Nejen ve výukových předmětech, ale i předmětech výchovných žáci během distanční výuky plní nejrůznější domácí úkoly. V hudební výchově se v současné době snažíme od úkolů vědomostního charakteru, kdy žáci využívali dostupných informačních zdrojů, vyhledávali informace o hudbě, českých i světových skladatelích, populárních hudebních skupinách a interpretech a následně vytvářeli referáty a prezentace, zadávat úkoly tvůrčí. Naším cílem je přispět k tomu, aby dlouhá distanční výuka nebyla pro žáky jednotvárná, ale zajímavější a motivační. Při plnění domácího úkolu vytvoř vlastní píseň mnozí v sobě objevili básnické a hudební nadání, smysl pro rytmus a hudební formu. Písňových textů vzniklo mnohem více než zhudebněných písní, ale ty s vlastním hudebním doprovodem opravdu stojí za to. Posuďte sami. Mgr. I. Pohlová

TEXT NA MOTIV PÍSNĚ Nezacházej slunce – Můj sen

Píseň Simči Ch. a Šimona M z VI. B:

Píseň Štěpána Š. z VI. B s názvem Bez Covidu: 

PCR testy
Registrace – PCR test
Letní tábory
Distanční výuka
Erasmus +
IS pro rodiče a žáky
Office365
Objednávky ŠJ
Schránka důvěry
Návštěvnost stránek
Visits today: _