Petr Pirliomov

1-30. května – Výuka na Dálku, třídnické hodiny – ZOOM, realizace kroužků EU online

5. května – zahájení výuky pro žáky IX. tříd – Příprava na přijímací zkoušky (pondělí, úterý čtvrtek)

19.května – zveřejnění průběžného hodnocení žáků – IS Edookit

25.května – zahájení výuky školních skupin – I.stupeň

27. května – Prodloužené konzultační hodiny – I. stupeň (14:30 – 17:30)

28. května – Prodloužené konzultační hodiny – II. stupeň (14:30 – 17:30)

28. května – Jednání školské rady

Po čase opět přinášíme práce našich žáků, které vytvářejí v rámci výuky na dálku. Můžete se tak podívat na to, jak žáci vytvářeli pěkné obrázky a fotografie do výtvarné výchovy, pozdrav od pana Tydýta, který se chystá do školy od Lenky Tylšarové, pěkné práce dětí z II. A nebo velmi pěknou básničku od Báry Labancové či popis jednoho dne v karanténě od D. Kročila. Velmi pěkné práce jsou také od žáků I. třídy. Děkujeme všem za pěkné práce.

básnička VV – 9. třída Den v karanténě II. A rébusy II.A

všechny fotografie najdete zde

Vážení rodiče, přinášíme některé nové informace související s znovuotevřením škol pro přihlášené žáky z I.stupně a znovuotevřením mateřských škol:

1) Od pondělí 25, května bude od 7:00 do 14:00 hodin uzavřen prostor asfaltové plochy, který bude sloužit dětem pro pobyt venku a ranní scházení. 
2) Informace o konkrétní organizaci pro přihlášené žáky byly rozeslány přes informační systém edookit. Pokud Vám (rodičům přihlášených dětí) zpráva nedorazila, kontaktujte mě. V případě mateřských škol Vám předají organizační informace vedoucí MŠ.
3) Od dnešního dne máte k dispozici k nahlédnutí průběžnou klasifikaci svých dětí 
4) Příští týden Vám nabízíme prodloužené konzultace učitelů – pokud potřebujete projednat důležité záležitosti ohledně celkového hodnocení či průběhu výuky na dálku. Domluvte si prosím schůzku s učitelem dopředu. Pokud už víte, že Vaše dítě do školy nedorazí, můžete si po domluvě s třídním učitelem vyzvednout věci, které dětem zůstaly ve škole.Během návštěvy školy prosím dodržujte bezpečné odstupy, použijte dezinfekci po příchodu a k zakrytí úst a nosu roušky. Děkujeme !!! 
Konzultace proběhnou – I. stupeň – středa 27. 5. – od 14:30 do 17:30 hodin, II. stupeň – čtvrtek 28. 5. – od 14:30 do 17:30 hodin. 5) Aktuální informace k ošetřovnému najdete zde
4) Příští týden Vám nabízíme prodloužené konzultace učitelů – pokud potřebujete projednat důležité záležitosti ohledně celkového hodnocení či průběhu výuky na dálku. Domluvte si prosím

Hezký večer. 

Spustu zajímavých výukových a vzdělávacích videí, pohádky, příběhy, logopedická cvičení, jak pro děti školou povinné, tak i pro předškoláky. To vše lze najít na webu České televize – ČT EDU. Stačí kliknout zde

Pro všechny žáky, kteří se chystají na přijímací zkoušky, připravil Cermat nové webovky – Přijímačky bez obav

Vážení rodiče, žáci, pro přehlednost zveřejňujeme rozpis úkolů na další období – tedy až do konce školního roku. Souběžně s úkoly budou probíhat i třídnické hodiny přes aplikaci Zoom, někteří učitelé nabídnou i online konzultace. Úkoly budou i nadále doprovázeny výukovým videem či dalšími zajímavými odkazy, které najdete vždy v zadání D.Ú.

Termíny úkolů – I. stupeň Termíny úkolů – VI. – VII. třída

Termíny úkolů – VIII. – IX. třída

Vážení rodiče, oznamuji Vám tímto, že od 25. května budou opět v provozu Mateřská škola Dolany a Mateřská škola Véska. Prozatím půjde o omezený provoz za dodržení přísných hygienických podmínek dle vydaných doporučení MŠMT a KHS Olomouc. Je upravena i provozní doba obou MŠ a to od 7:00 do 16:00 a další organizační záležitosti. Projděte si proto prosím podrobně upravená pravidla pro provoz – viz. příloha – Provozní a hygienická opatření MŠ. Pokud máte zájem, aby Vaše děti opět do mateřské školy docházely, je nutné vyplnit oznámení o docházce a následně před nástupem čestné prohlášení. Vyplněná oznámení (stačí scan nebo kopie) zasílejte na email vedoucím učitelkám a to nejpozději do 17. května.(MŠ Doalny – j.subova@zsdolany.cz, MŠ Véska – m.podivinska@zsdolany.cz). Originály odevzdáte první den docházky. Na pozdější podání nebude brán zřetel. Žádáme prosím rodiče, aby důkladně zvážili účast svých dětí. Omezený provoz je určen především rodinám, které nemají jinou možnost, jak zajistit dohled nad svými dětmi. Veškeré další podrobnosti najdete níže v přílohách.

Oznámení o docházce do MŠ

Čestné prohlášení

Provozní a hygienická opatření v MŠ

Doporučení MŠMT Doporučení KHS Olomouc

ŠKOLA NA-DÁLKU

Zápis do MŠ

Přestup do VI. třídy

IS pro rodiče a žáky

Zápis do 1. tříd

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _