Během včerejšího dne jsme předali vysvědčení našim nejmladším žákům v I. a II. třídách. Ostatní žáci tříd mají možnost nahlédnout na své známky v informačním systému, případně jim zašlou třídní učitelé elektronické verze. K vysvědčení dostanou žáci také slovní hodnocení. Na 29. ledna připadají pololetní prázdniny. 

Výuka od 1. 2. pokračuje i nadále ve stejném režimu, tedy žáci III. – IX. tříd se vzdělávají distančně. Od 8. února jsou jarní prázdniny. Činnost ŠD bude přerušena. 

V prvním únorovém týdnu budeme zákonným zástupcům žáků, kteří se hlásí na střední školy, předávat Přihlášky na SŠ a zápisové lístky. Podrobnosti najdou rodiče v IS. 

PCR testy
Registrace – PCR test
Letní tábory
Distanční výuka
Erasmus +
IS pro rodiče a žáky
Office365
Objednávky ŠJ
Schránka důvěry
Návštěvnost stránek
Visits today: _