Akce – školní družina

Ve dnech 22.1.a 29.1. proběhla v 1.a 2. oddělení ŠD akce s názvem „Na ptačím krmítku.“ První část programu byla věnována povídání a aktivitám spojeným s daným tématem. Děti se dozvěděly např. o tom, jak pomoci ptákům, kteří přetrvávají v zimním období v našich krajích a jak má vypadat správné krmítko. Ve druhé části programu se děti aktivně zapojily do výroby krmného zvonku vhodného k zavěšení na zahradě. Součástí akce byly ukázky vycpaných ptáků, které můžeme v zimě na krmítku pozorovat. Děti si kromě zážitků a novinek ze života ptactva odnesly domů vlastnoručně vytvořený výrobek. Mgr. Romana Štěpánková

V úterý dne 17.12. 2019 nás čekalo ve školní družině příjemné odpoledne, jelikož za dětmi opět po roce zavítalo maňáskové divadlo ze Šternberka. Jako první děti shlédly pohádku „O šípkové Růžence“, další v pořadí byla pohádka „ O pejskovi a kočičce“ a jako poslední přišli na scénu „Zajíc, liška a kohout“ Celé představení báječně přispělo k dotvoření předvánoční atmosféry v družině. Mgr. R.Štěpánková

V pátek 8. listopadu paní vychovatelky s dětmi ze všech oddělení školní družiny uspořádaly drakiádu. Stejně jako v předchozích letech se děti na tuto akci velmi těšili a spousta krásných draků létala vzduchem nad fotbalovým hřištěm. Naštěstí se nám počasí vydařilo a tak si všichni užili drakiádu naplno.

J. Trnková

V pondělí dne 4. Listopadu zavítala do 1. oddělení školní družiny paní Mgr. Michaela Zahradníková Ph.D., která si připravila pro žáky zajímavý program zaměřený na podporu povědomí dětí o multikulturním světě. Cílem interaktivního workshopu bylo seznámení dětí se zajímavými aspekty čínské kultury a jazyka. Během odpoledne si všichni účastníci vyzkoušeli několik základních komunikačních frází v čínském jazyce, štětcem si namalovali jednoduché čínské znaky a číslice. Dále měly děti možnost si hravým způsobem v praxi vyzkoušet používání čínských hůlek. Ve druhé polovině programu jsme si společně připravili tradičním způsobem čínský čaj . Na závěr se mohlo každé ze zúčastněných dětí nechat na památku ozdobit některým z čínských symbolů

Mgr. Romana Štěpánková

V úterý 22. 10. se ve III. a IV. oddělení školní družiny konal projektový den. Do školy nás přišel navštívit pan myslivec. Pověděl dětem mnoho zajímavých informací o jeho práci a děti se zaujetím poslouchaly. Dozvěděly se například co dělat, když potkají v lese medvěda nebo divoké prase, dále jaké jsou u nás šelmy nebo k čemu slouží fotopasti. Také si přinesl spoustu vycpanin, zvířecích kůží a zahrál i na speciální myslivecký hudební nástroj.
Dětem se beseda velmi líbila a odnesly si z ní spoustu zážitků.
Vychovatelky ŠD

Dne 16. 10. 2019 (I. a II. odd.) a 17. 10. 2019 (III. a IV. odd.) v rámci akce Rozloučení s létem, si žáci 9. B připravili pro děti navštěvující školní družinu zábavné odpoledne plné soutěží. Děti se rozdělily do pěti družstev a plnily úkoly na pěti stanovištích. Jednotlivá stanoviště obsahovala úkoly zaměřené na procvičování paměti, ale také sportovní disciplíny jako je fotbal, florbal, hod míčem. Na závěr si všichni společně zatancovali. Dětem se odpoledne velmi líbilo, získaly nové zkušenosti a užily si spoustu zábavy.
Tímto bychom chtěly poděkovat žákům 9. tříd za připravení krásného a bohatého programu a těšíme se na další spolupráci.

Vychovatelky ŠD

všechny fotografie najdete zde

Registrace LO

IS pro rodiče a žáky

Objednávky ŠJ

Schránka důvěry

Office365

Návštěvnost stránek

Visits today: _