V pátek 19. března 2021 se vybraní žáci 2.stupně zapojili do mezinárodní soutěže Matematický klokan. Soutěž proběhla distančně online, a všichni zúčastnění žáci si zaslouží pochvalu za kázeň, dodržování pravidel, a velikou snahu obstát v řešení úloh co nejlépe. 

Soutěží se ve dvou kategoriích: Benjamín (6.-7.třída) a Kadet (8.-9.třída). Soutěžící řeší v zadaném čase soubor testových úloh, přičemž si vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď žák získává 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh.

Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci:

Kategorie Benjamin: 1. D. Válek (7.A), 2.-3. M. Číhal (6.B), L. Svrčina (7.B)

Kategorie Kadet: 1.-2. J. Křižan (9.A), J. Marchovský (9.A), 3. J. Dlabaja (9.A)

Mgr. M. Medková

PCR testy
Registrace – PCR test
Letní tábory
Distanční výuka
Erasmus +
IS pro rodiče a žáky
Office365
Objednávky ŠJ
Schránka důvěry
Návštěvnost stránek
Visits today: _