Během celého měsíce března jsme s žáky II. stupně realizovali v rámci distanční výuky tzv. projektové týdny. Žákům bylo zadáno vždy jedno téma a tomu se věnovali napříč všemi předměty. Jako výstup svojí práce pak zhotovili ve skupinkách prezentace, kde zaznamenali jednotlivé výstupy z předmětů. Žáci VI. tříd se věnovali tématu Nejvyšší hory světa, žáci VII. tříd měli zadané téma Mr. Bean na návštěvě v New Yorku, žáci VIII. tříd pracovali na tématu Čísla a žáci IX. tříd se věnovali tématu – Významné osobnosti. O tom, jak se jim práce dařila, se můžete přesvědčit na přiložených prezentacích. 

Nanga Parbat    K2    Makalu

projektový týden_7.B_skupina_1    Skupina 4  skupina1_VII.C

 

 

PCR testy
Registrace – PCR test
Letní tábory
Distanční výuka
Erasmus +
IS pro rodiče a žáky
Office365
Objednávky ŠJ
Schránka důvěry
Návštěvnost stránek
Visits today: _