Archiv pro den: 2. 6. 2021

Snažíme se využít hezkého počasí a proto jsme s 8. ročníky ve výtvarné výchově vyrazili tvořit do přírody. Vyráběli jsme lapače snů z přírodních materiálů, kdy výsledkem práce nebylo pouze vytvoření samotného lapače, ale také jeho umístění na takové místo v lese, kde bude lapač hezky vynikat. Lapače jsme nechali zavěšené v přírodě, aby se lidé na procházkách mohli také podívat. Vytvořili jsme v lese tedy takovou galerii ve veřejném prostoru. Mgr. S. Endlicherová

Den dětí ve 3. a 4. oddělení školní družiny proběhl formou sportovního odpoledne, plného soutěží. Děti byly rozděleny do dvou družstev, v rámci kterých mezi sebou soupeřily. Soutěže byly zaměřeny na různé dovednosti, jako například přesnost, rychlost, vytrvalost, ale i síla. Podle reakcí dětí si tento den velmi užily, projevily týmového ducha, soutěživost, ale i vzájemnou pomoc. Nakonec je čekala sladká odměna. Vychovatelky – J. Trnková, S. Endlicherová

Na úterý 1. června jsme připravili pro žáky 1. – 5. tříd naší školy zábavné sportovní aktivity
na venkovním hřišti. Důvodem bylo oslavit Den dětí pohybem a radostí. To se skvěle podařilo.
Děti všech ročníků 1. stupně plnily úkoly na deseti stanovištích, za jejichž splnění byly odměněny jako třídní tým. Pestrost jednotlivých disciplín, kterými byly přeskoky překážek, švihadel, Tarzaní skok, Obelixův hod, Opičí dráha, Veverčiny oříšky, hody na cíl, slalomový běh, hod raketkou či skoky podle šipek děti nadchla a odnesly si z hřiště plno úžasných sportovních zážitků. Velké poděkování patří také žákům 9. tříd, kteří dohlíželi na jednotlivá stanoviště, a panu asistentu Skarkovi, který svým skvělým přístupem zajistil hladký průběh celé akce. Za pořadatelský tým Mgr. Irena Daduová a Mgr. Romana Tomášková

všechny fotografie najdete zde

PCR testy

Registrace – PCR test

Letní tábory

Distanční výuka

Erasmus +

IS pro rodiče a žáky

Office365

Objednávky ŠJ

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _