Archiv pro měsíc: Duben 2021

Vážení rodiče dětí budoucích šestých tříd z okolních obcí, pokud máte zájem přihlásit své dítě k školní docházce na naší školu do 6. třídy od 1. 9. 2021, najdete veškeré potřebné informace zde – https://www.zsdolany.cz/prestup/ 

Upozorňujeme, že žádosti o přestup je nutné podat nejpozději do 7. května 2021. 

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Dne 19. 4. 2021 se žáci 6. A, Jan Jelínek a David Zajíc, zúčastnili online kola soutěže Prezentiáda. Online kolu přecházelo tzv. Nominační kolo, kterého se mohli zúčastnit žáci základních a středních škol, a to jak z ČR, tak i ze Slovenska. Z tohoto kola se vybralo 100 nejlepších prezentací a jejich tvůrci pak postupovali dále do online kola, kde svoji prezentaci obhajovali před odbornou komisí. Tématem prezentací pro letošní ročník soutěže v rámci ZŠ bylo “Akce a reakce” a “Tohle téma je tabu”. Naši žáci si vybrali první zmiňované téma, ve kterém popisovali funkci spalovacího motoru. Do závěrečného finále pak postupovalo 5 nejlepších prezentací. Jan a David se umístili v rozmezí 6. – 10. místa, za což jim patří obrovské uznání, zejména za jejich odvahu při obhajování své prezentace před odbornou komisí při živém online přenosu. Mgr. M. Brázdil

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Třída 1. A si tento den připomněla hlavně v předmětu Člověk a jeho Svět. V rámci distanční výuky se děti celý týden věnovaly tomuto tématu ve všech předmětech. V matematice šetřily vodou procvičovaly barevné sčítání a odčítání. V českém jazyce četli s porozuměním a psali moc krásná přání naší Zemi. Pokoušely se třídit odpad a v hudební výchově si poslechly a zazpívaly píseň od Z. Svěráka a J. Uhlíře Chválím tě Země má (https://www.youtube.com/watch?v=OpNN-reD66M). Nakonec si děti vyrobily slušivé čelenky z papíru s obrázkem Země. No nejsou ti naši prvňáčci šikovní? Mgr. J. Stenchláková

Vážení rodiče, zveřejňujeme výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/2022. Celkem se zápisu zúčastnilo 37 dětí, z toho bylo do první třídy přijato celkem 32 dětí, u 5 dětí je v řešení odklad školní docházky. Seznam přijatých dětí je zveřejněn pod registračními čísly, která Vám byla zaslána e-mailem. Schůzka s rodiči přijatých žáků a dětmi proběhne dle aktuální situace v měsíci červnu, přesný termín bude upřesněn na konci měsíce května zde na webových stránkách školy. Rozdělení žáků do tříd bylo již avizováno na online škole na zkoušku a zveřejníme je rovněž na konci měsíce května zde na webových stránkách školy.

Seznam zápis 2021

Naše škola se od března 2021 zapojila do projektu „Aktivní občanství v globálních souvislostech“, který se zaměřuje na naplňování Cílů udržitelného rozvoje, které si státy stanovily na půdě OSN ke splnění do roku 2030. Se žáky napříč druhým stupněm proto začínáme plánovat akce pro veřejnost, abychom i my svým dílem přispěli k naplňování těchto cílů, i když na lokální úrovni. Zájem nás velice mile překvapil a prvního online setkání se zúčastnilo přes 15 žáků od 6. do 8. třídy. Zazněla na něm celá řada úžasných nápadů. Moc se těšíme, co z dalších setkání vzejde a co se nám podaří zorganizovat. Velice rádi Vás poté na akce pozveme a uvítáme i Vaše zapojení 🙂 Mgr. G. Šťastná

 

Nejen ve výukových předmětech, ale i předmětech výchovných žáci během distanční výuky plní nejrůznější domácí úkoly. V hudební výchově se v současné době snažíme od úkolů vědomostního charakteru, kdy žáci využívali dostupných informačních zdrojů, vyhledávali informace o hudbě, českých i světových skladatelích, populárních hudebních skupinách a interpretech a následně vytvářeli referáty a prezentace, zadávat úkoly tvůrčí. Naším cílem je přispět k tomu, aby dlouhá distanční výuka nebyla pro žáky jednotvárná, ale zajímavější a motivační. Při plnění domácího úkolu vytvoř vlastní píseň mnozí v sobě objevili básnické a hudební nadání, smysl pro rytmus a hudební formu. Písňových textů vzniklo mnohem více než zhudebněných písní, ale ty s vlastním hudebním doprovodem opravdu stojí za to. Posuďte sami. Mgr. I. Pohlová

TEXT NA MOTIV PÍSNĚ Nezacházej slunce – Můj sen

Píseň Simči Ch. a Šimona M z VI. B:

Píseň Štěpána Š. z VI. B s názvem Bez Covidu: 

PCR testy

Registrace – PCR test

Letní tábory

Distanční výuka

Erasmus +

IS pro rodiče a žáky

Office365

Objednávky ŠJ

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _