Archiv pro den: 26. 4. 2021

Dne 19. 4. 2021 se žáci 6. A, Jan Jelínek a David Zajíc, zúčastnili online kola soutěže Prezentiáda. Online kolu přecházelo tzv. Nominační kolo, kterého se mohli zúčastnit žáci základních a středních škol, a to jak z ČR, tak i ze Slovenska. Z tohoto kola se vybralo 100 nejlepších prezentací a jejich tvůrci pak postupovali dále do online kola, kde svoji prezentaci obhajovali před odbornou komisí. Tématem prezentací pro letošní ročník soutěže v rámci ZŠ bylo “Akce a reakce” a “Tohle téma je tabu”. Naši žáci si vybrali první zmiňované téma, ve kterém popisovali funkci spalovacího motoru. Do závěrečného finále pak postupovalo 5 nejlepších prezentací. Jan a David se umístili v rozmezí 6. – 10. místa, za což jim patří obrovské uznání, zejména za jejich odvahu při obhajování své prezentace před odbornou komisí při živém online přenosu. Mgr. M. Brázdil

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Třída 1. A si tento den připomněla hlavně v předmětu Člověk a jeho Svět. V rámci distanční výuky se děti celý týden věnovaly tomuto tématu ve všech předmětech. V matematice šetřily vodou procvičovaly barevné sčítání a odčítání. V českém jazyce četli s porozuměním a psali moc krásná přání naší Zemi. Pokoušely se třídit odpad a v hudební výchově si poslechly a zazpívaly píseň od Z. Svěráka a J. Uhlíře Chválím tě Země má (https://www.youtube.com/watch?v=OpNN-reD66M). Nakonec si děti vyrobily slušivé čelenky z papíru s obrázkem Země. No nejsou ti naši prvňáčci šikovní? Mgr. J. Stenchláková

PCR testy

Registrace – PCR test

Letní tábory

Distanční výuka

Erasmus +

IS pro rodiče a žáky

Office365

Objednávky ŠJ

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _