Aktuálně z MŠ

Vážení rodiče , v rámci zkvalitňování služeb jídelny Vám nabízíme novou službu Objednávání stravy přes aplikaci Strava.cz Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem – pokud máte více dětí ve škole, musíte se přihlásit na každé zvlášť. Číslo naší jídelny je 0897. V aplikaci najdete vždy aktuální informace o vydané stravě, stavu vašeho konta. Můžete také sledovat historii vašich objednávek a plateb za stravu. Na jídelníčku vždy najdete informaci o alergenech obsažených v konkrétních pokrmech. Mobilní aplikaci strava.cz pro telefony a tablety s operačním systémem Android si můžete zdarma stáhnout na Google Play, odkaz pro stažení najdete na www.strava.cz

Při prvním přihlášení si prosím změňte heslo. Pokud máte ve škole více dětí, musíte se na každé dítě přihlásit zvlášť. Email s návodem na registraci Vám přijde během čtvrtku a pátku (24. a 25. 9.) na email. Objednávat a odhlašovat můžete obědy od 1. 10. 2020. Pokud máte ve škole více dětí, budete mít pro každého jeden registrační email s jedněmi údaji. Každý strávník má tedy jeden účet. Jednoduchý návod k použití aplikace najdete zde: jak objednávat – infoleták    Strava_navod

Aplikaci budou využívat rodiče žáků základní školy a rodiče dětí z mateřských škol. Pro cizí strávníky zůstává starý systém, případně se mohou individuálně domluvit s vedoucí ŠJ. 

Vážení rodiče, přinášíme Vám aktuální informace z MŠ Dolany a MŠ Véska:

Od 1. 9. 2020 – prodlužujeme provozní dobu MŠ Véska a to do 16:15 hodin, s tím že obnovujeme i svoz dětí do MŠ (od 1. 9. 2020 platí v prostředcích MHD nošení ochrany úst a nosu) – musíte mít podepsanou dohodu – více informací u vedoucí učitelky M.Podivínské

Od 1. 9. 2020 – platí dodatek k školnímu řádu, který upravuje hygienické podmínky provozu v obou mateřských školách – podrobnosti najdete zde

Veškeré další informace k provozu najdete přímo v mateřské škole.

Vážení rodiče, od 29. 6. 2020 se vracíme k běžnému provozu mateřských škol (běžná provozní doba, bez omezení počtu dětí ve třídách). Jediné co nebudeme zajišťovat je svoz dětí autobusem do MŠ Véska. Nabízíme Vám rovněž možnost zapsat děti k prázdninovému provozu i v týdnu od 17. srpna do 23. srpna 2020. Pokud máte o umístění dětí zájem, napište se prosím do příslušné listiny ve Vaší mateřské škole. Provoz bude v tomto týdnu zajištěn v MŠ Dolany. V následujícím týdnu již budou fungovat obě mateřské školy.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Vážení rodiče, zveřejňujeme směrnici ohledně stanovení úplaty za předškolním vzdělávání v příštím školním roce.

Směrnice pro úplaty v MŠ 2020/2021

Ohledně úplaty za tento školní rok platí zveřejněný dodatek. ˇÚplata za měsíc březen je stanovena na 80 Kč, zbývající měsíce (duben – srpen) jsou bezúplatné – to z toho důvodu, že dle vyjádření MŠMT mají úplaty platit i rodiče nepřihlášených dětí. Vyúčtování provede účetní školy na začátku měsíce července.

Dodatek k úplatě za školní rok 2019/2020

Vážení rodiče, zveřejňujeme seznam dětí přijatých do Mateřské školy Dolany a Mateřské školy Dolany – Véska pro školní rok 2020/2021. Své dítě zde najdete pod registračním číslem, které jste obdrželi emailem. Schůzky s rodiči přijatých dětí proběhnou na konci měsíce června, o termínu Vás budeme informovat emailem. Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude rozhodnutí o nepřijetí s odůvodněním zasláno doporučeně poštou nebo si jej mohou vyzvednout v ředitelně školy. Celkem k zápisu přišlo 44 dětí, z toho přijatých k předškolnímu vzdělávání do MŠ Dolany je 20 a MŠ Dolany – Véska je 13. S případnými dotazy se obracejte na ředitele školy (tel: 607 592 284). 

Seznam přijatých

 

Vážení rodiče, oznamuji Vám tímto, že od 25. května budou opět v provozu Mateřská škola Dolany a Mateřská škola Véska. Prozatím půjde o omezený provoz za dodržení přísných hygienických podmínek dle vydaných doporučení MŠMT a KHS Olomouc. Je upravena i provozní doba obou MŠ a to od 7:00 do 16:00 a další organizační záležitosti. Projděte si proto prosím podrobně upravená pravidla pro provoz – viz. příloha – Provozní a hygienická opatření MŠ. Pokud máte zájem, aby Vaše děti opět do mateřské školy docházely, je nutné vyplnit oznámení o docházce a následně před nástupem čestné prohlášení. Vyplněná oznámení (stačí scan nebo kopie) zasílejte na email vedoucím učitelkám a to nejpozději do 17. května.(MŠ Doalny – j.subova@zsdolany.cz, MŠ Véska – m.podivinska@zsdolany.cz). Originály odevzdáte první den docházky. Na pozdější podání nebude brán zřetel. Žádáme prosím rodiče, aby důkladně zvážili účast svých dětí. Omezený provoz je určen především rodinám, které nemají jinou možnost, jak zajistit dohled nad svými dětmi. Veškeré další podrobnosti najdete níže v přílohách.

Oznámení o docházce do MŠ

Čestné prohlášení

Provozní a hygienická opatření v MŠ

Doporučení MŠMT Doporučení KHS Olomouc

Registrace LO

IS pro rodiče a žáky

Objednávky ŠJ

Schránka důvěry

Office365

Návštěvnost stránek

Visits today: _