Archiv 17/18

V pátek 29. 6. proběhlo na prostranství u školy slavnostní zakončení školního roku 2017/2018. Nejlepší žáci byli odměněni pochvalou ředitele školy s knižní odměnou a čtyři nejlepší třídy ve sběru papíru získaly krásný dort. Rozloučili jsme se také s žáky, kteří nás opouštějí a odcházejí na jiné školy. Následně se žáci přesunuli do školy, kde jim byla předána vysvědčení. No a pak už jen huráááá na prázdniny. Všem žákům a jejich rodičům přejeme krásné léto plné pěkných a příjemných zážitků.

Školní rok 2018/2019 bude zahájen 3. 9. 2018 Slavnostním zahájením v 8:30 hodin opět na prostranství u školy. Webové stránky budou aktualizovány v druhé polovině měsíce srpna .

Úřední hodiny kanceláře školy v době prázdnin najdete zde – úřední hodiny prázdniny

Závěr školního roku patří již tradičně na naší škole sportovním aktivitám. V úterý a ve středu 26. a 27. června 2018 se uskutečnil sportovní den pro žáky I. a II. stupně. Konal se ve sportovním areálu obce Dolany a pro žáky byla připravena celá řada nejrůznějších sportovních klání. Žáci prvního stupně soutěžili mezi sebou ve vybíjené, florbalu, miniházené nebo přehazované. Pro žáky II. stupně byly podle kategorií turnajovým způsobem připraveny míčové hry: malá kopaná, indiánská košíková, přehazovaná a beach volejbal.

Celkové výsledky žáků II. stupně:

DÍVKY MLADŠÍ: 1. místo – 7. B, 2. místo – 7. A, 3. místo – 6. A

DÍVKY STARŠÍ:   1. místo – 8. A, 2. místo – 9. ročník, 3. místo – 8. B

HOŠI MLADŠÍ:   1. místo – 7. B, 2. místo – 6. B, 3. místo – 7. A/C

HOŠI STARŠÍ:     1. místo – 8. B, 2. místo – 9. B, 3. místo – 9. A

Akce byla velmi zajímavá a výkony byly na velmi vysoké úrovni. Poděkování patří všem žákům a vyučujícím při zajištění hladkého průběhu celé akce.

Pevně věříme, že ani přes prázdniny na sport žáci nezanevřou a přijdou si ve svém volném čase do areálu zasportovat.

všechny fotografie najdete zde

Dne 25. 06. 2018 proběhl ve sportovním areálu a ve třídách Branný den žáků I. a II. stupně naší školy.
Žáci postupovali po stanovištích, kde plnily zadané úkoly. Procvičili si a zopakovali své znalosti v oblastech: transport raněného, práce s ochrannou maskou, první pomoc, morseovka, hod granátem na cíl z různých poloh, topografie, BESIP, stavba ohňů a přístřešků, uzlování.
Ve třídách se žáci věnovali teorii – chování za mimořádných událostí, důležitá telefonní čísla….
Celá akce byla velmi zajímavá a dobře připravená ze strany učitelů a žáků devátých ročníku. Žáci byli velice spokojeni.

Mgr. M. Gazdík

 všechny fotografie najdete zde

 

Dnes v dopoledních hodinách proběhl v tělocvičně naší školy III. ročník soutěže Škola má talent. Děti, které jsou šikovné v tanci, hře na hudební nástroj či v jiných dovednostech, měly možnost předvést svým spolužákům svůj talent. Všechny výkony posuzovala odborná porota z učitelů, které si sami žáci vybrali. Vše probíhalo ve velice příjemné atmosféře, žáci si navzájem fandili a povzbuzovali. Za organizaci si zaslouží poděkování žáci V. B a VII. B pod vedením paní učitelky Mgr. Sedlářové.

všechny fotografie najdete zde

Opět po dvou letech naše Základní škola uspořádala Školní akademii. Po pěti letech jsme se sešli v místní sokolovně a nutno dodat, že to byla dobrá volba. Plný sál rodičů, prarodičů a dalších návštěvníků byl pro všechny účinkující jistě velice příjemný. Žáci pod vedením svých pedagogů si pro rodiče a veřejnost připravili pásmo tanečních, hudebních a divadelních vystoupení a to na téma Jiné světy. Diváci tak shlédli taneční představení námořníků, čarodějnic, večerníčkových postav, divadelní představení škola za 1000 let nebo se mohli zaposlouchat do písní školní kapely Migréna. Celý program byl velice zajímavý a každého diváka musel zaujmout. Školní akademii doprovázeli svými originálními vstupy žáci V. B třídy, pod vedením paní učitelky B. Sedlářové, která byla hlavním koordinátorem celé akce. Všem z Vás, kteří jste se přišli na Školní akademii podívat děkujeme za návštěvu a doufáme, že jste se nejen bavili, ale rovněž si domů odnesli dobrou náladu a kulturní zážitek. Za dva roky opět Na viděnou!!

všechny fotografie najdete zde

Prosluněné čtvrteční odpoledne dne 7.6.2018 patřilo návštěvě požární zbrojnice dobrovolných hasičů v Dolanech. Díky odbornému výkladu pana J. Mentlíka se mohly děti blíže seznámit s činností dobrovolných hasičů. Zájemci z řad dětí měli možnost si prohlédnout a osahat vybavení hasičů. Největšímu zájmu všech dětí se těšila prohlídka kabin dvou hasičských vozidel, při které si děti mohly na vlastní oči prohlédnout, co všechno kabiny vozů ukrývají a mohly si vyzkoušet jaký je to pocit, sedět za jejich volantem. Poté si děti proběhly připravenou opičí dráhu. Během celého odpoledne byla dětem k dispozici várnice s pitím a tak bylo hasiči postaráno o jejich pitný režim. Jako sladkou tečku na závěr příjemného odpoledne rozdali dolanští hasiči dětem sladkou odměnu – pitíčko, lízátko a osvěžující nanuk. Na památku dostaly děti ještě krásnou omalovánku s hasičskou tématikou. Za zorganizování zábavného a zároveň naučného odpoledne pro děti patří náš velký dík sboru dobrovolných hasičů a to hlavně panu Mazalovi a Mentlíkovi.
Mgr. Štěpánková, Bc. Bednaříková

PCR testy

Registrace – PCR test

Letní tábory

Distanční výuka

Erasmus +

IS pro rodiče a žáky

Office365

Objednávky ŠJ

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _