Archiv pro den: 3. 5. 2021

V pátek 30. 4. si děti z 1. B připomněly tradici svátku Pálení čarodějnic. V rámci českého jazyka zkoušely čarodějnici popsat, přemýšlely, jaké vlastnosti může mít a vymýšlely kouzelnické zaříkadlo. Hledaly jaká zvířata mohou čarodějnici pomáhat a luštily, co dobrého vaří čarodějnice v kotli. Pak se s pomocí počítání pohoupaly na kouzelné houpačce. Nechyběl ani kouzelnický taneček. Na závěr si děti poskládaly z papíru pohárek na kouzelný nápoj, který si pěkně vyzdobily. Některé děti napsaly i vlastní recept na kouzelný elixír. Můžete si jej vyzkoušet. Mgr. M. Tylšarová

 

Dne 30. dubna měli ve 2. A slet snad všechny čarodějnice a čarodějové z celého okolí! A náležitě si to u nás užili. Plnili úkoly z českého jazyka i matematiky, spolupracovali ve skupinkách, dozvěděli se něco o původu této tradice. Také si vyzkoušeli jízdu zručnosti na koštěti, míchali kouzelný bublinový lektvar, naučili se odříkat nové zaklínadlo a vyráběli. Pracovní atmosféra a nasazení při plnění všech úkolů bylo neuvěřitelné. Do svých domovů se rozlétli se spokojeným úsměvem. Teda aspoň myslím, pod rouškami to bohužel nebylo vidět. D. Krylová

Děti z 2. A se vrhly na plnění dalšího úkolu Recyklohraní. Všichni víme, že bez vody by nebyl život. Naše tělo je tvořeno z 60 % vodou. Voda zabezpečuje vše, co se v nás odehrává a nejinak je tomu u ostatních živých tvorů a rostlin. S dětmi jsme si povídali o tom, zda je všude vody dostatek a zda mohou existovat na světě krajiny, kde lidé nemají přístup k pitné vodě.
Přemýšleli jsme, jak my sami můžeme přispět, abychom zbytečně neplýtvali pitnou vodou, ale také o tom, zda se zemědělci a lesní hospodáři chovají k naší krajině ohleduplně a jejich ekonomické zájmy nepřevažují nad etickým a ekologickým chováním ke krajině, ve které hospodaří.
Povídali jsme si také o tom, jak se tvoří reklama, co je jejím cílem a jaké druhy reklamy existují. Děti si následně vybraly jeden typ reklamy a pustily se do práce.
Vytvořily návrhy reklamních plakátů, které by mohly ostatním lidem napovědět, jak se chovat ohleduplně a zodpovědně k přírodním zdrojům a jak šetřit pitnou vodou.
Tématu vody jsme se věnovali také v jiných předmětech. Například v českém jazyce jsme tvořili věty s tématem vody, hledali slova příbuzná, vymýšleli přídavná jména. Jaká je voda? Zkuste si odpovědět sami a podívejte se na fotografie prací dětí 😊 D. Krylová

PCR testy

Registrace – PCR test

Letní tábory

Distanční výuka

Erasmus +

IS pro rodiče a žáky

Office365

Objednávky ŠJ

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _