Petr Pirliomov

Univerzita Palackého Olomouc nabízí žákům 10 letních kempů ve formě příměstských táborů – podrobnosti najdete zde – https://ccv.upol.cz/letni-kempy-a-primestske-tabory, na které se Centru celoživotního vzdělávání Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci podařilo získat dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, tudíž jsou pro žáky zdarma. Cílem letních kempů je popularizačně-naučnou formou umožnit žákům zúčastnit se pestrých volnočasových aktivit a posílit jejich zájem a motivaci pro zvyšování své vědomostní úrovně nad rámec školních vzdělávacích programů.

Reagují také na výzvu MŠMT a měly pomoct snížit nerovnosti v přístupu ke vzdělávání v důsledku epidemie covidu-19.

Nabídka příměstských táborů (pro žáky ZŠ) obsahuje 10 kempů, a to:

1) Příměstský tábor UPík
2) Týden zážitkového vzdělávání s Ústavem cizích jazyků
3) 3D tisk + CNC laser + Arduino = živé modely. Od myšlenky k funkčnímu modelu
4) Sportuj s námi na stUPce
5) Sherlock Holmes
6) TechCamp
7) Univerzita prvního věku aneb Cheer UP
8) Letní DJ kemp
9) Prázdniny jinak
10) Capulus Botanici aneb Adéla ještě nevečeřela

Více informací naleznete na webových stránkách www.ccv.upol.cz v sekci Letní kempy a příměstské tábory. Účastníci po ukončení kempu obdrží certifikáty o jejich absolvování.

 

 

 

 

.

Ve středu 9. 6. 2021 se v I. a II. oddělení školní družiny uskutečnil turistický výšlap z Dolan na Sv. Kopeček. Počasí i přes pár kapek deště nám přálo a tak se děti mohly naplno radovat z pěkné procházky lesem a obdivovat krásy přírody. Během cesty nás také čekalo krásné vyhlídkové místo, odkud se děti mohly porozhlédnout do okolí, odpočinout si a dát si svačinky plné dobrot, které si nesly ve svých batůžcích. Na Svatém Kopečku na děti čekalo dětské hřiště plné prolézaček, houpaček a skluzavek. Poté si také děti mohly zakoupit nějakou sladkou dobrotu či suvenýr na památku. Děti si výšlap naplno užily a již nyní se těší, co společného opět podnikneme a zažijeme.

Romana Štěpánková a Markéta Maňáková
Vychovatelky ŠD

Snažíme se využít hezkého počasí a proto jsme s 8. ročníky ve výtvarné výchově vyrazili tvořit do přírody. Vyráběli jsme lapače snů z přírodních materiálů, kdy výsledkem práce nebylo pouze vytvoření samotného lapače, ale také jeho umístění na takové místo v lese, kde bude lapač hezky vynikat. Lapače jsme nechali zavěšené v přírodě, aby se lidé na procházkách mohli také podívat. Vytvořili jsme v lese tedy takovou galerii ve veřejném prostoru. Mgr. S. Endlicherová

Den dětí ve 3. a 4. oddělení školní družiny proběhl formou sportovního odpoledne, plného soutěží. Děti byly rozděleny do dvou družstev, v rámci kterých mezi sebou soupeřily. Soutěže byly zaměřeny na různé dovednosti, jako například přesnost, rychlost, vytrvalost, ale i síla. Podle reakcí dětí si tento den velmi užily, projevily týmového ducha, soutěživost, ale i vzájemnou pomoc. Nakonec je čekala sladká odměna. Vychovatelky – J. Trnková, S. Endlicherová

Na úterý 1. června jsme připravili pro žáky 1. – 5. tříd naší školy zábavné sportovní aktivity
na venkovním hřišti. Důvodem bylo oslavit Den dětí pohybem a radostí. To se skvěle podařilo.
Děti všech ročníků 1. stupně plnily úkoly na deseti stanovištích, za jejichž splnění byly odměněny jako třídní tým. Pestrost jednotlivých disciplín, kterými byly přeskoky překážek, švihadel, Tarzaní skok, Obelixův hod, Opičí dráha, Veverčiny oříšky, hody na cíl, slalomový běh, hod raketkou či skoky podle šipek děti nadchla a odnesly si z hřiště plno úžasných sportovních zážitků. Velké poděkování patří také žákům 9. tříd, kteří dohlíželi na jednotlivá stanoviště, a panu asistentu Skarkovi, který svým skvělým přístupem zajistil hladký průběh celé akce. Za pořadatelský tým Mgr. Irena Daduová a Mgr. Romana Tomášková

všechny fotografie najdete zde

1. 6. –  Den dětí – I. stupeň sportovní areál, II. stupeň v rámci výuky

2 – 3. 6. – Konzultační hodiny pro rodiče – pouze na základě předchozí registrace

3. 6. – Fotografování žáků I. stupně 

3. 6. – Zasedání žákovského parlamentu – 13:15 hodin – učebna Zeměpisu

7. 6. – Výukový program sdružení ARPOK – IX. A 

9. 6. – Fotografování žáků II. stupně  

9. 6. – Schůzka s rodiči a žáky budoucích prvních tříd  – 16:00

10. 6. – Beseda s lektorkou Domu světla – HIV, – IX. třídy

17. 6. – Exkurze do Pevnosti poznání – IX. A 

17. 6. – Schůzka s rodiči a žáky budoucích šestých tříd – 16:00 

18. 6. – Uzavření klasifikace  

24. – 25. 6. – Třídnické hodiny 

28. – 29. 6. – Branný a sportovní den – I. a II. stupeň  

30. 6. – Slavnostní ukončení školního roku – 8:30 – areál školy 

1.7. – 31. 8. 2021 – Hlavní prázdniny 

 

PCR testy

Registrace – PCR test

Letní tábory

Distanční výuka

Erasmus +

IS pro rodiče a žáky

Office365

Objednávky ŠJ

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _