Aktuality

Ve čtvrtek 24. září žáci 3.tříd strávili celé dopoledne v prostorách Turistické základny v Pohořanech. Adaptační program „Vzhůru na palubu, námořníci!“ byl založen na zážitkové pedagogice s důrazem na komunikaci v rámci obou tříd, na důvěře v ostatní, na schopnosti spolupracovat a hledat společné řešení. Děti prošly křestem námořníka, složily námořnický slib a plnily ve smíšených „posádkách“ úkoly s námořnickou tematikou. Zkusily si náročné vázání uzlů, plnily „čutory“,zvládly zkoušku chytrosti a důvtipu, zajišťovaly „zásoby“ před vyplutím lodí a procvičily i pamět v Kimově hře. Tělesnou zdatnost projevily v několika sportovních netradičních disciplínách. V závěru celého programu nesmělo chybět hledání pokladu a zhodnocení akce formou „Vzkazu v láhvi“. Dopoledne se velmi vydařilo a děti si odnesly mnoho společných zážitků, na které budeme navazovat i v dalším období školního roku.
Mgr. Irena Daduová a Mgr. Romana Tomášková

všechny fotografie najdete zde

V tomto týdnu probíhají adaptační kurzy pro žáky VI. tříd. Vzhledem k epidemiologické situace jsme pozměnili v letošním roce průběh. Kurz je dvoudenní a každá třída jej má samostatně. První den stráví žáci na Turistické základně v Pohořanech, kde máme pro žáky připraven preventivní program rozvíjející pozitivní vztahy ve třídě (realizuje s třídním učitelem školní psycholog a metodik prevence). Druhý den je pak pro žáky připraven turistický výlet na Posluchov. Jak probíhal první den třídy VI. C si můžete přečíst zde: Ve středu 23. září 2020 zahájili žáci VI.C svůj adaptační kurz, který je v letošním roce koncipován do dvou dnů. První den žáci strávili v Pohořanech, kde jim byla rezervována základna jako zázemí pro nejrůznější aktivity podporující dobré klima kolektivu, a dále také zázemí pro občerstvení během dne. V odpoledních hodinách žáci vyšlápli na Jedovou a během cesty plnili zábavné úkoly na čerstvém vzduchu v přírodě.“

všechny fotografie najdete zde

V loňském školním roce se uskutečnila výtvarná soutěž s názvem Nezapomeneme, jejímž cílem bylo uctít 75. výročí od konce 2. světové války. Této soutěže se zúčastnily žákyně z 8.B, Eliška Jančíková a Aneta Pudelová. Holky se vrhly na kreslení, práci jim však překazilo uzavření škol v měsíci březnu. To však holky nezastavilo, dokončily práci doma a obrázky mohly být odeslány. Příjemně nás překvapilo, když obě žačky postoupily do druhého československého kola, ve kterém bylo oceněno dílo Elišky Jančíkové. Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo v Karolinu za přítomnosti rektora Univerzity Karlovy a dalších významných hostů. Současně byla v Karolinu zahájena výstava vybraných prací, včetně obrázků od Elišky i Anety. Více o soutěži si můžete také přečíst na webových stránkách Karlovy Univerzity. Mgr. S. Endlicherová

V pátek 18.9. 2020 absolvovala VI.C se svou třídní učitelkou edukační program v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Program byl zaměřen na osobnost sv. Václava a skládal se ze dvou částí. První část byla zaměřena na osobnost sv. Václava obecně a proběhla přímo v Arcibiskupském paláci. Tato část také zahrnovala samostatnou práci žáků, dále práci ve skupinkách a nejrůznější tvořivé aktivity. Ve druhé části jsme se přesunuli do Katedrály sv. Václava, kde jsme měli možnost shlédnout nejen běžně přístupné prostory, ale také presbyterář a kryptu – mauzoleum. Během dopoledne tak žáci navštívili velmi působivá historická místa a opět rozšířili své znalosti.
Zapsala Mgr. L. Guňková

Krásného slunečného úterního rána vyrazily 4. třídy procházkou do zoologické zahrady na Kopečku. Viděli jsme spoustu zvířat – žirafy, lvy, opice, medvědy.. největší ohlas ovšem sklidili nádherní bílí vlci. Nezapomněli jsme nakrmit kozy a pohladit králíky, odvážlivci vystoupali na vyhlídkovou věž. V pořádku jsme se vrátili spokojení a plní zážitků.

V pondělí 14. září byli páťáci na dopravním hřišti ve Šternberku. Čekala je praktická část potřebná k získání průkazu cyklisty. Počasí nám přálo – den jak malovaný. Žáci si vyzkoušeli nejprve překážkovou dráhu na kole. Paní vedoucí dopravního hřiště je potom provedla po hřišti, vysvětlila a zopakovala s dětmi význam jednotlivých dopravních značek a pak už děti po skupinkách mohly vyzkoušet své znalosti při praktické jízdě na kole nejprve bez semaforů, později s nimi. Nakonec se všechny přítomné děti mohly radovat z nové průkazky cyklisty – cyklistická mise byla splněna.

V pátek a pondělí se děti 1. a 2.tříd zúčastnily projektu Příběh pana Tydýta, organizovaným Sdružením D z Olomouce. Program připravily lektorky pro každou třídu zvlášť a trval dvě vyučovací hodiny. Cílem akce je podpořit zdravé klima třídy, vést k respektu a vzájemné pomoci mezi žáky. Dětem se program velmi líbil a s „panem Tydýtem“ se budou potkávat po celý rok, nejen v rámci třídnických hodin, ale vždy podle potřeby i zájmu. 

Registrace LO

IS pro rodiče a žáky

Objednávky ŠJ

Schránka důvěry

Office365

Návštěvnost stránek

Visits today: _