Aktuality

Ve středu 30. června proběhlo v dopoledních hodinách slavnostní ukončení školního roku. Po projevu ředitele školy vystoupili žáci IV. třídy s tanečním vystoupením, následně jsme předali odměny nejlepším třídám a žákům za příkladný přístup a realizaci zajímavých aktivit během školního roku. V letošním roce došlo i na zápis do knihy cti, který si zasloužil za příkladný přístup J. Dlabaja z IX. A třídy. Po slovu pana starosty došlo na loučení žáků IX. tříd. Následně třídní učitelé ve třídách rozdali žákům vysvědčení a slovní hodnocení. Ještě jednou děkujeme všem žákům a rodičům za výbornou spolupráci během celého školního roku a přejeme Vám všem klidné a pohodové léto.

Slovo ředitele školy na závěr 2021

Školní rok 2021/2022 bude zahájen 1. 9. 2021 Slavnostním zahájením v 8:30 hodin opět na prostranství u školy. Webové stránky budou aktualizovány v druhé polovině měsíce srpna .

Úřední hodiny v době prázdnin – Rozpis úředních hodin 2021

Případné dotazy na vedení školy

– červenec do 13. 7. – paní zástupkyně Mgr. Jana Horáková (j.horakova@zsdolany.cz ; 585 151 751)                               

– srpen od 9. 8.  – ředitel školy Mgr. P. Pirliomov (p.pirliomov@zsdolany.cz; 607 592 284) 

 

 

 

 

 

 

Na pondělí a úterý 28. a 29. června si žáci 9.A připravili pro žáky dalších ročníků branné dny. Účastníci obcházeli celkem 10 stanovišť, která se zaměřovala na zdravovědu, topografii, uzlování, evakuační zavadlo, hod na cíl apod. Horké dny jsme společně strávili ve stinném lese u Dolan. Nejúspěšnější skupinky žáků čekala sladká odměna a ti nejlepší nám v příštím školním roce vyberou oběd ve školní jídelně a rozhodnou i o našem tematickém oblečení na projektovém dnu. Deváťáci se zhostili příprav velmi svědomitě a i účastníci se s vervou hrnuli do plnění úkolů. Moc jsme si tyto dny užili a snad se i naučili mnoho nového. Organizátorům i účastníkům patří velké poděkování. Mgr. G. Šťastná

všechny fotografie najdete zde

V pondělí a úterý 28. a 29.6. žáci devátého ročníku připravili pro své mladší spolužáky Sportovní den ve sportovním areálu. Žáci 1.stupně soutěžili po třídách, žáci 2.stupně po skupinkách. Na stanovištích soutěžili v různých disciplínách jako třeba hod koulí do písku, skákání v pytli, hod na kuželky, opičí dráha. Disciplín bylo celkem 10. Na závěr proběhlo vyhlášení a každá třída získala odměnu. Počasí nám opravdu přálo, teploty vyšplhaly i nad 30 stupňů Celsia a proto se děti zchladily ve vodní mlze. Velmi brzy mlhu vystřídala vodní bitva. Děti si sportovní den opravdu užily.Velký dík patří organizátorům 9.B a všem ostatním, kteří se na akci aktivně podíleli. Mgr. E.Hejtmánková

Se žáky 3. tříd jsme se v letošním školním roce vydali v rámci výletu do Expozice času ve Šternberku. Vybrali jsme zajímavý animační program „Výlet do vesmíru“. Po příjezdu do Šternberka jsme navštívili nádvoří místního hradu a strávili zde příjemný čas na občerstvení. Cestou do Expozice času jsme se zastavili u kostela, morového sloupu a prošli kolem dalších zajímavých míst města. V samotném muzeu si děti měly možnost prohlédnout pod vedením zkušeného průvodce nádhernou expozici hodin. Viděly hodiny mechanické, elektronické i velmi zvláštní typy strojů na měření času. Vyzkoušely si mechaniku s kyvadlem, slyšely zvuky zvonkohry, porovnaly běh času v módním průmyslu, zkusily si „postoj na nultém poledníku“ a seznámily se se jmény významných osobností a vědců, kteří jsou spojeni s poznáváním a určováním času. V druhé části programu si „prošly“ vznikem vesmíru, sluneční soustavou, zaznamenaly pohyby Země i Měsíce, seznámily se s pojmem gravitace a viděly podivuhodné podoby měřidel času. V samotném závěru nesměl chybět i nákup drobných suvenýrů a cestou k autobusu pak výborná zmrzlina. Výlet se velmi vydařil, děti si odnesly spoustu nových poznatků i zážitků.
Děti a paní učitelky 3. tříd

IX. B: 

Ve středu 23.6. 2021 se 9.B účastnila exkurze v Pevnosti poznání. Žáci se na akci těšili, setkali se ve středu ráno na hlavním nádraží v Olomouci. Pěšky jsme došli z nádraží do olomoucké Pevnosti. Tam jsme prošli prohlídku pod dozorem studentů z univerzity Palackého. Dozvěděli jsme se vše o životě v Pevnosti v dobách, kdy ještě nebyla útočištěm pro poznání, ale pro dělostřelectvo. V hlavních rolích zdravotnictví, stavebnictví, balistika a kartografie ve víru nevyzpytatelného 18. století. Ústřední dominantou expozice je vtipný komiksový příběh na 12 velkoformátových panelech. Vypráví o vzniku impozantní olomoucké pevnosti a poutavě shrnuje události, v nichž figuruje sama Marie Terezie nebo císař František Josef I. Mgr. E. Hejtmánková

IV. třídy: 

Ve čtvrtek 24.6. se 4. třídy vypravily na výlet do Zoo Lešná. Žáci zde viděli spoustu zvířat z různých kontinentů. Největší úspěch sklidil pavilon rejnoků, kde si děti mohly pohladit a nakrmit tyto vodní tvory. Nezapomněli jsme nakoupit suvenýry a pamětní mince. I přes velmi teplé počasí se výlet vydařil a děti odjížděly spokojené a plné zážitků. Mgr.J. Orletová, Mgr. M. Vančurová

VII. B: 

Ve čtvrtek 24. 6. jsme se vydali v rámci dnů třídních aktivit na dopolední turistický výšlap k radíkovské věži. Naše trasa vedla okolo Kartouzky k altánku, kde jsme se zastavili načerpat sílu. Pak jsme pokračovali v cestě okolo lesa k Fortové studánce a poté k věži. Zde se mohl každý občerstvit podle své chutě, ale většinou jsme neodolali výborným domácím langošům. Po cestě zpět jsme si zahráli kolíčkovanou a na medvěda. Do školy jsme se vrátili trochu připeklí sluncem, ale s dobrou náladou. Mgr. I. Pohlová

 

 

V rámci volitelného předmětu Společenskovědní seminář jsme dnes s žáky VIII. tříd navštívili město Olomouc a to s tématem exkurze po historických památkách. Nejdříve jsem navštívili katedrálu sv. Václava a podívali se do míst, kde byl zavražděn Václav III., dále jsme se vydali směrem na Horní náměstí. Po cestě jsme nemohli zapomenout na krásně zrekonstruovaný barokní kostel sv. Michala. Na Horním náměstí jsme měli možnost prohlédnout si radnici, vystoupat na vrch radniční věže a také nahlédnout do útrob Sloupu Nejsvětější Trojice. K dispozici nám byl i odborný výklad průvodce, které nás obeznámil s historií různých domovních znamení a kašen, které na obou náměstích najdete. Tato exkurze tak byla pěkným zakončením výuky tohoto předmětu v osmé třídě. 

 

V pátek 18.6 se žáci prvních tříd vypravili na školní výlet na hrad Šternberk. Zde byl pro děti připraven kouzelný program s názvem „Hrad Harryho Pottera“. Součástí programu byla i poutavá prohlídka hradu, při které se děti dozvěděly spoustu zajímavostí. Vědomosti a aktivita dětí byly odměněny pokladem, pro který si děti musely vystoupat po točitých schodek až do věže. Výlet se vydařil a všem se moc líbil. Mgr. Stenchláková a Mgr. Tylšarová

PCR testy

Registrace – PCR test

Letní tábory

Distanční výuka

Erasmus +

IS pro rodiče a žáky

Office365

Objednávky ŠJ

Nové příspěvky

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _