Archiv pro den: 6. 5. 2021

Vážení rodiče, žáci, od 10. května dochází k následujícím změnám v organizaci výuky: 

1) Mateřské školy fungují bez omezení, testování se neprovádí, děti nemusejí nosit roušky – vracíme se tak k běžnému provozu 

2) Žáci I. stupně dál pokračují v rotační výuce – týden od 10. 5. – prezenční výuka všechny A třídy, testování se provádí jednou týdně a to v pondělí nebo po příchodu žáků do školy, skupina pro děti rodičů IZS funguje také v běžném provozu, děti musejí mít zdravotnické roušky nebo respirátory, je umožněna výuka tělesné výchovy 

3) Žáci II. stupně se vracejí do školy a to v podobě rotační výuky. Testování probíhá 2 x týdně (pondělí a čtvrtek), žáci musejí mít zdravotnické roušky nebo respirátory, je umožněna výuka tělesné výchovy. Veškeré další podrobné informace k organizaci výuky a testování Vám byly zaslány prostřednictvím IS.

Organizace výuky je následující: 

První týden (od 10. – 14. 5.) – prezenční výuka VI. A, VI. C, VII. A, VIII. A, VIII. C, IX. A
Druhý týden (od 17. – 21. 5.) – prezenční výuka VI. B, VII. B, VII. C, VIII. B, IX. B

Zároveň informujeme rodiče, že potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu škola neposkytuje. Zákonný zástupce dokládá tuto skutečnost čestným prohlášením, že bylo jeho dítě ve škole negativně testováno.  

priloha_903661685_0_Informace pro školy a školská zařízení

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

PCR testy

Registrace – PCR test

Letní tábory

Distanční výuka

Erasmus +

IS pro rodiče a žáky

Office365

Objednávky ŠJ

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _