Děti z 2. A se vrhly na plnění dalšího úkolu Recyklohraní. Všichni víme, že bez vody by nebyl život. Naše tělo je tvořeno z 60 % vodou. Voda zabezpečuje vše, co se v nás odehrává a nejinak je tomu u ostatních živých tvorů a rostlin. S dětmi jsme si povídali o tom, zda je všude vody dostatek a zda mohou existovat na světě krajiny, kde lidé nemají přístup k pitné vodě.
Přemýšleli jsme, jak my sami můžeme přispět, abychom zbytečně neplýtvali pitnou vodou, ale také o tom, zda se zemědělci a lesní hospodáři chovají k naší krajině ohleduplně a jejich ekonomické zájmy nepřevažují nad etickým a ekologickým chováním ke krajině, ve které hospodaří.
Povídali jsme si také o tom, jak se tvoří reklama, co je jejím cílem a jaké druhy reklamy existují. Děti si následně vybraly jeden typ reklamy a pustily se do práce.
Vytvořily návrhy reklamních plakátů, které by mohly ostatním lidem napovědět, jak se chovat ohleduplně a zodpovědně k přírodním zdrojům a jak šetřit pitnou vodou.
Tématu vody jsme se věnovali také v jiných předmětech. Například v českém jazyce jsme tvořili věty s tématem vody, hledali slova příbuzná, vymýšleli přídavná jména. Jaká je voda? Zkuste si odpovědět sami a podívejte se na fotografie prací dětí 😊 D. Krylová

PCR testy
Registrace – PCR test
Letní tábory
Distanční výuka
Erasmus +
IS pro rodiče a žáky
Office365
Objednávky ŠJ
Schránka důvěry
Návštěvnost stránek
Visits today: _