Se žáky 3. tříd jsme se v letošním školním roce vydali v rámci výletu do Expozice času ve Šternberku. Vybrali jsme zajímavý animační program „Výlet do vesmíru“. Po příjezdu do Šternberka jsme navštívili nádvoří místního hradu a strávili zde příjemný čas na občerstvení. Cestou do Expozice času jsme se zastavili u kostela, morového sloupu a prošli kolem dalších zajímavých míst města. V samotném muzeu si děti měly možnost prohlédnout pod vedením zkušeného průvodce nádhernou expozici hodin. Viděly hodiny mechanické, elektronické i velmi zvláštní typy strojů na měření času. Vyzkoušely si mechaniku s kyvadlem, slyšely zvuky zvonkohry, porovnaly běh času v módním průmyslu, zkusily si „postoj na nultém poledníku“ a seznámily se se jmény významných osobností a vědců, kteří jsou spojeni s poznáváním a určováním času. V druhé části programu si „prošly“ vznikem vesmíru, sluneční soustavou, zaznamenaly pohyby Země i Měsíce, seznámily se s pojmem gravitace a viděly podivuhodné podoby měřidel času. V samotném závěru nesměl chybět i nákup drobných suvenýrů a cestou k autobusu pak výborná zmrzlina. Výlet se velmi vydařil, děti si odnesly spoustu nových poznatků i zážitků.
Děti a paní učitelky 3. tříd

PCR testy
Registrace – PCR test
Letní tábory
Distanční výuka
Erasmus +
IS pro rodiče a žáky
Office365
Objednávky ŠJ
Schránka důvěry
Návštěvnost stránek
Visits today: _