Den dětí ve 3. a 4. oddělení školní družiny proběhl formou sportovního odpoledne, plného soutěží. Děti byly rozděleny do dvou družstev, v rámci kterých mezi sebou soupeřily. Soutěže byly zaměřeny na různé dovednosti, jako například přesnost, rychlost, vytrvalost, ale i síla. Podle reakcí dětí si tento den velmi užily, projevily týmového ducha, soutěživost, ale i vzájemnou pomoc. Nakonec je čekala sladká odměna. Vychovatelky – J. Trnková, S. Endlicherová

PCR testy
Registrace – PCR test
Letní tábory
Distanční výuka
Erasmus +
IS pro rodiče a žáky
Office365
Objednávky ŠJ
Schránka důvěry
Návštěvnost stránek
Visits today: _