Aktuálně z MŠ

Vážení rodiče, podobně jako v minulém roce i letos budeme realizovat stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou pod vedením paní učitelky Mgr. Tylšarové. Více podrobností najdete na přiloženém letáku. 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Aloise Štěpánka, Dolany, jejíž součástí je Mateřská škola Dolany, oznamuje, že z důvodu přerušení dodávky vody v obci Dolany bude z hygienických důvodů ve dnech 20. června a 10. července 2019 přerušen provoz Mateřské školy Dolany.

Mgr. P. Pirliomov

Vážení rodiče, zveřejňujeme seznam dětí přijatých do Mateřské školy Dolany a Mateřské školy Dolany – Véska pro školní rok 2019/2020. Schůzky s rodiči přijatých dětí proběhnou 5. 6. od 16:00 hodin v MŠ Véska a v MŠ Dolany. Zákonní zástupci nepřijatých dětí si vyzvednou rozhodnutí o nepřijetí v ředitelně školy a to v pondělí 27. května (7:30 – 16:00) nebo ve středu 29. května (7:30 – 16:00 hod.), případně jim bude zaslán poštou.  Celkem k zápisu přišlo 42 dětí, z toho přijatých k předškolnímu vzdělávání do MŠ Dolany je 22 a MŠ Dolany – Véska je 7. S případnými dotazy se obracejte na ředitele školy (tel: 607 592 284). 

výsledky zápisu MŠ

 

Vážení rodiče, z důvodu odstávky elektrické energie společností ČEZ Distribuce ve středu 17. dubna (7:30 – 15:00) bude omezen provoz obou našich mateřských škol a to pouze do 13:00 hodin. Podrobnější informace Vám předají vedoucí učitelky MŠ. 

Děkujeme za pochopení. 

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Vážení rodiče, zápis do Mateřské školy Dolany a Mateřské školy Dolany – Véska proběhne 9. a 10. května 2019. Prosím věnujte zvýšenou pozornost všem informacím, které jsou zveřejněny na stránkách k zápisu do MŠ – klikni zde

Vážení rodiče, děkujeme Vám všem kteří jste se zapojili do dotazníkového šetření jenž probíhalo v MŠ Dolany a MŠ Véska během měsíce ledna. Velice si ceníme vašich názorů a pohledu na činnost mateřských škol. Je naším cílem, aby děti byly spokojené, líbilo se jim v mateřské škole a zároveň jsme pro ně vytvářeli podnětné prostředí pro jejich další rozvoj. Váš názor a hodnocení je jistě jednou z věcí, které tomu mohou dopomoci. Vaše připomínky a náměty s Vámi rádi prodiskutujeme a to během společného setkání s vedením školy. O termínu Vás budeme informovat. S výsledky se můžete seznámit zde: 

vyhodnocený dotazník MŠ Dolany

Vyhodnocený dotazník MŠ Véska