Aktuality

Vážení rodiče, přinášíme některé nové informace související s znovuotevřením škol pro přihlášené žáky z I.stupně a znovuotevřením mateřských škol:

1) Od pondělí 25, května bude od 7:00 do 14:00 hodin uzavřen prostor asfaltové plochy, který bude sloužit dětem pro pobyt venku a ranní scházení. 
2) Informace o konkrétní organizaci pro přihlášené žáky byly rozeslány přes informační systém edookit. Pokud Vám (rodičům přihlášených dětí) zpráva nedorazila, kontaktujte mě. V případě mateřských škol Vám předají organizační informace vedoucí MŠ.
3) Od dnešního dne máte k dispozici k nahlédnutí průběžnou klasifikaci svých dětí 
4) Příští týden Vám nabízíme prodloužené konzultace učitelů – pokud potřebujete projednat důležité záležitosti ohledně celkového hodnocení či průběhu výuky na dálku. Domluvte si prosím schůzku s učitelem dopředu. Pokud už víte, že Vaše dítě do školy nedorazí, můžete si po domluvě s třídním učitelem vyzvednout věci, které dětem zůstaly ve škole.Během návštěvy školy prosím dodržujte bezpečné odstupy, použijte dezinfekci po příchodu a k zakrytí úst a nosu roušky. Děkujeme !!! 
Konzultace proběhnou – I. stupeň – středa 27. 5. – od 14:30 do 17:30 hodin, II. stupeň – čtvrtek 28. 5. – od 14:30 do 17:30 hodin. 5) Aktuální informace k ošetřovnému najdete zde
4) Příští týden Vám nabízíme prodloužené konzultace učitelů – pokud potřebujete projednat důležité záležitosti ohledně celkového hodnocení či průběhu výuky na dálku. Domluvte si prosím

Hezký večer. 

Vážení rodiče, zveřejňujeme výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/2021. Celkem se zápisu zúčastnilo 60 dětí, z toho bylo do první třídy přijato celkem 44 dětí, u 11 dětí je v řešení odklad školní docházky, 5 dětí přijato nebylo. Seznam přijatých dětí je zveřejněn pod registračními čísly, která Vám byla zaslána e-mailem, oznámení o nepřijetí budou rozeslána doporučeně poštou, odklady budeme řešit individuálně. Schůzka s rodiči přijatých žáků proběhne v měsíci červnu, přesný termín bude upřesněn spolu se zveřejněním rozdělení dětí do tříd 20. května 2020 zde na webových stránkách školy.

Výsledky zápisu do 1. tříd

Vážení rodiče, v návaznosti na přijatá opatření vládou ČR se na Vás obracíme ohledně zájmu o účast Vašich dětí na vzdělávání formou tzv. školních skupin – žáci I. stupně a žáci IX. tříd. Účast žáků je dobrovolná, aktivity které budou probíhat jsou totožné s učením na dálku. To bude i nadále pokračovat včetně třídnických hodin apod. Školní skupiny budou fungovat pro žáky IX. tříd jako příprava na přijímací zkoušky od 11. května v době od 8:00 do 12:00 hodin a pro žáky I. stupně jako náhrada za učení na dálku od 25. května 2020 a to od 7:30 do 16:00 hodin. Součástí bude i zajištění školního stravování. Rozdělení žáků, přidělení vyučujících a umístění skupin bude upřesněno dle zájmu. Prosím ty z Vás, kteří máte o docházku svých dětí zájem, abyste vyplnili přihlášku a zaslali scan přes edookit vedení školy nebo na e-mail: skola@zsdolany.cz a to nejpozději do 7. května (rodiče žáků IX. tříd) a 18. května 2020 (rodiče žáků I. stupně). Na pozdější žádosti již nebude brán ohled. Originál přihlášky a vyplněné čestné prohlášení donesou žáci následně sebou do školy. Bez nich nebudou do budovy školy vpuštěni. Veškeré organizační a hygienické podmínky účasti žáků najdete v přílohách níže. Prosím o důkladné prostudování, zejména pak části ohledně rizikových skupin a čestného prohlášení. Docházku pro své děti dobře zvažte a to zejména s ohledem na své domácí podmínky. Pokud bude zájemců více než je v možnostech školy přijmout, pro zajištění vyhovujících hygienických podmínek, mohou být uplatněna kritéria výběru. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na vedení školy nebo své třídní učitele.

Organizační a hygienická opatření školy

Podmínky provozu stanovené MŠMT

Čestné prohlášení

Přihláška pro IX. třídy

Přihláška pro I. stupeň

Během velikonočních svátků, které žáci naší školy prožili se svými rodinami a nemohli se vidět, se mohli se svými kamarády podělit o to, jak svátky prožívají. Vznikla tak celá řada pěkných fotografií, z kterých jsme vytvořili koláže jednotlivých tříd. Jako připomenutí těchto svátků, je proto nyní dáváme k zhlédnutí. Děkujeme všem žákům, kteří se zapojili a sdíleli tak se svými kamarády velikonoční tradice a zvyky.

III. B (fotky)

Žáci na II. stupni pak měli za úkol zachytit, jak aktuálně tráví dny, čím příjemným se ve svém volném čase zabývají a podělí se o tyto hezké momenty s námi. Z každé třídy se sešlo několik fotografií. Děkujeme všem žákům, kteří na tuto dobrovolnou výzvu reagovali a zaslali svůj příspěvek třídnímu učiteli. I zaslání fotografie může být dobrý způsob, jak si být v této době o kousek blíž. Výsledek můžete sami vidět ve fotogalerii. Přejeme všem pěkné jaro!

8. A 8. B 9. B 9. C

Některé další pěkné práce a výrobky žáků, které sdíleli s vyučujícími Výtvarné výchovy nebo Výchovy k zdraví najdete zde

Vážení žáci, rodiče, naši (Vaši) pedagogové pro Vás připravili pozdrav v této nelehké době, trochu povzbuzení, ocenění Vaší práce a práce rodičů při plnění domácích úkolů. Věříme, že toto nelehké období společně překonáme a setkáme se brzy všichni opět ve škole. Klidné a příjemné velikonoční svátky Vám všem !!!

Aktualizováno dne 30.3. 2020:

Aktualizované informace MŠMT k přijímacím zkouškám na střední školy – vše najdete zde

Důležité informace k změně OČR pro děti do 13 let – vše najdete zde

Změny pro přijímací zkoušky na středni školy – čtěte prosím zde

Změny v zápisu do 1. tříd – vše najdete zde

Jak vysvětlit malým dětem – Co je to koronavirus?

Ahoj, já jsem korona

Aktualizováno dne 20. 3. 2020:

Aktualizované informace k zápisu do 1. tříd – MŠMT vydalo tento týden aktualizované informace k zápisu do 1. tříd – přečti si zde . Na základě toho jsme nuceni změnit průběh zápisu – vše najdete zde – Zápis do 1. tříd

Jak zvládat náročné situace – návod psychoterapeutů

Aktualizováno dne 16.3. 2020:

Uzavření mateřských škol od 17. 3. 2020

Prosíme všechny rodiče, kteří se obracejí na paní Horkou s žádostmi o OČR, aby preferovali telefonický kontakt nebo email (585 151 741, s.horka@zsdolany.cz) !! Žádosti o OČR vyřídíme i elektronicky. V důsledku včerejšího usnesení Vlády ČR mají od dnešního dne pedagogové home office – obracejte se na ně prosím přes IS nebo e-mailem.

Děkujeme

Vážení rodiče, z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR (ze dne 10. března 2020) je od zítřejšího dne (středa 11. 3. 2020) zrušena výuka žáků základní školy a rovněž činnost školní družiny. Přerušen je i provoz školní jídelny pro žáky základní školy – obědy budou všem dětem automaticky odhlášeny. Zrušena je i veškerá zájmová činnost pro žáky v odpoledních hodinách. Uzavření školy platí až do odvolání. Veškeré důležité informace Vám budeme zasílat přes informační systém. Úkoly a samostatnou práci pro žáky budou předávat učitelé prostřednictvím IS Edookit. Činnost mateřských škol zůstává zatím v běžném provozu. V případě jakékoliv změny Vás budeme ihned informovat.

Rodiče, kteří si chtějí požádat o ošetřovné na dítě do 10 let z důvodu uzavření školy, se mohou zastavit pro potvrzení a to během úředních hodin (viz. níže) nebo po telefonické domluvě u paní Horké – tel. 585 151 741

V důsledku přijatých usnesení Vládou ČR dne 12. 3. 2020 ruší naše škola od 13. března 2020 veškeré pronájmy tělocvičny k sportovním či jiným účelům a to na dobu 30 dnů.

Oznámení o zrušení výuky ZŠ a přerušení provozu ŠD

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Informace k OČR

Úřední hodiny v době uzavření školy

Stránky MZ k onemocnění Covid-19.

Usnesení vlády z 16. 3. 2020


Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

ŠKOLA NA-DÁLKU

Zápis do MŠ

Přestup do VI. třídy

IS pro rodiče a žáky

Zápis do 1. tříd

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _