Zveřejňujeme několik zajímavých prací žáků, které realizují v rámci distanční výuky: 

Děti z 2. A měly dobrovolné úkoly na podzimní prázdniny. Na výběr měly ze dvou témat. Tvořily z přírodnin nebo kreslily mapu okolí svého domu.

 

 

 

 

 

 

 

Děti z 1.A měly za úkol vytvořit za použití jakýchkoliv přírodních materiálů obrázek nebo jednoduchý výrobek. Děti byly velmi tvořivé a jde vidět, že fantazie v tomto věku nezná mezí. Gábinka Hrdličková dokonce vytvořila housenku Agátu, která nás v 1. třídě doprovázím českým jazykem.

V rámci distanční výuky dostali žáci 6.A třídy za úkol vytvořit podle vlastního nápadu a fantazie libovolný výrobek ze dřeva, který doplnili popisem práce, použitým nářadím a způsob opracování. Práce se opravdu vyvedli, žáci zaslouží velkou pochvalu za aktivitu a snahu. Některé výrobky uvádíme jako inspiraci pro ostatní .

PCR testy
Registrace – PCR test
Letní tábory
Distanční výuka
Erasmus +
IS pro rodiče a žáky
Office365
Objednávky ŠJ
Schránka důvěry
Návštěvnost stránek
Visits today: _