Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Třída 1. A si tento den připomněla hlavně v předmětu Člověk a jeho Svět. V rámci distanční výuky se děti celý týden věnovaly tomuto tématu ve všech předmětech. V matematice šetřily vodou procvičovaly barevné sčítání a odčítání. V českém jazyce četli s porozuměním a psali moc krásná přání naší Zemi. Pokoušely se třídit odpad a v hudební výchově si poslechly a zazpívaly píseň od Z. Svěráka a J. Uhlíře Chválím tě Země má (https://www.youtube.com/watch?v=OpNN-reD66M). Nakonec si děti vyrobily slušivé čelenky z papíru s obrázkem Země. No nejsou ti naši prvňáčci šikovní? Mgr. J. Stenchláková

PCR testy
Registrace – PCR test
Letní tábory
Distanční výuka
Erasmus +
IS pro rodiče a žáky
Office365
Objednávky ŠJ
Schránka důvěry
Návštěvnost stránek
Visits today: _