Vážení žáci, rodiče, příznivci školy, k 3. 12. 2020 se podařilo dokončit rekonstrukci naší tělocvičny v podkroví školy. Veliké poděkování zasluhuje vedení naší obce, které celou stavbu organizačně a finančně zajistilo (stavba byla financována z dotace Ministerstva financí), dále firma Elektropráce Spáčil, která rekonstrukci zrealizovala a všichni ostatní, kteří zajistili zdárný průběh celé rekonstrukce. Děti a žáci naší školy se tak mohou těšit na nový povrch tělocvičny, horolezeckou stěnu, zrekonstruovanou malou tělocvičnu a zrekonstruované zázemí. V tělocvičně byla rovněž zhotovena klimatizace a obnovena výměna vzduchu, takže i v horkých dnech bude možné tělocvičnu využívat k sportovním aktivitám. Pro kolektivní sporty je k dispozici i nová časomíra. Jedinou vadou na kráse je bohužel fakt, že momentálně děti nemohou tělocvičnu využívat k sportovním aktivitám a to v důsledku protiepidemických opatření. Věřím, že díky zodpovědnému chování všech lidí se to změní a brzy již budou moci naši žáci tělocvičnu využívat. Pro odpolední nájemce bude provoz upřesněn po vánočních prázdninách. 

Ještě jednou velké díky všem, kteří se na realizaci podíleli a nezbývá než si přát, aby nově zrekonstruovaná tělocvična sloužila všem žákům školy dalších 23 let. 

PCR testy
Registrace – PCR test
Letní tábory
Distanční výuka
Erasmus +
IS pro rodiče a žáky
Office365
Objednávky ŠJ
Schránka důvěry
Návštěvnost stránek
Visits today: _