Petr Pirliomov

Ve čtvrtek 24. září žáci 3.tříd strávili celé dopoledne v prostorách Turistické základny v Pohořanech. Adaptační program „Vzhůru na palubu, námořníci!“ byl založen na zážitkové pedagogice s důrazem na komunikaci v rámci obou tříd, na důvěře v ostatní, na schopnosti spolupracovat a hledat společné řešení. Děti prošly křestem námořníka, složily námořnický slib a plnily ve smíšených „posádkách“ úkoly s námořnickou tematikou. Zkusily si náročné vázání uzlů, plnily „čutory“,zvládly zkoušku chytrosti a důvtipu, zajišťovaly „zásoby“ před vyplutím lodí a procvičily i pamět v Kimově hře. Tělesnou zdatnost projevily v několika sportovních netradičních disciplínách. V závěru celého programu nesmělo chybět hledání pokladu a zhodnocení akce formou „Vzkazu v láhvi“. Dopoledne se velmi vydařilo a děti si odnesly mnoho společných zážitků, na které budeme navazovat i v dalším období školního roku.
Mgr. Irena Daduová a Mgr. Romana Tomášková

všechny fotografie najdete zde

V tomto týdnu probíhají adaptační kurzy pro žáky VI. tříd. Vzhledem k epidemiologické situace jsme pozměnili v letošním roce průběh. Kurz je dvoudenní a každá třída jej má samostatně. První den stráví žáci na Turistické základně v Pohořanech, kde máme pro žáky připraven preventivní program rozvíjející pozitivní vztahy ve třídě (realizuje s třídním učitelem školní psycholog a metodik prevence). Druhý den je pak pro žáky připraven turistický výlet na Posluchov. Jak probíhal první den třídy VI. C si můžete přečíst zde: Ve středu 23. září 2020 zahájili žáci VI.C svůj adaptační kurz, který je v letošním roce koncipován do dvou dnů. První den žáci strávili v Pohořanech, kde jim byla rezervována základna jako zázemí pro nejrůznější aktivity podporující dobré klima kolektivu, a dále také zázemí pro občerstvení během dne. V odpoledních hodinách žáci vyšlápli na Jedovou a během cesty plnili zábavné úkoly na čerstvém vzduchu v přírodě.“

všechny fotografie najdete zde

Vážení rodiče , v rámci zkvalitňování služeb jídelny Vám nabízíme novou službu Objednávání stravy přes aplikaci Strava.cz Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem – pokud máte více dětí ve škole, musíte se přihlásit na každé zvlášť. Číslo naší jídelny je 0897. V aplikaci najdete vždy aktuální informace o vydané stravě, stavu vašeho konta. Můžete také sledovat historii vašich objednávek a plateb za stravu. Na jídelníčku vždy najdete informaci o alergenech obsažených v konkrétních pokrmech. Mobilní aplikaci strava.cz pro telefony a tablety s operačním systémem Android si můžete zdarma stáhnout na Google Play, odkaz pro stažení najdete na www.strava.cz

Při prvním přihlášení si prosím změňte heslo. Pokud máte ve škole více dětí, musíte se na každé dítě přihlásit zvlášť. Email s návodem na registraci Vám přijde během čtvrtku a pátku (24. a 25. 9.) na email. Objednávat a odhlašovat můžete obědy od 1. 10. 2020. Pokud máte ve škole více dětí, budete mít pro každého jeden registrační email s jedněmi údaji. Každý strávník má tedy jeden účet. Jednoduchý návod k použití aplikace najdete zde: jak objednávat – infoleták    Strava_navod

Aplikaci budou využívat rodiče žáků základní školy a rodiče dětí z mateřských škol. Pro cizí strávníky zůstává starý systém, případně se mohou individuálně domluvit s vedoucí ŠJ. 

V loňském školním roce se uskutečnila výtvarná soutěž s názvem Nezapomeneme, jejímž cílem bylo uctít 75. výročí od konce 2. světové války. Této soutěže se zúčastnily žákyně z 8.B, Eliška Jančíková a Aneta Pudelová. Holky se vrhly na kreslení, práci jim však překazilo uzavření škol v měsíci březnu. To však holky nezastavilo, dokončily práci doma a obrázky mohly být odeslány. Příjemně nás překvapilo, když obě žačky postoupily do druhého československého kola, ve kterém bylo oceněno dílo Elišky Jančíkové. Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo v Karolinu za přítomnosti rektora Univerzity Karlovy a dalších významných hostů. Současně byla v Karolinu zahájena výstava vybraných prací, včetně obrázků od Elišky i Anety. Více o soutěži si můžete také přečíst na webových stránkách Karlovy Univerzity. Mgr. S. Endlicherová

V pátek 18.9. 2020 absolvovala VI.C se svou třídní učitelkou edukační program v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Program byl zaměřen na osobnost sv. Václava a skládal se ze dvou částí. První část byla zaměřena na osobnost sv. Václava obecně a proběhla přímo v Arcibiskupském paláci. Tato část také zahrnovala samostatnou práci žáků, dále práci ve skupinkách a nejrůznější tvořivé aktivity. Ve druhé části jsme se přesunuli do Katedrály sv. Václava, kde jsme měli možnost shlédnout nejen běžně přístupné prostory, ale také presbyterář a kryptu – mauzoleum. Během dopoledne tak žáci navštívili velmi působivá historická místa a opět rozšířili své znalosti.
Zapsala Mgr. L. Guňková

Vážení rodiče, od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). Povinnost nošení roušek se také nevztahuje na pedagogické pracovníky a žáky I. stupně. Vzhledem k této situaci se budeme i nadále zařazovat pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu a to minimálně 1 x denně. 

Registrace LO

IS pro rodiče a žáky

Objednávky ŠJ

Schránka důvěry

Office365

Návštěvnost stránek

Visits today: _