Aktuality

Ještě koncem února se děti druhých tříd zúčastnily pod vedení svých třídních učitelek výtvarné soutěže s panem Tydýtem vyhlášené Sdružením D. (Tydýt je plyšový maskot a zejména pomocník a kamarád ve třídě.)
Jejich úkolem bylo prostřednictvím kresby vyjádřit Tydýtovi pocity v různých situacích. Měly například zachytit Tydýtovu radost z toho, že má kamarády nebo jeho strach v noci. Výtvarně interpretovat jak Tydýt vypadá, když přemýšlí, nebo když někomu dělá naschvály. Děti pracovaly s velkým zaujetím a pod jejich rukama vznikla opravdu krásná a originální díla. „Pracovní nasazení“ dětí bylo nyní korunováno úspěchem. Podle obrázků dětí budou vytisknuty Emoční karty s Tydýtem, které budou sloužit jako opora pro práci ostatních pedagogů v republice.

Děti z II. B obsadily 1. místo v kategorii 2. tříd a děti z II. A pak místo třetí.

II. B se zároveň stala ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM z celé soutěže. Na všechny oceněné děti čekají už teď ve škole diplomy. A na děti z II. B pak ještě navíc sladká odměna v podobě TYDÝTOVA DORTU, který bude dětem předán, jakmile se budeme moci všichni vrátit do školy. Všem oceněným gratulujeme.

Za II. třídy M. Tylšarová.

Aktualizováno dne 30.3. 2020:

Aktualizované informace MŠMT k přijímacím zkouškám na střední školy – vše najdete zde

Důležité informace k změně OČR pro děti do 13 let – vše najdete zde

Změny pro přijímací zkoušky na středni školy – čtěte prosím zde

Změny v zápisu do 1. tříd – vše najdete zde

Jak vysvětlit malým dětem – Co je to koronavirus?

Ahoj, já jsem korona

Aktualizováno dne 20. 3. 2020:

Aktualizované informace k zápisu do 1. tříd – MŠMT vydalo tento týden aktualizované informace k zápisu do 1. tříd – přečti si zde . Na základě toho jsme nuceni změnit průběh zápisu – vše najdete zde – Zápis do 1. tříd

Jak zvládat náročné situace – návod psychoterapeutů

Aktualizováno dne 16.3. 2020:

Uzavření mateřských škol od 17. 3. 2020

Prosíme všechny rodiče, kteří se obracejí na paní Horkou s žádostmi o OČR, aby preferovali telefonický kontakt nebo email (585 151 741, s.horka@zsdolany.cz) !! Žádosti o OČR vyřídíme i elektronicky. V důsledku včerejšího usnesení Vlády ČR mají od dnešního dne pedagogové home office – obracejte se na ně prosím přes IS nebo e-mailem.

Děkujeme

Vážení rodiče, z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR (ze dne 10. března 2020) je od zítřejšího dne (středa 11. 3. 2020) zrušena výuka žáků základní školy a rovněž činnost školní družiny. Přerušen je i provoz školní jídelny pro žáky základní školy – obědy budou všem dětem automaticky odhlášeny. Zrušena je i veškerá zájmová činnost pro žáky v odpoledních hodinách. Uzavření školy platí až do odvolání. Veškeré důležité informace Vám budeme zasílat přes informační systém. Úkoly a samostatnou práci pro žáky budou předávat učitelé prostřednictvím IS Edookit. Činnost mateřských škol zůstává zatím v běžném provozu. V případě jakékoliv změny Vás budeme ihned informovat.

Rodiče, kteří si chtějí požádat o ošetřovné na dítě do 10 let z důvodu uzavření školy, se mohou zastavit pro potvrzení a to během úředních hodin (viz. níže) nebo po telefonické domluvě u paní Horké – tel. 585 151 741

V důsledku přijatých usnesení Vládou ČR dne 12. 3. 2020 ruší naše škola od 13. března 2020 veškeré pronájmy tělocvičny k sportovním či jiným účelům a to na dobu 30 dnů.

Oznámení o zrušení výuky ZŠ a přerušení provozu ŠD

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Informace k OČR

Úřední hodiny v době uzavření školy

Stránky MZ k onemocnění Covid-19.

Usnesení vlády z 16. 3. 2020


Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

V pátek 6. března proběhl v tělocvičně školy žákovský ples. Připravili jej pro své mladší spolužáky dobrovolníci z devátých tříd. Od 15.00 se tělocvična proměnila v taneční parket a zcela přirozeně se do tance pustila více než polovina účastníků plesu. Bylo se celé tři hodiny na co těšit. Menší žáky zaujalo tančení pod vedením starších děvčat, někteří navštívili fotokoutek přichystaný v malé tělocvičně. Mnozí si také zakoupili lístky do tomboly a při vyhlašování výher trpělivě a s očekáváním sledovali svá čísla. V balkónovém prostoru nad tělocvičnou si každý mohl zakoupit občerstvení – párek v rohlíku, limonádu, kofolu, slané tyčky, chipsy, lízátka a další sladkosti. Žáci 9.B navštěvující kroužek společenských tanců za mohutného povzbuzování a potlesku předvedli své taneční umění. Nechybělo ani vyhlášení krále a královny plesu. Bylo potěšitelné, že se přišli na ples podívat i někteří bývalí žáci školy. Plesové veselí skončilo v 18.00 a v 18.30 se tělocvična opět proměnila v místo vyhrazené sportu. Všichni deváťáci, kteří se podíleli na organizování této akce, se úlohy organizátorů ujali se vší svědomitostí a zaslouží si velkou pochvalu. Mgr. I. Pohlová

všechny fotografie najdete zde

Žáci IV. B vyráběli jednotlivá pohoří v rámci hodin Výtvarné výchovy. Vše trvalo přibližně 3 – 4 týdny. Inspirace vznikla při probíraném učivu ve vlastivědě a to konkrétně Povrch České republiky. Náhodně jsme si zvolili několik pohoří z naší republiky a žáci pak pracovali ve skupinách. Výtvory žáků můžete shlédnout ve vestibulu nebo zde na fotkách. Mgr. I. Faltová

Děkujeme všem návštěvníkům za účast na sobotním plese SRPŠ při ZŠ Dolany, který proběhl 29. února 2020. Věříme, že se všem líbilo a že si po celý večer užili příjemnou atmosféru za doprovodu hudební skupiny Funny. Veliké poděkování zaslouží naši žáci, kteří se postarali o několik pěkných vystoupeních, taneční kroužek z Tovéře a žáci IX. tříd, kteří nám předvedli, jaké taneční dovednosti se naučili v kroužku předtanečních. Poděkování náleží i všem dárcům, kteří přispěli cenou do tomboly a rodičům, kteří s organizací plesu vypomohli. Tak zase příště se budeme těšit !!! seznam všech dárců najdete zde – seznam dárců

Dne 26. února 2020 se v prostorách ZŠ Řezníčkova v Olomouci zúčastnili okresního kola v zeměpisné olympiády vybraní žáci z druhého stupně. Žáci se umístili v kategorii A na 15. (Alena Marchovská) a 17. místě (Jan Mikoška), v kategorii B na 20. místě (Miroslav Křížan) a v kategorii C na krásném 6. (Jan Dlabaja). Mgr. G. Šťastná.

ŠKOLA NA-DÁLKU

Zápis do 1. tříd

IS pro rodiče a žáky

Nové příspěvky

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _