Petr Pirliomov

Na začátku prosince na naší škole proběhla Miniolympiáda z anglického jazyka na I. stupni. Soutěžilo celkem 27 žáků ze 4. a 5. tříd. Vítězem se stal Martin Mentlík ze 4. B, druhé místo obsadila Barbora Zappeová a Anna Zemánková, obě z 5. A. Na pěkném třetím místě skončila Beata Girašková a Petr Labanc také z 5. A. Všem nadějným angličtinářům gratulujeme. Souběžně se konala písemná část Olympiády z AJ na II. stupni. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích. V první kategorii žáků z 6. a 7. ročníků se na prvním místě se stejným počtem bodů umístily tři žákyně Emma Bilská z 6. C, Viktorie Jemelková ze 7. C a Anna Šinclová ze 7. B, druhé místo obsadila Laura Anna Spurná ze 7. A a krásné třetí místo Barbora Labancová ze 7. B. Ve druhé kategorii z 8. a 9. ročníků zvítězili dva žáci, Patrik Maksant a Vojtěch Todt, oba z 9. B, druhé místo obsadili Adam Šťastný z 8. A a Antonín Jemelka z 9. C. Na třetím místě skončily dvě žákyně, Barbora Kráčmarová z 9. C a Alexandra Meiznerová z 8. A. Všem účastníkům soutěže gratulujeme a těšíme se na další ročníky soutěže. Do ústního kola, které proběhne v lednu, postupují všichni výše jmenovaní. Vítězové z každé kategorie budou reprezentovat naši školu v okresním kole.

Mgr.V.Vávrová

Stejně jako v loňském roce, tak i letos se žáci 7.C rozhodli před Vánocemi přispět na dobrou věc. A protože se nedokázali shodnout na jednom konkrétním projektu, vybírali jsme peníze na dvě hromádky.
Koza pro Tibet – je projekt společnosti MOST Pro Tibet. Za 900Kč nakoupí zdravou kozu, která zajistí tibetským nomádům obživu v prostředí drsných himálajských hor. Na této hromádce se ovšem objevilo 1800Kč, takže kromě kozy jsme zakoupili i dárky: Lékaři pro Tibet, Učebnice Tibetštiny, Tužky a sešity a Otop na zimu. Konkrétní obsah dárků najdete na protibet.cz
Olomoucký útulek pro psy – na této hromádce přistálo 1500Kč, které půjdeme ve čtvrtek 19. 12. osobně do útulku předat a útulek si prohlédnout.
Všem žákům, kteří přispěli, patří velké poděkování.
Mgr. Viktor Langer

V úterý 10.12. 2019 navštívily čtvrté třídy Hvězdárnu v Prostějově. Děti se dozvěděly spoustu nových informací o střídání dne a noci, ročních obdobích a souhvězdích. Pozorovaly noční oblohu, nejvíce však Měsíc pomocí dalekohledů. Exkurze byla zajímavá a doufejme, že dětem pomůže při zvládnutí učiva. Mgr. Sedlářová Bronislava

Vážení rodiče, milí žáci,
keramické výrobky ze Dne otevřených dveří je možné vyzvednout kdykoliv v průběhu příštího týdne ( 16. – 20.12 ) u paní učitelky Sitkové.

Žáci z 5.A se v rámci předmětu Člověk a svět práce, jehož náplní je mimo jiné i šití a práce s textilem, pustili do šití panenek. Hotové panenky budou nyní odeslány na UNICEF a poslouží dobré věci. Panenky budou na stránkách UNICEF nabídnuty “k adopci“ – každá z nich představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám (spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská obrna). Každá panenka tak symbolicky představuje jedno zachráněné dítě. Všichni žáci se do výroby pustili s obrovským zápalem, nadšením a radostí. Jejich výtvory jsou překrásné, nápadité a velmi originální. A za to jim patří velké poděkování.
Mgr. Viktor Langer

Letos se naše škola opět zúčastnila sbírky Vánoční hvězda 2019 sdružení Šance, výtěžek této sbírky půjde na financování rekondičních pobytů dětí, které jsou hospitalizovány na dětském hematoonkologickém oddělení Dětské kliniky v Olomouci. Naši žáci i pracovníci školy tak zakoupením květiny, přispěli na to, aby se mohly zlepšit podmínky pro opravdu závažně nemocné děti. Za základní školu bylo celkově vybráno 21300 Kč, což je úctyhodná částka pro opravdu dobrou věc. Děkujeme paní učitelce z MŠ Dolany Mirce Prosové za organizaci a paní učitelce Gabriele Plaché za zajištění celé sbírky pro naši školu a samozřejmě také všem, kteří si tuto vánoční hvězdu zakoupili. Mgr. Jana Horáková