Archiv pro měsíc: Květen 2021

1. 6. –  Den dětí – I. stupeň sportovní areál, II. stupeň v rámci výuky

2 – 3. 6. – Konzultační hodiny pro rodiče – pouze na základě předchozí registrace

3. 6. – Fotografování žáků I. stupně 

3. 6. – Zasedání žákovského parlamentu – 13:15 hodin – učebna Zeměpisu

7. 6. – Výukový program sdružení ARPOK – IX. A 

9. 6. – Fotografování žáků II. stupně  

9. 6. – Schůzka s rodiči a žáky budoucích prvních tříd  – 16:00

10. 6. – Beseda s lektorkou Domu světla – HIV, – IX. třídy

17. 6. – Exkurze do Pevnosti poznání – IX. A 

17. 6. – Schůzka s rodiči a žáky budoucích šestých tříd – 16:00 

18. 6. – Uzavření klasifikace  

24. – 25. 6. – Třídnické hodiny 

28. – 29. 6. – Branný a sportovní den – I. a II. stupeň  

30. 6. – Slavnostní ukončení školního roku – 8:30 – areál školy 

1.7. – 31. 8. 2021 – Hlavní prázdniny 

 

Jako důležitou součást adaptace žáků po návratu do škol jsem na konci tohoto měsíce zařadili do výuky Den třídnických aktivit. Jakou měl podobu v konkrétních třídách se můžete dočíst níže: 

I. A: V pátek 28. 5. proběhl ve třídě 1.A Den třídnických aktivit. Vypravili jsme se do místní části Dolan Laskala. Samozřejmě jsme museli vzít našeho kamaráda Tydýta. Cesta nám příjemně ubíhala a děti se na místo moc těšily. V krásném prostředí jsme si zahráli na malíře. Děti vytvořily moc krásné obrazy, ze kterých si udělaly výstavu. Pan Tydýt se nestačil divit jak moc jsou jeho kamarádi šikovní. Potom jsme se společně zamotaly a odmotali do pavučiny. Posílili jsme tak vzájemné vztahy i spolupráci dětí ve třídě. I pan Tydýt se zapojil. Nakonec jsme si zasportovali. Mgr. J. Stenchláková 

I. B: V pátek 28. 5. si děti z 1. B díky pěknému počasí užily Den třídnických aktivit v přírodě. Vypravil se s nimi také třídní maskot pan Tydýt. Děti plnily jednoduché úkoly, které si pro ně Tydýt připravil a pobavily se při přírodovědné štafetě. Po vydařeném si pak všichni pochutnávali i s panem Tydýtem na dobrém obědě. Mgr. Marie Tylšarová

VI. A: Třída 6. A se v rámci projektového dne s názvem Den s třídním učitelem vydala z Dolan lesem směr Radíkov. Nejprve jsme vyšli do prudkého kopce na Kopeček a zastavili jsme se u altánku na ,,Véskovských loukách“, kde jsme posvačili a pokochali se výhledem na Vésku, Pohořany a Jedovou. Po odpočinku jsme si zahráli naši třídní nejoblíbenější hru – na schovávanou. Potom jsme vyrazili opět do kopce, prudkou lesní stezkou až k radíkovské věži. Zde jsme se opět občerstvili a využili příjemného posezení v areálu restaurace Pod Věží, kde jsme si pochutnali na párku v rohlíku, hranolkách, nebo výborném langoši. Zpáteční cesta vedla již celá z kopce a zpět v Dolanech jsme byli za necelou hodinku. Celé dopoledne nám rychle uteklo a k příjemné pohodě přispělo i pěkné slunečné počasí. Rozcházeli jsme se u školy s tím, že podobnou akci musíme brzy zopakovat. Mgr. M. Gazdíková

VI. C: Dne 28.5. 2021 proběhl Den třídnických aktivit VI.C. V rámci takto pojatého dne jsme se vydali na turistický pochod do okolních lesů, abychom podpořili vzájemné dobré vztahy ve třídě a zároveň využili možnosti volného dýchání v malebné okolní přírodě. V rámci výšlapu jsme plnili zábavné úkoly a hráli hry. Naším cílem byla věž u Radíkova. Počasí nám přálo a den jsme příjemně strávili. Mgr. L. Guňková

IX. B: Ve středu 26.5.2021 jsme vyrazili na výlet. Od sportovního areálu jsme šli přes Kartouzku na Svatý Kopeček a Radíkov. Lesem jsme došli na hřiště před ZOO, kde jsme měli půl hodinu pauzu na svačinu. Po svačině jsme se vydali do Radíkova. Radíkov byl cíl cesty, tam jsme se občerstvili, potěšili se místní přírodou a poté jsme se vydali zpět ke škole. Procházku jsme si užili, ale bolely nás nohy. Mgr. E. Hejtmánková 

Vážení rodiče, zveřejňujeme seznam dětí přijatých do Mateřské školy Dolany a Mateřské školy Dolany – Véska pro školní rok 2021/2022. Své dítě zde najdete pod registračním číslem, které jste obdrželi emailem. Schůzky s rodiči přijatých dětí proběhnou na konci měsíce června, o termínu Vás budou informovat emailem vedoucí učitelky MŠ. Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude rozhodnutí o nepřijetí s odůvodněním předáno v pondělí 31. května v ředitelně školy a to od 7:00 do 15:30 hodin. Celkem k zápisu přišlo 38 dětí, z toho přijatých k předškolnímu vzdělávání do MŠ Dolany je 17 a MŠ  Véska je 12. S případnými dotazy se obracejte na ředitele školy (tel: 607 592 284). 

výsledky zápis MŠ

V literární výchově jsme tentokrát společně četli ukázku z knihy Františka Nepila s názvem Já, Baryk a můj šnek. Autor v knize prostřednictvím hlavního hrdiny Baryka představuje v každé kapitole nějaké zvíře, se kterým se Baryk nejen skamarádí, ale dozví se o něm i mnoho zajímavých informací. Knížka tak slouží jako přírodopis pro malé čtenáře.
Žáci 6. A zkusili vytvořit pokračování této pohodové a milé knihy. V jejich příbězích zažívá pejsek Baryk další dobrodružství, při kterých poznává nová zvířata a dozvídá se zajímavosti o jejich životě. Mgr. M. Gazdíková

Já, Baryk a kočka Líza Já, Baryk a moje kočka Já, Baryk a moje sova Já, Baryk a můj papoušek Já, Baryk a můj velbloud Já, Baryk a zmije

Ve čtvrtek 20. května jsme s dětmi ve třídě 1.A oslavili světový Den včel. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací. Některé nás dokonce rozesmály. Tak jako včely jsou pro nás i celou planetu důležité připomněli jsme si důležitost každého z nás a vzájemnou spolupráci. Naši prvňáčci byli po celý školní rok pilní jako včelky. Mgr. J. Stenchláková

V pátek 21.5. jsme se ráno vydali pěšky na Kopeček. Po cestě jsme si v lese zahráli hru na podporu týmové spolupráce, za jejíž zdárné splnění jsme získali odměnu. Na Kopečku jsme si koupili něco dobrého na zub a nezapomněli jsme se vyfotit na místních vyhlídkách. Celý výlet s námi absolvoval i třídní maskot Sandy Palmička. Den pro třídu jsme si všichni moc užili a máme z něj spoustu hezkých vzpomínek. Mgr. J. Orletová

PCR testy

Registrace – PCR test

Letní tábory

Distanční výuka

Erasmus +

IS pro rodiče a žáky

Office365

Objednávky ŠJ

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _