče budoucích žáků prvních tříd, v příštím školním roce budou otevřeny dvě první třídy. Třídní učitelkou I. A třídy bude paní Mgr. J. Stenchláková (celkem 22 dětí, 11 chlapců a 11 dívek), třídní učitelkou I. B třídy bude paní Mgr. M. Tylšarová (celkem 23 dětí, 12 dívek a 11 chlapců). Své dítě najdete uvedené pod registračním číslem, které jste obdrželi při zápisu. Jmenné seznamy budou k nahlédnutí v mateřských školách nebo v ředitelně školy. Veškeré další podrobnosti ohledně organizace výuky v první třídě se dozvíte na společné schůzce 16. června ve školní jídelně.

I. A – 16. června 2020 od 16:00 hodin

I. B – 16. června 2020 od 16:45 hodin

Rozdělení žáků do I. tříd

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Vážení rodiče, zveřejňujeme výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/2021. Celkem se zápisu zúčastnilo 60 dětí, z toho bylo do první třídy přijato celkem 44 dětí, u 11 dětí je v řešení odklad školní docházky, 5 dětí přijato nebylo. Seznam přijatých dětí je zveřejněn pod registračními čísly, která Vám byla zaslána e-mailem, oznámení o nepřijetí budou rozeslána doporučeně poštou, odklady budeme řešit individuálně. Schůzka s rodiči přijatých žáků proběhne v měsíci červnu, přesný termín bude upřesněn spolu se zveřejněním rozdělení dětí do tříd 20. května 2020 zde na webových stránkách školy.

Výsledky zápisu do 1. tříd

V pátek 6. března proběhl v tělocvičně školy žákovský ples. Připravili jej pro své mladší spolužáky dobrovolníci z devátých tříd. Od 15.00 se tělocvična proměnila v taneční parket a zcela přirozeně se do tance pustila více než polovina účastníků plesu. Bylo se celé tři hodiny na co těšit. Menší žáky zaujalo tančení pod vedením starších děvčat, někteří navštívili fotokoutek přichystaný v malé tělocvičně. Mnozí si také zakoupili lístky do tomboly a při vyhlašování výher trpělivě a s očekáváním sledovali svá čísla. V balkónovém prostoru nad tělocvičnou si každý mohl zakoupit občerstvení – párek v rohlíku, limonádu, kofolu, slané tyčky, chipsy, lízátka a další sladkosti. Žáci 9.B navštěvující kroužek společenských tanců za mohutného povzbuzování a potlesku předvedli své taneční umění. Nechybělo ani vyhlášení krále a královny plesu. Bylo potěšitelné, že se přišli na ples podívat i někteří bývalí žáci školy. Plesové veselí skončilo v 18.00 a v 18.30 se tělocvična opět proměnila v místo vyhrazené sportu. Všichni deváťáci, kteří se podíleli na organizování této akce, se úlohy organizátorů ujali se vší svědomitostí a zaslouží si velkou pochvalu. Mgr. I. Pohlová

všechny fotografie najdete zde

Děkujeme všem návštěvníkům za účast na sobotním plese SRPŠ při ZŠ Dolany, který proběhl 29. února 2020. Věříme, že se všem líbilo a že si po celý večer užili příjemnou atmosféru za doprovodu hudební skupiny Funny. Veliké poděkování zaslouží naši žáci, kteří se postarali o několik pěkných vystoupeních, taneční kroužek z Tovéře a žáci IX. tříd, kteří nám předvedli, jaké taneční dovednosti se naučili v kroužku předtanečních. Poděkování náleží i všem dárcům, kteří přispěli cenou do tomboly a rodičům, kteří s organizací plesu vypomohli. Tak zase příště se budeme těšit !!! seznam všech dárců najdete zde – seznam dárců

PCR testy

Registrace – PCR test

Letní tábory

Distanční výuka

Erasmus +

IS pro rodiče a žáky

Office365

Objednávky ŠJ

Nové příspěvky

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _