Naše škola se od března 2021 zapojila do projektu „Aktivní občanství v globálních souvislostech“, který se zaměřuje na naplňování Cílů udržitelného rozvoje, které si státy stanovily na půdě OSN ke splnění do roku 2030. Se žáky napříč druhým stupněm proto začínáme plánovat akce pro veřejnost, abychom i my svým dílem přispěli k naplňování těchto cílů, i když na lokální úrovni. Zájem nás velice mile překvapil a prvního online setkání se zúčastnilo přes 15 žáků od 6. do 8. třídy. Zazněla na něm celá řada úžasných nápadů. Moc se těšíme, co z dalších setkání vzejde a co se nám podaří zorganizovat. Velice rádi Vás poté na akce pozveme a uvítáme i Vaše zapojení 🙂 Mgr. G. Šťastná

Více informací o projektu najdete zde: 

text – info o zapojení do projektu

Tiskova_zprava_ARPOK

PCR testy

Registrace – PCR test

Letní tábory

Distanční výuka

Erasmus +

IS pro rodiče a žáky

Office365

Objednávky ŠJ

Nové příspěvky

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _