Na úterý 1. června jsme připravili pro žáky 1. – 5. tříd naší školy zábavné sportovní aktivity
na venkovním hřišti. Důvodem bylo oslavit Den dětí pohybem a radostí. To se skvěle podařilo.
Děti všech ročníků 1. stupně plnily úkoly na deseti stanovištích, za jejichž splnění byly odměněny jako třídní tým. Pestrost jednotlivých disciplín, kterými byly přeskoky překážek, švihadel, Tarzaní skok, Obelixův hod, Opičí dráha, Veverčiny oříšky, hody na cíl, slalomový běh, hod raketkou či skoky podle šipek děti nadchla a odnesly si z hřiště plno úžasných sportovních zážitků. Velké poděkování patří také žákům 9. tříd, kteří dohlíželi na jednotlivá stanoviště, a panu asistentu Skarkovi, který svým skvělým přístupem zajistil hladký průběh celé akce. Za pořadatelský tým Mgr. Irena Daduová a Mgr. Romana Tomášková

všechny fotografie najdete zde

PCR testy
Registrace – PCR test
Letní tábory
Distanční výuka
Erasmus +
IS pro rodiče a žáky
Office365
Objednávky ŠJ
Schránka důvěry
Návštěvnost stránek
Visits today: _