Archiv pro měsíc: Říjen 2020

Vážení rodiče, žáci, celý příští týden bude probíhat distanční výuka. Krátce tedy shrnu základní organizaci: 

  1. Žáci dostanou úkoly na celý týden (tento pátek) – většina předmětů má termín splnění do pátku či neděle prvního listopadového týdne. Předměty výchovného charakteru mají délku splnění čtrnáct dní. Zadání najdete – u žáků I. – IV. tříd v IS Edookit, u žáků V. – IX. tříd v MS Teams (položka zadání) . 
  2. Součástí distanční výuky je online vyučování, které probíhá dle rozvrhu v IS Edookit (hodiny označené kamerkou). I. – IV. třídy – realizují přes aplikaci ZOOM (do hodiny se dostanete kliknutím na kamerku), V. – IX. třídy přes MS Teams (přihlašování na online hodiny přes kalendář přímo v aplikaci). Časy odpovídají vyučovacím hodinám.
  3. Vyhodnocení práce za minulý týden najdete pod kolonkou aktivity v hodině v IS Edookit- vždy první hodina po termínu splnění úkolu. Během distanční výuky neznámkujeme. Využíváme aktivity v hodinách nebo slovní hodnocení – v MS Teams najdete u odevzdaného úkolu. Vyučující mohou využívat i bodování. 
  4. Během celého týdne si mohou žáci docházet pro obědy. Platí stejné rozpisy jako doposud. 

Vážení žáci a rodiče, příští týden nás čekají prodloužené podzimní prázdniny. Učitelé zašlou během dnešního dne žákům úkoly na prázdniny a uvidíme se všichni opět v pondělí 2. listopadu – s kterými žáky osobně a s kterými pouze v online hodinách budeme vědět koncem příštího týdne. Během pátku Vám zašleme upřesňující informace. V příštím týdnu online výuka neprobíhá, jsou pouze dobrovolné konzultace po dohodě s vyučujícími. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte na nás obrátit. 

Přeji Vám všem klidné podzimní dny a pevné zdraví a přikládám doporučení pro děti z MŠMT. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte na nás obrátit. 

Vážení rodiče, žáci, od dnešního a zítřejší dne jsou platná nová nařízení Vlády ČR, jejich úplné znění najdete níže. Pokud se týká činnosti školy platí následující: 

Informace k MŠ najdete v aktualitách z MŠ – zde

Žáci v době distanční výuky si mohou vyzvednout oběd (pozor nově od 21. 10. 2020 musí mít při pohybu na veřejnosti ochranu nosu a úst, neměli by se zároveň pohybovat ve skupinkách – viz. nařízení níže) – dle časů, které najdete zde

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 není distanční výuka povinná, žáci obdrží pouze úkoly na prázdniny, případně mohou probíhat dobrovolné online hodiny – dle domluvy s Vašimi vyučujícími. Obědy vydávány žákům nebudou, jsou všem automaticky odhlášeny. 

Jak bude vypadat provoz od 2. listopadu Vás budeme informovat během čtvrtku a pátku příštího týdne. 

Přeji Vám všem klidné dny a pevné zdraví. S jakýmikoliv dotazy se neváhejte obrátit na vedení školy nebo třídní učitele. Všichni vyučující i vedení školy jsou dostupní na ms teams, emailech nebo v IS, případně na telefonu (ředitel školy) – 607 592 284, nebo účetní školy – 585 151 741 v úředních hodinách od 7:30 do 14:30 hod. 

Nošení roušek od 21. 10. 2020 Nařízení vlády od 22. 10. 2020              Nařízení vlády – Omezeni-obchodu-a-sluzeb od 22. 10. 2020

V souvislosti s novými opatřeními platnými od 22. 10. 2020 upřesňuji některé dílčí informace: 

Zákaz pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob dle krizového opatření ze dne 21. 10. (s účinností od 22. 10.) se nevztahuje na děti, žáky a studenty při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních. Je tedy možné jít například s dětmi mateřské školy nebo žáky školy podle § 16 odst. 9 na procházku mimo areál školky pohromadě. Nařizuje se také zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

Nošení roušek:
 Výjimka z povinnosti nošení roušek se vztahuje na níže uvedené skupiny bez ohledu na to, kde se pohybují na děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině. 

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Aloise Štěpánka, Dolany, jejíž součástí je MŠ Dolany – Véska, oznamuje, že z důvodu malého zájmu rodičů o umístění dětí do MŠ a z provozních důvodů bude v průběhu týdne od 26. října do 30. října 2020 přerušen provoz MŠ Dolany – Véska. Provoz v MŠ Dolany je zajištěn, přihlášené děti mohou navštěvovat MŠ Dolany.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Ještě před uzavřením školy se žáci III. – IX. tříd zúčastnili školního kola logické olympiády. Všem děkujeme za účast a nejlepším gratulujeme k pěkným výsledkům i postupu do krajského kola (R. Keclík a D. Válek).

Nejlepší řešitelé: 

Kategorie A: Keclík Radek (IV. A) – postupuje do KK, Válek Adam (IV. A), Zemánek Matyáš(III. A), Svozilíková Klára (IV. B) – všichni do 100. místa v Olomouckém kraji 

Kategorie B: Válek Dan (VII. A) – postupuje do KK, Masařík Štěpán (IX. A), Šana Štěpán (VI. B), Marchovská Jakub (IX. A) 

Výsledky Kategorie A2 budou až na začátku listopadu. 

PCR testy

Registrace – PCR test

Letní tábory

Distanční výuka

Erasmus +

IS pro rodiče a žáky

Office365

Objednávky ŠJ

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _