Adaptační pobyt VI. A a VI. C

Ve dnech 10. – 11. 10. se uskutečnil adaptační kurz třídy 6.A a ve dnech 11. – 12. 10. adaptační kurz třídy 6. C. Kurzy probíhaly v rekreačním areálu Radíkov. Žáci byli ubytovaní v Chatě pod věží, kam první den pobytu dorazili pěšky lesem. Po cestě plnili různé úkoly a hráli hry. Po celou dobu pobytu se žáci účastnili aktivit sloužících k prohloubení vztahů a aktivit zaměřených na vzájemnou spolupráci. Pracovali ve skupinách na stavbě věže ze špaget, vytvořili detektivní týmy, které měly za úkol identifikovat zločince a také hráli různé sportovní hry. Součástí byl i večerní program s krátkou stezkou odvahy nebo diskotékou. 

Mgr. S. Endlicherová

všechny fotografie najdete zde

Comments are closed.
Nejnovější příspěvky