Aktuálně z MŠ

Vážení rodiče, od 29. 6. 2020 se vracíme k běžnému provozu mateřských škol (běžná provozní doba, bez omezení počtu dětí ve třídách). Jediné co nebudeme zajišťovat je svoz dětí autobusem do MŠ Véska. Nabízíme Vám rovněž možnost zapsat děti k prázdninovému provozu i v týdnu od 17. srpna do 23. srpna 2020. Pokud máte o umístění dětí zájem, napište se prosím do příslušné listiny ve Vaší mateřské škole. Provoz bude v tomto týdnu zajištěn v MŠ Dolany. V následujícím týdnu již budou fungovat obě mateřské školy.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Vážení rodiče, zveřejňujeme směrnici ohledně stanovení úplaty za předškolním vzdělávání v příštím školním roce.

Směrnice pro úplaty v MŠ 2020/2021

Ohledně úplaty za tento školní rok platí zveřejněný dodatek. ˇÚplata za měsíc březen je stanovena na 80 Kč, zbývající měsíce (duben – srpen) jsou bezúplatné – to z toho důvodu, že dle vyjádření MŠMT mají úplaty platit i rodiče nepřihlášených dětí. Vyúčtování provede účetní školy na začátku měsíce července.

Dodatek k úplatě za školní rok 2019/2020

Vážení rodiče, oznamuji Vám tímto, že od 25. května budou opět v provozu Mateřská škola Dolany a Mateřská škola Véska. Prozatím půjde o omezený provoz za dodržení přísných hygienických podmínek dle vydaných doporučení MŠMT a KHS Olomouc. Je upravena i provozní doba obou MŠ a to od 7:00 do 16:00 a další organizační záležitosti. Projděte si proto prosím podrobně upravená pravidla pro provoz – viz. příloha – Provozní a hygienická opatření MŠ. Pokud máte zájem, aby Vaše děti opět do mateřské školy docházely, je nutné vyplnit oznámení o docházce a následně před nástupem čestné prohlášení. Vyplněná oznámení (stačí scan nebo kopie) zasílejte na email vedoucím učitelkám a to nejpozději do 17. května.(MŠ Doalny – j.subova@zsdolany.cz, MŠ Véska – m.podivinska@zsdolany.cz). Originály odevzdáte první den docházky. Na pozdější podání nebude brán zřetel. Žádáme prosím rodiče, aby důkladně zvážili účast svých dětí. Omezený provoz je určen především rodinám, které nemají jinou možnost, jak zajistit dohled nad svými dětmi. Veškeré další podrobnosti najdete níže v přílohách.

Oznámení o docházce do MŠ

Čestné prohlášení

Provozní a hygienická opatření v MŠ

Doporučení MŠMT Doporučení KHS Olomouc

Vážení rodiče, nejpozději od 25. května bude opět otevřena mateřská škola v Dolanech a Vésce, avšak v omezeném rozsahu. Co to bude znamenat? Provoz bude časově omezen ( z důvodu, že dítě může navštěvovat pouze svojí třídu a nemělo by se dostat do kontaktu s dětmi z jiné třídy), ve třídách bude moc být maximálně 15 – 18 dětí, v MŠ Véska bude specifikován pobyt po obědě a přesné počty. Bude zaveden ranní filtr při příchodu do MŠ: Dítěti bude ráno změřena teplota bezdotykovým teploměrem. Dítě nesmí být nachlazené a jinak nemocné (kašel, rýma, teplota). V případě, že se během dne u dítěte objeví známky onemocnění, bude dítě odděleno od kolektivu. Dále budou platit v mateřské škole hygienická doporučení dle opatření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje (KHS OL) a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které by mělo být k dispozici během příštího týdne.

V těchto dnech Vás kontaktují paní učitelky ohledně předběžného zájmu. Během týdne od 4. – 8. května pak budou veškeré informace upřesněny a budete moci své děti k docházce přihlásit.

Prozatím platí, že omezený provoz bude i o letních prázdninách, o podrobnostech Vás budeme informovat v první polovině měsíce května.

Děkujeme za spolupráci a vstřícnost.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Vážení rodiče, úplatu (školné) za předškolní vzdělávání za měsíce duben, květen platit nemusíte. Úplata za měsíc březen Vám bude poměrově snížena na 80 Kč. Peníze, které jste navíc zaplatili, Vám budeme vracet po ukončení uzavření mateřských škol a jejich uvedení do provozu. Takže fyzicky nyní vůbec neplatíte a převod částky na účet v měsíci dubnu a květnu nemusíte hradit. Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče, v důsledku přijatých opatřeních došlo k významným změnám v organizaci letošního zápisu do Mateřské školy Dolany a Mateřské školy Dolany – Véska. Veškeré podrobnosti najdete zde – Zápis do MŠ.

ŠKOLA NA-DÁLKU

Vysvědčení pro rodiče

IS pro rodiče a žáky

Nové příspěvky

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _