Archiv pro den: 18. 9. 2020

Vážení rodiče, od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). Povinnost nošení roušek se také nevztahuje na pedagogické pracovníky a žáky I. stupně. Vzhledem k této situaci se budeme i nadále zařazovat pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu a to minimálně 1 x denně. 

Krásného slunečného úterního rána vyrazily 4. třídy procházkou do zoologické zahrady na Kopečku. Viděli jsme spoustu zvířat – žirafy, lvy, opice, medvědy.. největší ohlas ovšem sklidili nádherní bílí vlci. Nezapomněli jsme nakrmit kozy a pohladit králíky, odvážlivci vystoupali na vyhlídkovou věž. V pořádku jsme se vrátili spokojení a plní zážitků.

V pondělí 14. září byli páťáci na dopravním hřišti ve Šternberku. Čekala je praktická část potřebná k získání průkazu cyklisty. Počasí nám přálo – den jak malovaný. Žáci si vyzkoušeli nejprve překážkovou dráhu na kole. Paní vedoucí dopravního hřiště je potom provedla po hřišti, vysvětlila a zopakovala s dětmi význam jednotlivých dopravních značek a pak už děti po skupinkách mohly vyzkoušet své znalosti při praktické jízdě na kole nejprve bez semaforů, později s nimi. Nakonec se všechny přítomné děti mohly radovat z nové průkazky cyklisty – cyklistická mise byla splněna.

PCR testy

Registrace – PCR test

Letní tábory

Distanční výuka

Erasmus +

IS pro rodiče a žáky

Office365

Objednávky ŠJ

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _