Aktuality

Vážení rodiče, žáci, od 10. května dochází k následujícím změnám v organizaci výuky: 

1) Mateřské školy fungují bez omezení, testování se neprovádí, děti nemusejí nosit roušky – vracíme se tak k běžnému provozu 

2) Žáci I. stupně dál pokračují v rotační výuce – týden od 10. 5. – prezenční výuka všechny A třídy, testování se provádí jednou týdně a to v pondělí nebo po příchodu žáků do školy, skupina pro děti rodičů IZS funguje také v běžném provozu, děti musejí mít zdravotnické roušky nebo respirátory, je umožněna výuka tělesné výchovy 

3) Žáci II. stupně se vracejí do školy a to v podobě rotační výuky. Testování probíhá 2 x týdně (pondělí a čtvrtek), žáci musejí mít zdravotnické roušky nebo respirátory, je umožněna výuka tělesné výchovy. Veškeré další podrobné informace k organizaci výuky a testování Vám byly zaslány prostřednictvím IS.

Organizace výuky je následující: 

První týden (od 10. – 14. 5.) – prezenční výuka VI. A, VI. C, VII. A, VIII. A, VIII. C, IX. A
Druhý týden (od 17. – 21. 5.) – prezenční výuka VI. B, VII. B, VII. C, VIII. B, IX. B

Zároveň informujeme rodiče, že potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu škola neposkytuje. Zákonný zástupce dokládá tuto skutečnost čestným prohlášením, že bylo jeho dítě ve škole negativně testováno.  

priloha_903661685_0_Informace pro školy a školská zařízení

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

V pátek 30. 4. si děti z 1. B připomněly tradici svátku Pálení čarodějnic. V rámci českého jazyka zkoušely čarodějnici popsat, přemýšlely, jaké vlastnosti může mít a vymýšlely kouzelnické zaříkadlo. Hledaly jaká zvířata mohou čarodějnici pomáhat a luštily, co dobrého vaří čarodějnice v kotli. Pak se s pomocí počítání pohoupaly na kouzelné houpačce. Nechyběl ani kouzelnický taneček. Na závěr si děti poskládaly z papíru pohárek na kouzelný nápoj, který si pěkně vyzdobily. Některé děti napsaly i vlastní recept na kouzelný elixír. Můžete si jej vyzkoušet. Mgr. M. Tylšarová

 

Dne 30. dubna měli ve 2. A slet snad všechny čarodějnice a čarodějové z celého okolí! A náležitě si to u nás užili. Plnili úkoly z českého jazyka i matematiky, spolupracovali ve skupinkách, dozvěděli se něco o původu této tradice. Také si vyzkoušeli jízdu zručnosti na koštěti, míchali kouzelný bublinový lektvar, naučili se odříkat nové zaklínadlo a vyráběli. Pracovní atmosféra a nasazení při plnění všech úkolů bylo neuvěřitelné. Do svých domovů se rozlétli se spokojeným úsměvem. Teda aspoň myslím, pod rouškami to bohužel nebylo vidět. D. Krylová

Děti z 2. A se vrhly na plnění dalšího úkolu Recyklohraní. Všichni víme, že bez vody by nebyl život. Naše tělo je tvořeno z 60 % vodou. Voda zabezpečuje vše, co se v nás odehrává a nejinak je tomu u ostatních živých tvorů a rostlin. S dětmi jsme si povídali o tom, zda je všude vody dostatek a zda mohou existovat na světě krajiny, kde lidé nemají přístup k pitné vodě.
Přemýšleli jsme, jak my sami můžeme přispět, abychom zbytečně neplýtvali pitnou vodou, ale také o tom, zda se zemědělci a lesní hospodáři chovají k naší krajině ohleduplně a jejich ekonomické zájmy nepřevažují nad etickým a ekologickým chováním ke krajině, ve které hospodaří.
Povídali jsme si také o tom, jak se tvoří reklama, co je jejím cílem a jaké druhy reklamy existují. Děti si následně vybraly jeden typ reklamy a pustily se do práce.
Vytvořily návrhy reklamních plakátů, které by mohly ostatním lidem napovědět, jak se chovat ohleduplně a zodpovědně k přírodním zdrojům a jak šetřit pitnou vodou.
Tématu vody jsme se věnovali také v jiných předmětech. Například v českém jazyce jsme tvořili věty s tématem vody, hledali slova příbuzná, vymýšleli přídavná jména. Jaká je voda? Zkuste si odpovědět sami a podívejte se na fotografie prací dětí 😊 D. Krylová

Vážení rodiče dětí budoucích šestých tříd z okolních obcí, pokud máte zájem přihlásit své dítě k školní docházce na naší školu do 6. třídy od 1. 9. 2021, najdete veškeré potřebné informace zde – https://www.zsdolany.cz/prestup/ 

Upozorňujeme, že žádosti o přestup je nutné podat nejpozději do 7. května 2021. 

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Dne 19. 4. 2021 se žáci 6. A, Jan Jelínek a David Zajíc, zúčastnili online kola soutěže Prezentiáda. Online kolu přecházelo tzv. Nominační kolo, kterého se mohli zúčastnit žáci základních a středních škol, a to jak z ČR, tak i ze Slovenska. Z tohoto kola se vybralo 100 nejlepších prezentací a jejich tvůrci pak postupovali dále do online kola, kde svoji prezentaci obhajovali před odbornou komisí. Tématem prezentací pro letošní ročník soutěže v rámci ZŠ bylo “Akce a reakce” a “Tohle téma je tabu”. Naši žáci si vybrali první zmiňované téma, ve kterém popisovali funkci spalovacího motoru. Do závěrečného finále pak postupovalo 5 nejlepších prezentací. Jan a David se umístili v rozmezí 6. – 10. místa, za což jim patří obrovské uznání, zejména za jejich odvahu při obhajování své prezentace před odbornou komisí při živém online přenosu. Mgr. M. Brázdil

Distanční výuka

Zápis do MŠ

Erasmus +

IS pro rodiče a žáky

Office365

Objednávky ŠJ

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _