Adaptační kurz šestých tříd letos proběhl v týdnu od 21. do 24. září. Od pondělí do středy se postupně se na turistické základně na Pohořanech vystřídaly všechny šestky. Následující den pak každou třídu čekal turistický výlet do Posluchova. Žáky doprovázela školní metodička prevence Mgr. I. Pohlová, psycholožka školy Mgr. M. Hebelková a třídní učitelé – Mgr. M. Gazdíková, Mgr. P. Provaz a Mgr. L. Guňková,  6. A  také paní asistentka M. Petráchová. Po přivítání a seznámení se s programem kurzu si žáci zahráli několik her, v nichž museli prokázat svoji bystrost, schopnost rychlé reakce a orientace, poté následoval blok školní psycholožky zaměřený na vztahy mezi žáky a meditaci. Druhou část dne jsme hráli fáborkovanou, kdy žáci kolektivně nebo ve skupinách plnili dané úkoly. Pohybové i poznávací aktivity byly zaměřené především na spolupráci a vzájemnou pomoc, na soudržnost třídního kolektivu. Třídní učitelé měli tak příležitost poznat své žáky trochu jinak než při vyučování a děti zase možnost více se skamarádit se svými spolužáky. Počasí nám přálo a o spokojenosti žáků s „adapťákem“ svědčí tyto řádky napsané dětmi:                                                                               „23. září jsme se vydali na Pohořany s paní učitelkou Guňkovou a Pohlovou. Dopoledne jsme byli chvíli na hřišti a pak přijela školní psycholožka, která nás měla po zbytek dopoledne. Po obědě jsme šli hrát fáborkovanou, mě to ohromně bavilo.“ (K. Pláničková 6. C), „Po prohlídce nás čekalo setkání s paní psycholožkou, které bylo uklidňující. Meditovali jsme, ale mně to zrovna moc nešlo. Pak jsme hledali furt fáborky. Zbyl poslední…někdo našel poklad – čokoládky. Druhý den jsme hledali houby a našli jsme….všechny to bavilo.“(A.Koišová 6. B), „24. září 2020 jsme šli do Posluchova přes Radíkov. Po cestě jsme zpívali, někteří i tancovali a fotili jsme přírodu. Tyto dva dny patří mezi nezapomenutelný zážitky.“(A. Procházková 6. C), „ 24. září jsme byli v Posluchově, bylo tam hezky a hezká příroda.Pak jsme šli nazpět a s Rudou jsme se vyfotili na balících sena. Bylo to fakt super a užil jsem si to.“ (D. Fischer 6. C), „Adaptační kurz není špatná věc. Já a moje třída jsme tam onehdá byli a bylo to super.“ (Š. Šana 6. B).

Jak probíhal první den třídy VI. C si můžete přečíst zde: „Ve středu 23. září 2020 zahájili žáci VI.C svůj adaptační kurz, který je v letošním roce koncipován do dvou dnů. První den žáci strávili v Pohořanech, kde jim byla rezervována základna jako zázemí pro nejrůznější aktivity podporující dobré klima kolektivu, a dále také zázemí pro občerstvení během dne. V odpoledních hodinách žáci vyšlápli na Jedovou a během cesty plnili zábavné úkoly na čerstvém vzduchu v přírodě.“

Krátký článek od žáka VI. A -Dne 21. září třída 6. A vyrazila na první den svého adaptačního pobytu. Společně jsme jeli autobusem do Pohořan na Turistickou základnu, kde nás uvítala paní psycholožka. Dopoledne jsme s ní hráli hry a relaxovali. Při relaxaci jsme byli všichni uvolnění, ale najednou začal zvonit mobil a všichni jsme se zase rozrušili. Po obědě, který nám přivezl pan školník, jsme šli hrát šipkovanou, kterou pro nás připravila paní učitelka Pohlová a paní učitelka Gazdíková. Během hry jsme vyšli na vrch Jedová a cestou plnili nejrůznější úkoly. Nakonec jsme našli sladký čokoládový poklad. Po návratu na základnu jsme šli na fotbalové hřiště, kde jsme hráli nejrůznější hry. V 5 hodin nám jel autobus zpět do Dolan.
Druhý den našeho adaptačního kurzu jsme vyrazili pěšky od školy na Radíkov. Cestou jsme si povídali nejrůznější zážitky a vtipy. U altánku na Véskovských loukách jsme se občerstvili a zahráli si na honěnou, vybíjenou, ale nejlepší byla hra na „schovku“, přestože mnozí z nás byli pobodáni trním od ostružin. O půl 12 jsme došli na Radíkov, kde jsme si v restauraci Pod Věží dali oběd. Asi za hodinu jsme vyrazili opět na cestu. Šli jsme směrem na Posluchov a obloukem jsme se vraceli zpět do Dolan. Kolem 3. hodiny jsme dorazili domů a pořád na tento výlet budeme vzpomínat. Petr Himmer, žák 6. A

všechny fotografie najdete zde

PCR testy
Registrace – PCR test
Letní tábory
Distanční výuka
Erasmus +
IS pro rodiče a žáky
Office365
Objednávky ŠJ
Schránka důvěry
Návštěvnost stránek
Visits today: _