Vážení rodiče, žáci, upřesňujeme informace k návratu žáků do škol od pondělí 30. listopadu:

K prezenční výuce se vrací  – žáci III. – V. tříd a IX. tříd.

Střídavá výuka pro žáky VI. – VIII. tříd je stanovena následovně: 

1.týden: VI. A, VI. B, VI. C, VII. A –  prezenčně                                                                                               VII. B, VII. C, VIII. A, VIII. B, VIII. C – distančně – dle stávajících pravidel

2.týden: VII. B, VII. C, VIII. A, VIII. B, VIII. C – prezenčně                                                                 VI.A, VI.B, VI. C, VII. A – distančně – dle stávajících pravidel

1) Příchod žáků do školy je prováděn organizovaně na asfaltové ploše v uvedených časech, školní družina funguje v běžné době, jak ranní, tak i odpolední. Veškeré organizační informace najdete v přílohách ve zprávě v IS Edookit. Asfaltová plocha bude v ranních hodinách uzavřena.

2) Umístění jednotlivých tříd, umístění žáků do oddělení v ŠD, příchod do školy, vyzvedávání z ŠD najdete ve zprávě v IS Edookit a v přílohách. 

3) Výuka probíhá dle upraveného rozvrhu (najdete v IS Edookit) a je stanovena tak, aby nedocházelo k mísení žáků z různých tříd.  

4) Období distanční výuky do 28. 11. 2020 bude zhodnoceno dle pravidel, které byly rovněž zaslány prostřednictvím IS Edookit. 

5) Všichni žáci mají od 30. 11. 2020 přihlášené obědy a to i ti, kteří se vzdělávají dál distančně. Kdo si obědy nevyzvedává, musí si je odhlásit. Upravuje se čas vydávání obědů pro žáky na distanční výuce a to od 12:05 do 12:35 hodin. 

Na závěr mi dovolte Vám všem poděkovat za perfektní spolupráci během celého období distanční výuky.

informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11

Opatření_PES_pro_oblast_školství

P. Pirliomov

PCR testy
Registrace – PCR test
Letní tábory
Distanční výuka
Erasmus +
IS pro rodiče a žáky
Office365
Objednávky ŠJ
Schránka důvěry
Návštěvnost stránek
Visits today: _